ALV-konsultointipalvelu

ALV-konsultointipalvelu

Arvonlisävero on EU:n merkittävin kulutusvero, jonka tulisi näkyä yrityksen taloudessa ainoastaan läpikulkueränä. Mikäli arvonlisäveron käsittelyssä on puutteita, aiheutuu tästä yrityksille kustannuksia vähentämättömien verojen tai sanktioiden muodossa. Kansainvälisen arvonlisäveropalvelun asiantuntijat neuvovat kaikissa arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava yritys joutuu toiminnassaan ottamaan huomioon monimutkaisia säännöskokonaisuuksia. Esimerkiksi myyntimaa- ja laskutussäännökset herättävät usein kysymyksiä oikeasta verokohtelusta ja vaadittavista laskumerkinnöistä.

Tyypillisiä ongelmatilanteita aiheuttavat esimerkiksi rakennus- ja asennusprojektit, myyntivarastot, palvelukauppa EU-alueella ja ulkomaiden sisäiset toimitukset. Ketjukaupan tilanteet tuovat eteen moninaisia arvonlisäverokysymyksiä pyrittäessä määrittämään mihin osaan liiketoimintaketjua verottomuuden säännökset soveltuvat ja miten esimerkiksi kuljetusvastuu vaikuttaa kokonaisuuteen.

Rajat ylittävässä liiketoiminnassa tulee ottaa huomioon mm.

  • Myyntien oikea alv-käsittely
  • Yhteisö- ja ketjukaupan eri tilanteet
  • Kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen kohdistuvien palveluiden erot
  • Käännetyn menettelyn soveltaminen palvelukaupassa
  • Vientilausekkeiden oikea valinta
  • Maahantuonnin ja viennin tilanteet
  • Tulliverotus
  • Paikallisten ostojen ja myyntien verokohtelu sekä
    Mahdollisen rekisteröintivelvoitteen syntyminen

Arvonlisäverokysymykset on otettava huomioon etenkin liiketoiminnan toimintamallien ja rakenteiden muutostilanteissa, jotta pystytään luomaan kokonaisuus, joka on arvonlisäverotuksellisesti kannattava ja liiketoimintaa tukeva.

Saat apua arvonlisäverotukseen liittyvien ongelmien tunnistamisen ja ratkaisemiseen sekä yrityksen alv-käytäntöjen tehostamiseen.
Intrumin Kansainvälisillä arvonlisäveropalveluilla on laaja kokemus kansainvälisestä ja kotimaisesta alv-neuvonnasta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Puh. 09 2291 1700, vatservices@intrum.com

Jätä yhteydenottopyyntö