Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Tieto lisää tulosta – hallitse luottoriskit ja saavuta kasvutavoitteet

Valvontapalvelu tuo tietoa asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppaneiden taloudellisen tilanteen kehittymisestä luotonhallinnan tueksi ja mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin. Reaaliaikainen perintätieto auttaa kohdentamaan myyntiä oikein, minimoimaan luottotappiot ja varmistamaan riittävän käyttöpääoman liiketoiminnan harjoittamiseen sekä hyvien että haastavien talousnäkymien aikana.

Tavaran tai palvelun siirtyessä asiakkaalle ennen maksun saamista, kannattaa asiakkaan luottokelpoisuuteen kiinnittää jatkuvaa huomiota luottotappioiden välttämiseksi. Uuden asiakkaan kohdalla luottotiedot yleensä tarkastetaan ja maksuehdot määritellään sen mukaisesti. Nykyisten asiakkaiden luottokelpoisuuden seuranta on kuitenkin yhtä tärkeä osa luotonhallinnan kokonaisuutta, sillä suurimmat luottotappiot syntyvät yleensä nykyisistä asiakkaista. Asiakassuhteen kestäessä ja kehittyessä laskutuksen määrä yleensä kasvaa ja luottamus lisääntyy, kun asiakas ostaa ja maksaa ajallaan.

Seurattaessa asiakkaan luottokelpoisuutta vain yrityksen omasta näkökulmasta, saattaa asiakkuuteen liittyvän riskin nousu jäädä huomaamatta ja asiakkaan maksuvaikeudet tulevat yllätyksenä. Toisaalta asiakkaan luottokelpoisuus voi myös kehittyä myönteisesti ja tarjota mahdollisuuksia lisämyynnille. Luottokelpoisuuden ja maksukyvyn aktiivinen seuranta mahdollistavat reagoinnin asiakkaan tilanteeseen esimerkiksi luottorajaa tai maksuehtoa muuttamalla.

Pysy hereillä muutoksista asiakkaan maksukyvyssä

Luottokauppaa harjoittavan yrityksen kannattaa harkita valvontapalveluiden käyttöä, sillä ne auttavat luottoriskien hallinnassa ja tietoon perustuvien päätösten tekemisessä niin kumppaneiden, asiakkaiden kuin toimittajienkin suhteen. Valvontapalveluiden käyttö on vaivatonta ja tarjolla on useita erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi perintädataa seuraamalla saat tiedon asiakkaaseen muiden yritysten taholta kohdistuvista perintätoimista ennen kuin tiedot etenevät julkisiksi maksuviiveiksi tai maksuhäiriöiksi muihin luottotietorekistereihin. Kun tieto on käytettävissä ajoissa, jää aikaa reagoida asiakkaan muuttuneeseen tilanteeseen. On myös hyvä miettiä yrityksen luottopolitiikkaa ja päättää ennalta, mihin toimenpiteisiin ryhdytään, jos asiakkaan luottokelpoisuus muuttuu.

Intrum tarjoaa erilaisia palveluvaihtoehtoja asiakkaiden luottokelpoisuuden seurantaan. Kattavaan perintädataamme perustuva Perintämittari antaa perintätietoihin perustuvan luokituksen, joka auttaa riskiasiakkaiden tunnistamisessa. Vahtipalvelussa toimitamme tietoa Intrumin perintätiedoissa tapahtuneiden muutosten lisäksi virallisissa rekistereissä tapahtuvista muutoksista, kuten esimerkiksi vastuuhenkilömuutoksista, julkisista maksuhäiriömerkinnöistä tai uuden tilinpäätöksen julkaisemisesta. Rekisteritietojen muutokset saattavat viitata muutoksiin yrityksen toiminnassa, joten niidenkin seuranta kannattaa. Isojen asiakaskantojen seurantaan sopivassa Jatkuva Rating -palvelussa luottoluokitus päivittyy reaaliaikaisesti luottokelpoisuuteen vaikuttavien tietojen muuttuessa.

Luottotietojen tarkastaminen ja luottokelpoisuuden seuranta voidaan integroida osaksi yrityksen tietojärjestelmää Intrumin tarjoamien helppokäyttöisten rajapintojen avulla. Näin luottotiedot saadaan automaattisesti välitettyä sinne, missä tietoa käytetään.

Luottokelpoisuuden seuranta on investointi yrityksen kasvuun

Luottokelpoisuuden seurantaa voi ajatella investointina oman yrityksen toiminnan turvaamiseen. Luottotappion realisoituminen heikentää kannattavuutta ja vaatii usein huomattavaa lisämyyntiä, jotta liiketoiminnan tulostaso saadaan säilytettyä. Ennakointi on parasta riskienhallintaa. Varsinkin taloudellisesti epävarmoina aikoina yritysten maksukyky voi muuttua nopeastikin ja siksi sekä nykyisten että tulevien asiakkaiden maksukykyä on syytä seurata tarkasti. Kun yhteistyökumppanin luottokelpoisuus on vahva, voi turvallisesti myöntää lisää luottoa ja kasvattaa yrityksen liiketoimintaa nopeammin.

Timo Tuomainen
Osastopäällikkö, Luottotietopalvelut
Intrum Oy