Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com,  intrumlasku.com ja suomiturvallisuus.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.

 

TEP 2023: Intrumin perintäpalvelut Suomessa alan tunnetuin, laadukkain ja luotettavin

Intrum sijoittui Taloustutkimus Oy:n Työelämän päättäjät (TEP) -tutkimuksessa toimialansa kärkeen paitsi tunnettuudessa myös perintäpalvelujen laadussa ja luotettavuudessa. Vastaajat arvioivat myös Intrumin asiakaspalvelun ammattitaitoisimmaksi.

TEP-tutkimus arvioi yrityksiä 11 eri mittarilla sekä niistä muodostuvalla yleisarvosanalla. Intrum sijoittui uusimmassa, vuoden 2023 tutkimuksessa ensimmäiselle sijalle, kun arvioitiin perintäpalveluyritysten tunnettuutta sekä luotettavuutta ja laatua, jotka koettiin myös tutkimuksen tärkeimmiksi tekijöiksi. Lisäksi vastaajat pitivät Intrumin asiakaspalvelua kaikkein ammattitaitoisimpana.

Perintäpalvelujen laatu on tärkein kriteeri

Tutkimuksen avulla yritykset saavat tietoa tunnettuudestaan sekä yritysmielikuvansa heikkouksista ja vahvuuksista. Intrumin kaupallisen johtajan Juha Iskalan mukaan onnistuminen vastaajien tärkeimmäksi nostamissa yrityskuvatekijöissä kertoo asiantuntijoidemme sitoutuneisuudesta työhönsä Intrumin arvojen mukaisesti.

”Erityisesti nykyisessä epävakaassa taloustilanteessa on tärkeää, että saatavat voidaan kotiuttaa nopeasti ja tehokkaasti, jotta varat riittävät paitsi palvelujen ja tuotteiden kulujen kattamiseen myös toiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Laadussa on kyse siitä, että asiat hoidetaan kerralla kuntoon, eikä asiakkaiden aikaa ja resursseja kulu asioiden selvittelyyn jälkikäteen. Meillä sitoutuneiden ja ammattitaitoisten asiantuntijoiden päivittäiseen työhön kuuluu jatkuvasti seurata, arvioida ja kehittää oman osaamisalueensa toimintaa sekä omien havaintojensa että asiakkailta saamamme palautteen perusteella. ”

Vastuullinen luotonhallinta perustuu luottamukseen ja inhimilliseen kohtaamiseen

Tutkimuksen mukaan työelämän päättäjät pitivät toiseksi tärkeimpänä tekijänä ja myös Intrumin vahvuutena luotettavuutta. Luottamus ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu kytkeytyvät hyvin vahvasti toisiinsa.

”Antaessaan meidän hoitaa laskujensa perinnän asiakkaamme luovuttavat hoidettavaksemme paitsi saataviaan myös tärkeän osan asiakassuhteensa hoidosta. Tämä on valtava luottamuksenosoitus. Palvelujen luotettavuudessa ja asiakaspalvelun ammattitaidossa saavutetut sijoitukset ovatkin meille tärkeä signaali onnistumisesta. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja ja talousasioita, joiden on pysyttävä turvassa ja suojattuina. Kanssamme asioivien ihmisten on koettava, että heidän asioitaan käsitellään luottamuksella, heidän huolensa kuullaan ja maksuongelmiin löydetään ratkaisut”, Iskala sanoo.

Intrum on menestynyt TEP-tutkimuksessa hyvin myös aiempina vuosina. Intrumin toimitusjohtaja Tommi Sova arvioi menestyksen kertovan siitä, että työ palvelujen laadun ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi on ollut pitkäjänteistä ja vahvasti läpileikkaavaa kaikissa toiminnoissa.

”Luotettavuutta ei vahvisteta vain keskittymällä yksittäisten prosessien tai toimintojen kehittämiseen. Luottamus ansaitaan ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Luottamus syntyy myös Intrumin kulttuurista ja toimintatavoista sekä arvoista, jotka toteutuvat päivittäisessä työssämme. Kiitos tästä kuuluu kaikille intrumlaisille, jotka todella sitoutuneesti kehittävät toimintaamme vuodesta toiseen kaikilla osa-alueilla sekä työllään edistävät tervettä maksukulttuuria yhteiskunnassamme”, Sova painottaa.

 

Tietoa tutkimuksesta

Taloustutkimus Oy:n Työelämän päättäjät (TEP) -tutkimus kertoo suomalaisten päättäjien yritysmielikuvista, yritysten tunnettuudesta sekä toimialan eri yritysten heikkouksista ja vahvuuksista. Kyselyyn vastasi lokakuussa 2023 yhteensä 3 221 eri toimialojen yrityksissä työskentelevää henkilöä, joista 308 arvioi yhteensä kahdeksaa perintäalan toimijaa.