Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Monikanavainen laskujen ja aineistojen välitys

Monikanavainen laskujen ja aineistojen välitys

Laskunvälitys tarkoittaa laskutuksen jälkeistä laskujen kulkua loppuasiakkaille eri jakelukanaviin. Intrum tarjoaa myyntilaskujen välitystä niin kutsuttuna palveluoperaattorina, jolloin aineistot kulkevat kumppaneiden kautta operaattori- ja pankkiverkkoon tai suoraan jakelukanavakumppanin palveluun. Intrum vastaa myös aineistoliikenteen seurannasta ja pyrkii takaamaan mahdollisimman häiriöttömän toiminnan.

Välityspalvelun keskeinen osa on monipuoliset vastaanottajien valitsemat jakelukanavat, joita ovat esimerkiksi verkkolasku, e-lasku, OmaPosti, Kivra, MobilePay, sähköposti ja perinteinen paperikirje. Välityspalvelua tuottava taho huolehtii tarvittavat konversiot ja integraatioyhteyksien toimivuuden eri kanaviin. Monikanavainen välitystoiminta edellyttää myös kattavaa aineistoliikenteen seurantaa sekä ajantasaista ja monitasoista raportointia.

Intrumin asiakkailla on mahdollisuus panostaa kestäviin laskutuotteisiin siirtymällä entistä vahvemmin digitaalisiin lasku- ja maksamisratkaisuihin. Esimerkiksi verkkolasku ja kuluttajan e-lasku ovat keskimäärin neljä kertaa ilmastoystävällisempiä vaihtoehtoja kuin paperilasku. Lisäksi yritysten välisen verkkolaskun tiedetään nostavan tuottavuutta ja palvelutasoa, sillä verkkolaskun käsittelyyn kuluu aikaa vain puolet siitä, mitä tarvitaan perinteisen paperilaskun käsittelyyn. Tuottavuutta ja palvelutasoa voidaan nostaa myös muilla jakelukanavavaihtoehdoilla kuten digitaalisilla postilaatikoilla, MobilePay-laskulla tai sähköpostivälityksellä. Esimerkiksi OmaPostissa tai sähköpostissa aineistojen käsittely ei tapahdu niin korkealla automaatioasteella kuin verkkolaskutuksessa, myös ne ovat vaihtoehtoisina laskutuskanavina kustannustehokkaita ja vähentävät parhaimmillaan omalta osaltaan materiaalivirtoja.


Vaikka digitalisaatio on tuonut merkittäviä muutoksia jakelukanavien välisiin voimasuhteisiin, myös perinteinen kirjejakelu puoltaa edelleen paikkaansa yhtenä asiakaslähtöisenä vaihtoehtona. Osa asiakkaista suosii edelleen perinteistä kirjejakelua, ja on myös hyvä huomioida, että välityspalvelu voi sisältää myös muita dokumentteja kuin laskuja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sopimusvahvistukset, markkinointikirjeet tai muut yritystoimintaan kuuluvat dokumenttityypit. Osa näistä voi vaatia toimittamista paperipostina, osa voidaan välittää vastaanottajille myös digitaalisesti.

Intrumilla tarjoamme perusmuotoisen välityspalvelun lisäksi myös lisäarvoa antavia tuoteominaisuuksia. Perusmuotoisiksi voidaan lukea tiedonsiirtoyhteydet ja konversiot, aineistoliikenteen seurannan ja raportoinnin sekä arkistointi- ja esilläpitopalvelut. Sen lisäksi autamme asiakkaitamme tarjoamalla laskujen ulkoasusuunnittelua, verkkolaskuosoitteiden päivityspalvelua sekä erilaisia kokeiluja tekoäly- ja sähköistämiskampanjoiden muodossa.

Ota yhteyttä luotonhallinnan asiantuntijoihimme:

Puh. 09 2291 1600, asiakapalvelu@intrum.com