Pääjohtaja Mikael Ericson tavoittelee jatkuvaa kasvua

Mikael Ericsonilla on takanaan pian viisi kuukautta Intrum Justitian ruorissa. Kysyimme, millaisena Ericson näkee konsernin tulevaisuuden.

Mikael Ericson ei ole uusi nimi rahoitusalalla. Hän on toiminut erilaisissa rahoitusalan johtotehtävissä yli 30 vuotta, viimeisimpinä työnantajina Danske Bank, Handelsbanken ja Investment Bank.

Millaisena näet Intrumin tulevaisuuden?

Näkemykseni mukaan Intrum tulee jatkamaan vakaata ja tasaista kasvuaan. Tavoitteemme on päästä markkinajohtajaksi kaikilla meille tärkeillä markkina-alueilla. Jotta pystymme tähän, tuotteidemme ja palveluidemme tulee seurata aikaa ja olla innovatiivisia. Tällä hetkellä maksamisen eri alueilla sekä verkkokaupassa tapahtuu paljon, ja tässä kehityksessä haluamme olla mukana.

Olet työskennellyt pitkään rahoitusalalla, mistä uskot olevan eniten hyötyä nykyisessä tehtävässäsi?

Tunnen rahoitusalan todella hyvin ja olen johtanut erilaisia yrityksiä hyvinkin erilaisissa tilanteissa. Tämä antaa tarvittavaa perspektiiviä asioihin.

Mitkä ovat hyvän johtajan tärkeimmät ominaisuudet?

Hyvällä johtajalla tulee olla selvä käsitys siitä, mihin suuntaan yritystä ollaan viemässä. Tämä pitää myös pystyä viestimään työntekijöille niin, että saa ihmiset sitoutettua yhteiseen suuntaan ja samalla antaa heille mahdollisuudet onnistua. Koska suuri osa työstämme perustuu asiakaspalveluun, on erityisen tärkeää sitouttaa ihmiset, jotka työskentelevät asiakasarajapinnassa. Juuri sieltä kumpuavat todelliset ideat ja kehitysajatukset.

Mikä on tärkein tavoitteesi ensi vuodelle?

Haluan pitää Intrumin positiivisen kasvun tiellä. Haluan kehittää meidän palveluvalikoimaamme edelleen ja laajentaa toimiamme rahoituspalveluissa samalla, kun pidämme vahvan asemamme perintätoimissa.

Mikä sinusta on yrityksessämme erityistä?

Minuun on tehnyt vaikutuksen tapa, jolla asiakaspalvelijamme kohtaavat velkaantuneet. Asiat ovat usein arkoja ja kipeitä, ja asiakaspalvelijamme hoitavat asiat heidän kanssaan todella hienotunteisesti ja ymmärtävästi. He yrittävät aidosti löytää parhaan ratkaisun velan hoitamiseksi.

Ymmärrän nyt myös paremmin sen, kuinka tärkeä osa Intrumilla on yhteiskunnan taloutta tehostavana voimana. Tämä aspekti on tärkeä niin yleisen kasvun kannalta, kuin osakkeenomistajillemmekin.

Intrum on kasvanut myös yritysostojen kautta viime vuosina. Millaisena näet tämän tilanteen jatkossa?

Perintäala on vielä suhteellisen sirpaloitunut, ja tulemme toimimaan edelleen vahvasti alan yhtenäistämisen puolesta. Uskon, että tämä tekee alastamme tehokkaamman. Tällä tavalla pystymme tarjoamaan parempia palveluita asiakkaillemme.

Digitalisaatio ja automaatioasteen nostaminen ovat tänä päivänä yrityksien keskiössä. Miten tämä näkyy Intrumissa ja millaisia mahdollisuuksia näet näiden asioiden tiimoilta?

Meidän automaatioasteemme on jo nyt hyvä – tietenkin pyrimme koko ajan myös parantamaan sitä. Mahdollisuuksia on vielä käyttämättäkin, mutta on vaikea sanoa kuinka paljon. Tämä ala on hyvin säädelty, ja lait ja vaatimukset tulee ottaa huomioon myös digitalisaatiohuumassa.

Mitkä ovat alan tärkeimmät trendit tällä hetkellä?

Tällä hetkellä verkkokauppa on alana kasvava ja siellä on tarvetta luotonhallinnan palveluille sekä erilaisille maksutavoille. On myös nähtävillä, että yritykset ulkoistavat koko ajan enemmän saataviensa hallintaa ja täällä meillä on vielä paljon kasvumahdollisuuksia.