Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Saatavien osto

Saatavillasi saattaa olla arvoa vielä senkin jälkeen, kun olet jo luovuttanut ja kirjannut ne luottotappioiksi. Aktiivinen ja suunnitelmallinen saatavien myynti on keskeinen osa yrityksen luotonhallintaa, jolla voidaan parantaa kassavirran ennustettavuutta ja muuttaa luottotappiot kassavirraksi.

Saat meiltä apua saataviesi myyntiprosessiin. Ostamme saatavia kaikentyyppisiltä ja -kokoisilta yrityksiltä, ​​mukaan lukien luottolaitokset, yksityiset ja julkiset yritykset sekä valtion virastot.

Paranna kassavirtaa

Tarjoa asiakaskohtaisia maksusuunnitelmia

Vähennä luottotappioita

Vapauta resursseja


Tehosta

Kun myyt epävarmat saatavat ajoissa, tehostat yrityksesi rahankiertoa.

Säästä

Myymällä jo erääntyneet saatavasi meille vältyt turhilta luottotappioilta ja säästät aikaa.

Priorisoi

Asiakkaasi voi hoitaa velkansa ammattitaitoisen ja ystävällisen asiakaspalvelumme kanssa sekä saa käyttöönsä Intrumin tarjoamat mahdollisuudet velanmaksuun.

Miten markkinatilanne vaikuttaa saatavien myyntiin?

Aktiivinen ja suunnitelmallinen saatavien myynti on tärkeä osa yrityksen luotonhallintaa. Sen avulla voidaan parantaa kassavirran ennustettavuutta ja muuttaa toteutuneet luottotappiot käyttöpääomaksi. Makrotalouden muuttuva toimintaympäristö vaikuttaa nyt myös saatavakauppaan yritysten ja perintäyhtiöiden välillä.

 

Lue asiantuntijamme artikkeli aiheesta

Autamme yritystäsi muuttamaan epävarmat kassavirrat ja luottotappiot tulokseksi

Ostamme erääntyneitä saatavia kaikenkokoisilta yrityksiltä perinnän eri vaiheissa.

 

Lue koko artikkeli

Kysymyksiä ja vastauksia

FAQ - Saatavien osto | Intrum

Mikä on kertakauppa?

Kertakaupassa myynnin kohde on määritelty etukäteen. Kyseessä on voimassaoleva ja perintäkelpoinen saatavakanta, jonka ostohinta määritellään tapauskohtaisesti.

Mikä on jatkuva kauppa?

Saatavat myydään tietyssä vaiheessa etukäteen määritellyin ehdoin. Kysymyksessä voi olla esimerkiksi kuukausittain tai kvartaaleittain tehtävästä kaupasta.

Miten saatavista maksettava hinta muodostuu?

Saatavakannan hinnoittelussa otetaan monta eri asiaa huomioon. Keskeisiä tietoja ovat esimerkiksi saatavien ikä ja toteutunut kassavirta. Saatavakannan arvo perustuu tulevien vuosien kassavirtaennusteeseen.

Ostaako Intrum muualla perinnässä olevia saatavakantoja?

Kyllä. Intrum ostaa myös toisella perintäyhtiöllä olevia saatavakantoja. Toimeksiantaja toimittaa Intrumille kilpailutusdatan, jonka perusteella Intrum arvottaa saatavakannan. Due diligence tehdään ennen kuin muualla perinnässä olevasta saatavakannasta annetaan tarjousta. Yhteydenpito Intrumin ja myyjän välillä on ensiarvoisen tärkeää, jotta saatavakannan hinnoittelua varten saadaan kaikki tarvittava tieto.

Kuinka saatavakauppaan johtava prosessi etenee?

Kun olet ilmaissut halusi myydä yrityksesi saatavakannan, niin Intrumilla ryhdytään toimiin saatavakannan arvottamiseksi. Mikäli saatavat ovat valmiiksi Intrumilla perinnässä, niin tarjouspyynnön vastaanottamisesta tarjouksen antamiseen voi mennä jopa alle viikko. Tarjouksessa on määritelty katkaisupäivä, jolloin saatavat siirtyvät myyjältä ostajalle. Tarjous tulisi hyväksyä hyvissä ajoin ennen katkaisupäivää, jotta Intrumilla ehditään tehdä toimenpiteet saatavien siirtoa varten. Katkaisupäivän jälkeen saatavakannan omistusoikeus siirtyy Intrumille ja Intrum ryhtyy perimään saatavia. Myyjä voi tästä lähtien ohjata kaikki loppuasiakkaiden yhteydenotot suoraan Intrumille.


Muuta epävarmat kassavirrat ja luottotappiot tulokseksi

Ole yhteydessä myyntiimme.