Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

VAT Compliance -palvelu

VAT Compliance -palvelu

Ulkomailla harjoitettu liiketoiminta voi synnyttää rekisteröintivelvoitteen kyseiseen maahan. Rekisteröintivelvoite saattaa syntyä esimerkiksi, jos yrityksellä on kohdemaassa maahantuontia EU:n ulkopuolelta, tavaravarasto, maan sisäisiä liiketoimia, yhteisökauppaa tai asennus- ja rakennusprojekteja. Myös digitaalisten palveluiden myynti EU:n ulkopuolelle saattaa aiheuttaa rekisteröintivelvoitteen kyseissä valtiossa, esimerkiksi Turkissa.

VAT Compliance -palvelulla yritykset voivat selvittää arvonlisäverorekisteröintitarpeen syntymisen ja ulkoistaa alv-liitännäisten ilmoitusten laatimisen kohdemaihin. Intrumin VAT Compliance -tiimi konsultoi arvonlisäverorekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä ja huolehtii alv-rekisteröintitoimenpiteistä paikallisten säädösten mukaisesti sekä hoitaa tarvittavan yhteydenpidon paikallisiin viranomaisiin. Palvelun avulla yritys voi ulkoistaa alv-rekisteröintiin liittyvän hallinnollisen puolen ja samalla varmistua, että veroasiat hoidetaan lainmukaisesti ja ajallaan.

VAT Compliance -palvelu sisältää:

 

  1. Rekisteröintitarpeen selvitykset ja rekisteröintiprosessin hoitamisen
  2. Säännönmukaisten arvonlisävero- ja yhteenvetoilmoitusten sekä Intrastat-ilmoitusten raportoinnin paikallisille viranomaisille
  3. Sähköisen portaalin materiaalin toimittamiselle, tietojen vaihtoon ja yhteydenpitoon
  4. Asioinnin verottajan ja muiden viranomaisten kanssa
  5. Säännöllisen seurannan ja ohjeistuksen maakohtaisista velvollisuuksista ja merkittävistä muutoksista lainsäädännössä
  6. Alv-rekisteröinnin päättämisen verovelvollisen toiminnan päättyessä

Intrumin Kansainvälisillä arvonlisäveropalveluilla on kattava kokemus kansainvälisestä ja kotimaisesta arvonlisäveroneuvonnasta. Saat apua arvonlisäverotukseen liittyvien ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen sekä yrityksen alv-käytäntöjen tehostamiseen.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Puh. 09 2291 1700, vatservices@intrum.com

Jätä yhteydenottopyyntö