Saksassa merkittävä muutos asennustoimitusten arvonlisäverokohtelussa 1.7.2021

Saksassa on annettu verohallinnon toimesta uusi asetus, jolla on merkittävä vaikutus asennustoimituksia Saksassa suorittaviin yrityksiin. Saksan arvonlisäverolaissa ja sen tulkinnassa asennustoimitusten arvonlisäverokohtelu on jaettu pääsääntöisesti kahteen osaan: Montagelieferung ja Werklieferung. 1.7.2021 alkaen Montagelieferung ei enää kuulu arvonlisäveron käännetyn menettelyn piiriin ja näitä toimituksia Saksaan tekeville suomalaisyhtiöille voi muodostua velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi.

Saksassa on annettu verohallinnon toimesta uusi asetus, jolla on merkittävä vaikutus asennustoimituksia Saksassa suorittaviin yrityksiin. Saksan arvonlisäverolaissa ja sen tulkinnassa asennustoimitusten arvonlisäverokohtelu on jaettu pääsääntöisesti kahteen osaan:  

”Montagelieferung” tarkoittaa asennusta, jossa asennuksen suorittaja käyttää vain omia tarveaineita ja asennuksen kohde tulee myös asennuksen suorittajalta. Asiakas ei toimita tällöin mitään tavaraa asennukseen.

”Werklieferung” viittaa asennukseen, jossa asennuksen suorittaja hankkii ja käyttää muita kuin omia tarveaineita asennuksen suorittamiseen. Lisäksi asennuksen kohde ei tule asennuksen suorittajalta, vaan asennuksen suorittaja asentaa asiakkaan omistuksessa olevan asennuksen kohteen / tavaran.

Aiemmin nämä molemmat asennustoimitukset on hyväksytty Saksan verohallinnossa arvonlisäveron käännetyn menettelyn piiriin kuuluviksi palvelusuorituksiksi. Periaatteessa jo aiemminkin Saksan arvonlisäverolain mukaan ”Montagelieferung” ei kuulunut arvonlisäveron käännetyn menettelyn piiriin, mutta verohallinto ei tähän asti ole tulkinnut tätä säädöstä tiukasti ja käännettyä menettelyä voitiin siten soveltaa myös näihin toimituksiin. Jatkossa Saksan verohallinnon tulkinnan mukaan ”Montagelieferung” ei enää kuulu arvonlisäveron käännetyn menettelyn piiriin ja näitä toimituksia Saksaan tekeville suomalaisyhtiöille voi muodostua velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi Saksaan 1.7.2021 alkaen.

Näiden kahden asennustoimituksen tarkka erottelu ei käytännössä ole aina yksinkertaista. Yritysten, joita tämä verottajan tulkinnan muutos mahdollisesti koskee, on suositeltavaa selvittää, soveltuuko arvonlisäveron käännetty menettely myös 1.7.2021 jälkeen Saksan liiketoimintaan vai muodostuuko Saksaan mahdollisesti alv-rekisteröintivelvoite.

 

Kirjoittaja on Intrum Arvonlisäpalveluiden Senior VAT Advisor Pauli Rahikainen. Intrumin Arvonlisäveropalvelut on mielellään käytettävissä asiaan liittyvien kysymysten osalta.

Puhelin 09 2291 1700

vatservices@intrum.com