Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com,  intrumlasku.com ja suomiturvallisuus.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.

 

Eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti 2023

Intrumin vuotuinen eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti osoittaa, että talouskriisi kuormittaa kotitalouksia ja yhä useammalla on vaikeuksia maksaa laskuja ajallaan.

Talouskriisi kuormittaa kotitalouksia

Korkea inflaatio ja nousevat korot ajavat kotitaloudet yhä ahtaammalle. Kuluttajista 47 prosenttia sanoo, että heillä on nyt välttämättömien menojen jälkeen vähemmän käyttörahaa kuin vuosi sitten ja 43 prosenttia oli jättänyt vuoden aikana yhden tai useamman laskun maksamatta.

Asenteet laskujen maksamiseen muuttumassa

Yhä useampi suhtautuu aiempaa välinpitämättömämmin laskujen maksuun. On huolestuttavaa, että neljännes suomalaisista (24 prosenttia) kertoo tuntevansa laskujen maksamatta jättämisestä vähemmän syyllisyyttä kuin vuotta aiemmin.

Talouslukutaitoiset kuluttajat etulyöntiasemassa

Tutkimuksessa ilmenee selvä ero laskujen maksamisessa niiden välillä, joilla on vahva tai heikko talouslukutaito. Vahvan talouslukutaidon omaavista 64 prosenttia maksoi laskunsa ajallaan, kun heikon talouslukutaidon omaavista näin toimi vain 40 prosenttia.

Suomalaisten asenteet laskujen maksamiseen muuttumassa

Suomalaisten asenteet laskujen maksamiseen muuttumassa

Intrumin Eurooppalainen kuluttajien maksutapatutkimus paljastaa, että kuluttajien asenteet ajoissa maksamiseen ovat muuttumassa. Suomessa 43 prosenttia kuluttajista on jättänyt yhden tai useamman laskun maksamatta ajallaan viimeisen vuoden aikana. Neljännes tuntee aiempaa vähemmän syyllisyyttä laskun maksamatta jättämisestä. 68 prosenttia sanoo, ettei ostaisi yritykseltä, jonka uskovat käyttävän vaikeaa taloustilannetta hyväkseen.

Lue lisää

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan 75 prosenttia kuluttajista sanoo kuluttavansa kuukaudessa joko yhtä paljon kuin saa tuloja tai elävänsä yli varojensa.

Yli puolet suomalaisista kuluttaa yhtä paljon kuin ansaitsee ja 22 prosenttia elää yli varojensa

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan 75 prosenttia kuluttajista sanoo kuluttavansa kuukaudessa joko yhtä paljon kuin saa tuloja tai elävänsä yli varojensa. Niillä 22 prosentilla vastaajista, joiden menot ylittävät tulot, ylitys on keskimäärin 226 euroa. Peräti 31 prosentilla kuluttajista ei ole lainkaan säästöpuskuria odottamattomien kulujen varalle. Hyvä uutinen on, että 40 prosentilla on säästöjä pahan päivän varalle vähintään kahden kuukauden palkan verran.

Lue lisää


Lataa kuluttajien maksutaparaportti 2023

Saat Suomea ja Eurooppaa koskevat raportit

Lue lisää