Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Luottokelpoisuuden valvonta

Intrumin valvontapalveluiden avulla voit seurata pitkäaikaisten asiakkaidesi ja yhteistyökumppaneittesi luottokelpoisuutta, jotta havaitset muutokset, jotka voivat vaikuttaa yrityksen maksukäyttäytymiseen ja luottoriskiin.

 

Seuraamme muutoksia puolestasi ja ilmoitamme muutoksista heti. Luottoriskin muuttuessa valvontapalvelut auttavat sinua toteuttamaan ajoissa tarvittavat toimenpiteet, kuten maksuehtojen muutokset sekä ennakkomaksuista tai vakuusjärjestelyistä sopiminen.

Keskity ydinliiketoimintaasi - valvomme puolestasi

Luottoriskien jatkuva hallinta

Reaaliaikainen maksukyvyn seuranta

Pysy askeleen edellä - reagoi muutoksiin ajoissa


Ajantasainen yrityksen luottoluokitustieto

Jatkuva rating on palvelu isojen asiakaskantojen nopeaan ja helppoon seurantaan. Sen avulla pysyt aina ajantasalla yhteistyökumppaneittesi luottokelpoisuudesta.

Asiantuntijan analyysi ja seuranta

Jätä yritysten analysointi ja seuranta meille! Jatkuva luottosuositus -tuotteella Ilmoitamme, mikäli seurattavan yrityksen luottokelpoisuus muuttuu.

Pysy hereillä muutoksista

Vahtipalvelulla seuraat asiakkaittesi tietomuutoksia. Havaitset yrityksen tiedoissa tapahtuvat muutokset ajoissa ja osaat reagoida tilanteeseen nopeasti.

Kysymyksiä ja vastauksia

Usein kysytyt kysymykset - Luottokelpoisuuden valvonta | Intrum

Miksi minun pitää seurata asiakkaitani?

Luottotietojen tarkastus myyntivaiheessa ei takaa vakautta tulevaisuudessa. Asiakkaittesi taloudellinen tilanne ja maksukäyttäytyminen voivat muuttua parempaan tai huonompaan suuntaan toimintaympäristön heilahteluissa. Huolellisen luottokelpoisuuden valvonnan avulla pysyt askeleen edellä - voit olla ennakoiva ja vähentää tulevien maksuviivästysten riskiä tavalla, joka hyödyttää sekä sinua että asiakastasi.

Kuinka luottokelpoisuuden valvonta toimii Intrumilla?

Valvontapalvelumme seuraavat asiakkaittesi tai muiden sidosryhmiesi luottokelpoisuudessa tapahtuvia muutoksia puolestasi. Kun asetat yrityksen valvontaan, ilmoitamme sinulle, kun yrityksen tiedoissa tai luottokelpoisuudessa tapahtuu muutoksia. Miltei kaikkia asiakkaita ja muita sidosryhmiä kannattaa seurata jollain tasolla. Tarjoamme useita vaihtoehtoja yksittäisten luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai luottoluokituksen seurantaan, joista voit valita tarpeeseesi sopivan.

Mihin toimiin voin ryhtyä, jos asiakkaan luottokelpoisuus muuttuu?

Jos asiakkaan luottokelpoisuus muuttuu parempaan suuntaan, voit halutessasi korottaa luottorajaa ja kohdistaa asiakkaalle lisää markkinointia, myyntiä ja uusia tuotteita tai palveluita.  
 
Jos asiakkaan luottokelpoisuus heikentyy, voit suojata yritystäsi useilla toimenpiteillä. Voit vähentää luottoriskiä pienentämällä luottorajaa tai muuttamalla ehtoja nopeamman maksun vaatimiseksi. Vaihtoehtoisesti voit pyytää ennakkomaksua tai muita takuita.  
 
Tilanteen havaitseminen ja ymmärtäminen ajoissa mahdollistaa sen, että voit neuvotella asiakkaasi kanssa varmistaaksesi, että kohonnut luottoriski ei vahingoita liiketoimintaasi tai ikävien tilanteiden myötä asiakassuhdettasi. 

Miksi Intrum on oikea kumppani luottokelpoisuuden valvontaan?

Meillä Intrumilla on runsaasti tietoa asiakkaiden maksutrendeistä ja maksukäyttäytymisestä. Puhumme päivittäin tuhansien velkaantuneiden yrityksen kanssa ja tarjoamme palveluita kaikenlaisille yrityksille, niin suurille kuin pienillekin. Autamme sinua seuraamaan, tulkitsemaan ja toimimaan luottotietojen pohjalta - meillä on markkinoiden johtava luotonhallintaosaaminen. Jos huomaat tarvitsevasi lisää apua maksun turvaamisessa, meillä on tarjota useita muita vaihtoehtoja.

Tieto lisää tulosta – hallitse luottoriskit ja saavuta kasvutavoitteet

Valvontapalvelu tuo tietoa asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppaneiden taloudellisen tilanteen kehittymisestä luotonhallinnan tueksi ja mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin. Reaaliaikainen perintätieto auttaa kohdentamaan myyntiä oikein, minimoimaan luottotappiot ja varmistamaan riittävän käyttöpääoman liiketoiminnan harjoittamiseen sekä hyvien että haastavien talousnäkymien aikana.

 

Lue asiantuntijamme blogikirjoitus

Perintädata on reaaliaikaisinta tietoa yritysten maksukyvystä.

Säilytä näkyvyys asiakkaidesi maksukäyttäytymiseen perintädatan avulla

Nykyisenkaltaisessa haastavassa taloustilanteessa jokaisen yrityksen kannattaa tarkastella luottopolitiikkaansa hyvin kriittisesti. Luottotietopalveluiden kysyntä on tällä hetkellä kasvanut merkittävästi. Nyt keskitytään riskien hallintaan, jolloin kaikki reaaliaikainen data asiakkaista kiinnostaa enemmän kuin koskaan ja siihen ollaan valmiita laittamaan resursseja selkeästi aiempaa useammin.

 

Lue asiantuntijamme blogikirjoitus

Jatkuva Rating ilmoittaa asiakkaidesi luottoluokitusten muutoksista

Läheskään kaikki yritykset eivät seuraa asiakkaidensa tai yhteistyökumppaneidensa luottokelpoisuuden kehitystä asiakassuhteen syntymisen jälkeen. Kestääkö sinun liiketoimintasi asiakkaidesi liiketoiminnan häiriötilanteet, vai olisiko syytä varautua?

 

Selvitä kuinka tietoa asiakkaiden maksukyvyn muutoksista on mahdollista saada nopeasti Jatkuva Rating -palvelulla!

“Ennakointi on parasta riskienhallintaa, erityisesti taloudellisesti epävarmoina aikoina.”

Jaana Jussila, luottokonsultti, Intrum Oy

Vinkkejä luottokauppaan

 • 1

  Määrittele yrityksellesi luottopolitiikka ja varmista tarvittavat resurssit sekä tehokkaat työkalut luotonvalvontaan

 • 2

  Tarkasta jokaisen uuden asiakkaan luottotiedot ennen luottokauppaa

 • 3

  Seuraa pitkäaikaisten asiakkaiden luottokelpoisuudessa tapahtuvia muutoksia valvontapalveluiden avulla

 • 4

  Hallittu riskinotto on paikallaan, huomioi luottopolitiikan joustavuus


Haluatko kuulla lisää Valvonta-palveluista?

Ota yhteyttä asiantuntijaan