Kansainvälinen kauppa ja ALV

Kansainvälinen arvonlisäverotus

Kansainvälinen kauppa ja yritysten kansainvälistyminen tuo kasvua yrityksen liiketoimintaan. Kansainvälisiin tilanteisiin liittyvät arvonlisäverotuksen kysymykset kannattaa selvittää ajoissa ja huolella ennen toiminnan aloittamista veroriskien minimoimiseksi. Intrumin Kansainväliset arvonlisäveropalvelut -yksikkö palvelee yrityksiä EU-laajuisesti kaikissa arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kansainväliset arvonlisäveropalvelut

Intrumilla on yli 30 vuoden kokemus kansainvälisestä ja kotimaisesta arvonlisäverokonsultoinnista sekä ulkomaan arvonlisäverojen takaisinhausta. Ajankohtaisia webinaareja ja yrityksille räätälöityjä arvonlisäverokoulutuksia järjestetään vuosittain useampia.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Puh. 09 2291 1700, vatservices@intrum.com


Kansainvälinen arvonlisäverotus

Kansainvälisen arvonlisäverotuksen säännökset ovat jatkuvassa muutoksessa, ja liiketoiminnassa verotuksen monimuotoiset kysymykset tulee ottaa huomioon etenkin rajat ylittävissä tilanteissa. Mikäli yrityksen alv-raportoinnissa ja -prosesseissa on puutteita, saattavat toteutuvat riskit ja sanktiot olla merkittäviä.

Yrityksen myydessä tavaroita tai palveluita ulkomaille, sen tulee määrittää huolellisesti mahdollisten rekisteröintivelvoitteiden syntyminen, liiketoimien verotusvaltio ja raportointivelvollisuudet. Myös tavaraostot ja tietyt palveluostot maiden sisällä saattavat maasta riippuen aiheuttaa paikallisia verovelvoitteita. Digitaalisten palvelumyyntien verotus on kirjavaa maailmanlaajuisesti, ja digitaalisia palveluja myyvien yritysten on tarpeen tarkistaa verotusoikeudellinen valtio tapauskohtaisesti.

Verokohtelun ja verotusvaltion määrittämiseen vaikuttavat liiketoimen luonteen (tavara/palvelu) lisäksi olennaisesti EU-lainsäädäntö, maakohtaiset säännökset, sopimustekniset asiat ja se, onko asiakas yritys vai kuluttaja. Kansainvälisen tavarakaupan puolella oman lisänsä verokohtelun ratkaisemiseen tuo toimitusketjujen rakenteet ja niistä aiheutuvat verotukselliset velvoitteet.    

 

Arvonlisäverolaki ja -direktiivi

EU:n arvonlisäverodirektiivi luo raamit jäsenvaltioiden alv-lainsäädännölle ja yhteinen säädöspohja helpottaa lainsäädännön soveltamista käytännössä. Arvonlisäverodirektiivi on velvoittava vain tavoitteiltaan, joten se jättää EU:n jäsenmaille mahdollisuuksia valita menetelmiä, joilla direktiivin säännökset asetetaan voimaan sekä hakea poikkeuksia säännösten soveltamiseen.

 

 

EU:n maakohtaisissa säännöksissä on täten huomattavasti eroavaisuuksia, joten alv-velvoitteet ja kansainvälisen kaupan alv-käsittely on aina syytä varmistaa erikseen. EU:n ulkopuolisten maiden säädöksissä on merkittäviä eroavaisuuksia ja niissä käytännöt vaihtelevat vielä enemmän kuin EU-maiden välillä. Intrumin Kansainväliset arvonlisäveropalvelut neuvovat myös EU:n ulkopuolisiin arvonlisäverokysymyksiin liittyvissä asioissa, esimerkiksi Norjan lainsäädäntöön liittyen.

 

Tutustu palveluihimme:

VAT Compliance
VAT Compliance palvelu tarkoittaa käytännössä, että kielitaitoiset asiantuntijamme hoitavat yrityksen puolesta arvonlisävero- rekisteröintitarpeen selvityksen kohdemaassa, tarvittavan rekisteröintiprosessin, sekä liitännäisten ilmoitusten jättämisen ja konsultoivat arvonlisäveroasioihin liittyvissä asioissa.
ALV-konsultointi
Kun yritys toimii jo ulkomailla tai on vasta laajentamassa liiketoimintaansa kansainvälisesti, tulee huomioon ottaa arvonlisäverotukselliset kysymykset. Alv-konsultoinnin avulla yritys saa täsmälliset vastaukset omiin tarpeisiin ja kykenee siten esimerkiksi laskuttamaan oikein tai varmistamaan ulkomaan arvonlisäveron vähennysoikeuden.
Takaisinhaku
Arvonlisäverovelvollinen yritys voi hakea takaisin ulkomailla maksamiaan liiketoimintaansa liittyviä arvonlisäveroja. Takaisinhaku -palvelulla maksimoidaan palautuvan arvonlisäveron määrä ja nopeutetaan ulkomailla maksettujen alvien palautumista takaisin yrityksen käyttöön. Yritys toimittaa kuvat verollisista laskuistaan tietoturvallisen portaalin kautta Intrumille ja me hoidamme loput.
Koulutukset
Askarruttaako jokin kansainvälisessä tai kotimaisessa arvonlisävero- tuksessa? Järjestämme alv-koulutuksia ja webinaareja ajankohtaisista aiheista, myös räätälöitynä juuri teidän yrityksenne tarpeisiin.

Lue lisää palveluistamme:


Lue viimeisimmät uutiset arvonlisäverotuksesta: