Intrumin nimissä tehdään huijaussoittoja 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaussoitoksi, kirjoita muistiin puhelun tiedot ja ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut soittajalle henkilötietojasi, ilmoita soitosta poliisille.

Takaisinhaku

Takaisinhakupalvelulla maksimoidaan palautuvan arvonlisäveron määrä ja nopeutetaan ulkomailla maksetun ALV:n palautumista takaisin yrityksen käyttöön. Yritys toimittaa sähköisen laskumateriaalin tietoturvallisen portaalin kautta Intrumille ja me hoidamme loput.

 

Maksimoi alv-palautukset ulkomailta

Tehostaa kassavirtaa

Vapauttaa resursseja

Helppokäyttöinen portaali materiaalien siirtoon


Kysymyksiä ja vastauksia

FAQ - Takaisinhaku | Intrum

Mitä kuluja yritykset voivat hakea takaisin ulkomailta?

Yleisimmin arvonlisäveron palautusta haetaan messuihin, konferensseihin ja seminaareihin sekä kursseihin ja koulutuksiin liittyvistä kuluista. Näiden kulujen lisäksi suurin osa Euroopan maista palauttaa arvonlisäveroja myös työmatkoihin liittyvistä matkakuluista, kuten majoituksesta, juna- ja bussilipuista sekä auton vuokrauksesta

Miten laskumateriaali toimitetaan?

Laskumateriaali toimitetaan helppokäyttöisen Intrum VAT Refund portaalin kautta. Mikäli haluatte lisätietoa integraatioista (esim. Concur) ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Kuinka vanhoja kuluja voi hakea takaisin?

EU-maissa palautushakemukset tulee jättää hakuvuotta seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä. EU:n ulkopuolisiin maihin hakuaika umpeutuu muutamaa kuukautta aikaisemmin ­ kesäkuun lopussa.

Mitä palautushakemuksissa tulee ottaa huomioon?

Palautushakemuksia tehtäessä on otettava huomioon muun muassa eri maiden käytännöt palautuskelpoisten kulujen sekä laskumerkintävaatimuksien osalta. Käytännöt vaihtelevat huomattavasti eri maiden välillä.

Mitä tehdä jos veroviranomainen hylkää palautushakemuksen?

Päätöksistä on mahdollista valittaa. Valituksessa tulee ottaa huomioon paikalliset säännökset, kielivaatimukset ja määräajat, jotka vaihtelevat maittain. Asiantuntijamme voivat avustaa valituksen laatimisessa ja yhteydenpidossa viranomaisiin.


Haluatko kuulla lisää arvonlisäveropalveluistamme?

Ota yhteyttä asiantuntijoimme.