Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com,  intrumlasku.com ja suomiturvallisuus.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.

 

Asiakkaamme arvostavat palvelujen toimintavarmuutta, laatua ja asiantuntijuuttamme

Uusimman asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Intrumin asiakkaat Suomessa arvostavat palvelujemme toimintavarmuutta ja laatua sekä asiantuntijoidemme vankkaa kokemusta alalta. Mitä pidempään asiakassuhde on kestänyt, sitä tyytyväisempiä asiakkaamme ovat. Haluamme jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta kuuntelemalla aktiivisesti asiakkaitamme.

Intrumin asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin 20 Intrum-maassa loka-marraskuussa 2023. Suomessa kyselyyn vastasi 399 asiakasta eri toimialoilta. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin sekä asiakasryhmittäin ja toimialoittain kuin myös palveluiden luotettavuuden, käyttöönoton, soveltuvuuden, yhteistyön ja tiedonsaannin näkökulmasta. Kokonaistyytyväisyys oli lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, kokoluokaltaan suurimpien asiakkaiden keskuudessa asiakastyytyväisyyspisteet (Client satisfaction score eli CSS) olivat 8,5/10 ja kaikkien asiakkaiden yleisarvosana 7,5/10. Asiakkaamme ovat olleet sitä tyytyväisempiä, mitä pidempään asiakassuhde on kestänyt. Kyselyyn vastanneissa korostui suurimpana kohderyhmänä todella pitkät asiakkuudet eli 21-50 vuotta asiakkaana olleet.

Suomessa asiakkaat olivat tyytyväisimpiä palvelujen toimintavarmuuteen ja laatuun sekä asiantuntijoidemme vankkaan kokemukseen. Noudatamme alan lakeja ja määräyksiä, asiantuntijoillamme on alan vankka osaaminen ja kohtelemme toimeksiantajiemme asiakkaita reilusti. Myös tyytyväisyys Intrum Web -verkkopalveluun ja järjestelmäintegraatioihin oli kasvanut. Verkkopalveluun ja integraatioihin olemmekin viime vuosina panostaneet, sillä tavoitteena on helpottaa molempien osapuolien työtä ja vähentää inhimillisiä virheitä. Intrum Web on auki 24/7 eli asiakkaamme voivat hoitaa perintätoimeksiantoihin liittyviä asioita itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Verkkopalvelusta voi seurata loppuasiakkaiden maksujen tilaa, noutaa erilaiset raportit helposti ja lähettää viestejä meille.  

Asiakkaidemme tyytyväisyyttä lisäisi perintäsaatavien nopeampi kotiutuminen sekä pienempien asiakkaiden kohdalla viestinnän ja henkilökohtaisen palvelun lisääminen. Noudatamme toiminnassamme perintälakia ja perintäprosessimme on automatisoitu toimimaan tehokkaasti. Mitä nopeammin erääntyneet laskut lähetetään meille muistutukseen tai perintään, sitä varmemmin ja nopeammin saatavat saadaan kotiutettua. Olemme myös kehittämässä entistä parempia ratkaisuja täydentämään nykyistä asiakasraportointiamme.

Liiketoimintamme perustuu luottamukseen. Haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia joka päivä ja siksi asiakkaiden kuunteleminen on meille tärkeää. Kiitämme saamastamme palautteesta ja kehitämme asiakaskokemustamme entistä paremmaksi saamamme palautteen perusteella. Haastavina taloudellisina aikoina olemme vahvasti sitoutuneita tukemaan asiakkaitamme ja haluamme auttaa rakentamaan kasvua Suomeen, kaupallinen johtaja Juha Iskala toteaa.

Intrum toimii terveen talouden suunnannäyttäjänä, joka tuo vastuullisuutta ja eettisyyttä alan toimintatapoihin. 

Lisätietoja:

Juha Iskala, kaupallinen johtaja, Intrum Oy
puh +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Viestintä, Intrum Oy
puh: +358 46 5002 8693, sähköposti: viestinta@intrum.com