Sähköisellä laskutuksella parempi asiakaskokemus?

Yritysten ja julkisen sektorin taloushallinnoissa käsitellään satoja miljoonia laskuja vuodessa. Yhä useammin myyntilaskut välitetään vastaanottajalle sähköisesti, jonka seurauksena myös postimarkkinat ovat kehittyneet ja muuttuneet kiihtyvällä tahdilla. Nyt valtiosihteerityöryhmä ehdottaa, että Postin jakelussa siirryttäisiin kolmipäiväiseen postinkantoon. Yritysten kannattaakin pikaisesti uudelleenarvioida miten laskut halutaan lähettää vastaanottajille tehokkaasti.

Perinteisen kirjepostin määrä Suomessa on puolittunut kymmenessä vuodessa, ja se on volyymiltään laskevaa liiketoimintaa. Jotta Postin kustannustehokkuutta voidaan ylläpitää jatkossa, ehdottaa Valtioneuvoston asettama valtiosihteerityöryhmä 26.8.2020 julkaistussa raportissaan, että postinkannossa siirryttäisiin vuonna 2022 kolmipäiväiseen jakeluvelvoitteeseen. Kolmipäiväinen jakelu on mahdollista jo nykylainsäädännön puitteissa, vaikkakin tähän mennessä Suomessa ei työryhmän mukaan ole ollut tarvetta jakelupäivien vähentämiseen.

Samanaikaisesti valtio tukee omilla lainsäädännöllisillä toimillaan laskunvälityksen digitalisaatiota. Huhtikuun alussa voimaantullut laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (nk. verkkolaskulaki) velvoittaa yli 10 000 euron liikevaihdon yritykset lähettämään laskunsa sähköisenä, jos vastaanottajayritys niin vaatii. Kun kirjepostin jakelutiheys laskee, ja samaan aikaan yhteiskuntaa kannustetaan laskutuksen sähköistämiseen, on hyvä pysähtyä miettimään oman yrityksen myyntilaskutusprosessia ja tulevaisuuden tarpeita asiakaskokemuksen kautta.

Mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa vaihtoehtoisten ja asiakaslähtöisten laskutustapojen analysointia, sillä yrityksiä arvioidaan niin B2B- kuin B2C-maailmassa yhä enenevissä määrin autenttisuuden ja palveluiden innovaatioiden kautta. Asiakaskokemus sulauttaa yhteen yrityksen eri toiminnot, jossa laskutus on yksi osa yrityksen brändiarvoa. Jos kirjejakelun nopeus hidastuu entisestään, on yrityksissä syytä analysoida laskutusta palveluna asiakkaan näkökulmasta käsin. Siksi myös me tarjoamme yhteistyössä välityskumppaneidemme kanssa useita vaihtoehtoisia tapoja laskutuksen sähköistämiseen monikanavaisesti.

Otetaan vielä lopuksi valtiosihteerityöryhmän esimerkki Tanskasta, jossa postimarkkinoiden digitalisaatio on tapahtunut valtiojohtoisesti. Vuonna 2014 Tanskassa sähköinen postilaatikko tuli pakolliseksi kaikille kansalaisille ja laki määräsi muun muassa, että digitaalisella postilla on sama juridinen asema kuin perinteisellä paperipostilla. Ensin aloitettiin kolmepäiväinen jakelu, ja sen jälkeen jakelu toteutettiin kerran viikossa. Tänään Tanskassa jaetaan posti yhtenä päivänä viikossa nk. ”kukkamallin” eli maantieteellisten aluejaotteluiden mukaan. Työryhmän raportin luettuani jäin miettimään noudatteleeko Suomen postimarkkinan kehitys kuinka kiinteästi tätä trendiä lähivuosina? Jos seuraamme jakelutiheyden osalta Tanskan mallia, niin nyt on hyvä aika laatia suunnitelma laskutuksen sähköistämiseksi.

Kirjoittaja: Kati Velling, Laskunvälityksen tuotepäällikkö, Intrum Oy