Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, kirjoita muistiin puhelun tiedot ja ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

ALV-konsultointi

Kun yritys toimii jo ulkomailla tai on vasta laajentamassa liiketoimintaansa kansainvälisesti, tulee huomioon ottaa arvonlisäverotukselliset kysymykset. Alv-konsultoinnin avulla yritys saa täsmälliset vastaukset omiin tarpeisiin ja kykenee siten esimerkiksi laskuttamaan oikein tai varmistamaan ulkomaan arvonlisäveron vähennysoikeuden.

Nopeaa ja asiantuntevaa apua

Kokeneiden asiantuntijoiden tuki

Minimoi veroriskit

Ajantasaista tietoa lakimuutoksista


Kysymyksiä ja vastauksia

FAQ - ALV-konsultointi Intrum

Milloin yritys on alv-velvollinen?

Suomessa yritysten on liityttävä alv-rekisteriin, kun liikevaihto ylittää 15 000 euroa tilikaudessa. Liikevaihto lasketaan myyntien nettosummasta. Liikevaihtorajat ja alv-säännökset vaihtelevat maittain, joten rekisteröintivelvoitteen syntyminen ulkomaille kannattaa selvittää hyvissä ajoin.  Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Milloin alv-rekisteröintivelvoite ulkomaille syntyy?

Alv-rekisteröintivelvoite saattaa syntyä esimerkiksi, jos yrityksellä on kohdemaassa maahantuontia EU:n ulkopuolelta, tavaravarasto, maan sisäisiä liiketoimia, yhteisökauppaa tai asennus- ja rakennusprojekteja. Rekisteröintivelvoitteen syntyminen kannattaa selvittää huolella ennen toiminnan aloittamista.

Mitä käännetty alv-velvollisuus tarkoittaa?

Arvonlisäverotuksessa yleensä myyjä tilittää arvonlisäveron sen maan veroviranomaiselle, jolla tilanteessa on verotusoikeus. Käänteisen arvonlisäveron soveltuessa veron tilittää kuitenkin myyjän sijasta ostaja. Käänteinen alv koskee kauppaa yritysten välillä – esimerkiksi rakennusalalla ja tietyissä ulkomaankaupan tilanteissa.

Mihin maahan alv-maksetaan?

Lähtökohtaisesti alv maksetaan siihen maahan, missä tuotteet kulutetaan tai palvelu suoritetaan. Veron suorittaa yleensä myyjä, jollei tapahtumaan sovelleta käännettyä verovelvollisuutta. Olennaista on selvittää tavaran tai palvelun myyntimaa. Myyntimaasäännökset ratkaisevat, millä valtiolla on oikeus verottaa myynti.

Arvonlisäverokoulutus maksaa itsensä takaisin

Kansainvälistyvissä yrityksissä riittää työtä ulkomaan projekteja hallinnoiville henkilöille. Projektin suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy ottaa huomioon esimerkiksi yrityksen toimialaa koskevat paikalliset määräykset, maahantuonti- ja tullausmenettelyt, alihankkijoiden ja omien työntekijöiden käytöstä aiheutuvat raportointivelvoitteet sekä projektiin liittyvät verokysymykset - yhtenä tärkeimmistä arvonlisävero. Lue lisää >>

Haluatko kuulla lisää arvonlisäveropalveluistamme?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.