Jälkiperintä

Jälkiperintä on luottotappioksi kirjattujen saatavien perintää. Näillä tarkoitetaan saatavia, joita erinäisistä syistä ei ole saatu perittyä. Jälkiperinnässä käytetään menetelminä vapaaehtoista perintää (kirjeperintä, puhelinperintä) sekä oikeudellista perintää (haastehakemukset, täytäntöönpanopyynnöt). Lisäksi palveluun kuuluu velkajärjestelypalvelu sekä yrityssaneerauksien ja konkurssien valvonta.

 

Jälkiperintä seuraa asiakkaan taloudellisessa tilanteessa tapahtuvia muutoksia. Tavoitteena on aina sopimus asiakkaan kaikkien velkojen maksusta vapaaehtoisella maksusuunnitelmalla.

Maksukykyä selvitetään säännöllisesti

Tarjoa asiakaskohtaisia maksusuunnitelmia

Vähennä luottotappioita

Vapauta resursseja


Yrityssaneerauslaki uudistuu 1.6.2023.

Yrityssaneerauslaki uudistuu kesäkuussa

1.6.2023 astuu voimaan yrityssaneerauslain muutos, joka yksinkertaistaa saneerausmenettelyä ja vahvistaa erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiä sekä mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa saneerausmenettelyyn. 

 

Lue lisää 

Mitä perintä ja sitä seuraava jälkiperintä on?

Jälkiperintä on luottotappioksi kirjattujen saatavien perintää, mutta mitä siinä itseasiassa tapahtuu?

 

Lue lisää

Haluatko kuulla lisää luotonhallinnan palveluistamme?

Ota yhteyttä myyntiimme.Asiakkaan nimeen

Asiakaskokemus syntyy, kun asiakas vertaa asiakaspalvelutilannetta omiin odotuksiinsa. Asiakaskokemuksen mittaaminen onkin asiakaspalautteen systemaattista kuuntelua ja tulos, johon voi vaikuttaa kuuntelemalla asiakasta.

 

Lue koko artikkeli