Kansainvälinen ALV-konsultointi

Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava yritys joutuu toiminnassaan ottamaan huomioon monimutkaisia säännöskokonaisuuksia. Esimerkiksi myyntimaa- ja laskutussäännökset herättävät usein kysymyksiä oikeasta verokohtelusta ja vaadittavista laskumerkinnöistä. Asiantuntijamme seuraavat arvonlisäverosääntelyssä tapahtuvia muutoksia, joten käytössänne on aina tuorein tieto eri maiden lainsäädännöistä.

Jos yrityksellänne on toimintaa ulkomailla, selvitämme, mitä yrityksenne tulee ottaa kohdemaassa huomioon muun muassa paikallisia ostoja tehtäessä, alihankkijaa käytettäessä tai tavaraa maahan ostettaessa tai maan sisällä myytäessä. Tyypillisiä ongelmatilanteita aiheuttavat esimerkiksi rakennusprojektit, myyntivarastot ja maan sisäiset toimitukset.