Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Tutkimus: Yli puolet suomalaisista kuluttaa yhtä paljon kuin ansaitsee ja 22 prosenttia elää yli varojensa

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan 75 prosenttia kuluttajista sanoo kuluttavansa kuukaudessa joko yhtä paljon kuin saa tuloja tai elävänsä yli varojensa. Niillä 22 prosentilla vastaajista, joiden menot ylittävät tulot, ylitys on keskimäärin 226 euroa. Peräti 31 prosentilla kuluttajista ei ole lainkaan säästöpuskuria odottamattomien kulujen varalle. Hyvä uutinen on, että 40 prosentilla on säästöjä pahan päivän varalle vähintään kahden kuukauden palkan verran.

Kolme neljäsosaa suomalaisista kuluttajista sinnittelee palkkapäivästä toiseen kuluttaen yhtä paljon kuin ansaitsee tai eläen yli varojensa. Luotonhallintayhtiö Intrumin tuoreen Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan Suomessa ylikulutus on keskimäärin 226 euroa vastaajilla (22 prosenttia), jotka kertoivat kuluttavansa enemmän kuin tienaavat. Summa on hieman vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin (232 euroa).

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan kolme neljästä kotitaloudesta Suomessa kuluttaa kuukaudessa tavallisesti yhtä paljon tai enemmän kuin tulojensa verran.
Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan kolme neljästä kotitaloudesta Suomessa kuluttaa kuukaudessa tavallisesti yhtä paljon tai enemmän kuin tulojensa verran.

Kustannustason nousua paikataan tekemällä vähemmän ja halvempia hankintoja

Kuluttajien reaaliansiot ovat polkeneet paikallaan tai jopa pienentyneet, sillä kiihtyvä inflaatio ja lainakustannusten nousu ovat edelleen ongelma eurooppalaisille kotitalouksille. Suomalaisista kuluttajista 47 prosenttia sanoo, että heillä on nyt välttämättömien laskujen ja muiden menojen jälkeen vähemmän käyttörahaa kuin vuosi sitten. Kuluttajista 65 prosenttia aikookin leikata päivittäisiä tarpeettomia kulujaan ja 75 prosenttia kertoo etsivänsä halvimman mahdollisen tuotteen tai palvelun nyt todennäköisemmin kuin 12 kuukautta sitten.

– On selvää, että kuluttajiin kohdistuu nyt vakavia taloudellisia paineita ja kotitalouksissa joudutaan tekemään päivittäin vaikeita päätöksiä siitä, mihin rahaa käytetään. Laskuja maksetaan myöhässä tai laskuja saatetaan joutua jättämään maksamatta kokonaan, mikä puolestaan on laskun lähettäneiden yritysten selviytymisen kannalta erittäin huolestuttavaa, sanoo Intrumin perintäpalvelujen osastopäällikkö Reetta Lehessaari.

Suomalaisten taloudellinen varautuminen on heikkoa, mutta menossa parempaan suuntaan

Monet kuluttajista ovat haavoittuvaisia, koska heillä ei ole minkäänlaista säästöpuskuria odottamattomien kulujen varalta. Huolestuttavaa on, että peräti 31 prosentilla kuluttajista ei ole lainkaan säästöjä hätätilanteiden varalle, mikä on huomattavasti useammalla kuin Euroopassa keskimäärin (20 prosenttia). Keskimäärin 16 prosentilla suomalaisista on vähemmän kuin yhden kuukauden tulojen verran säästössä, eurooppalaisten keskuudessa vastaava luku on 17 prosenttia.

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan suomalaiset ovat heikommin varautuneita odottamattomiin menoihin kuin eurooppalaiset keskimäärin, mutta tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan.
Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan suomalaiset ovat heikommin varautuneita odottamattomiin menoihin kuin eurooppalaiset keskimäärin, mutta tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan.

Hyvä uutinen on, että aiempaa useammalla on säästössä pahan päivän varalle enemmän kuin kahden kuukauden palkkaa vastaava summa. Kaikkiaan 40 prosenttia vastasi näin, kun vuonna 2022 luku oli 31 prosenttia. Näyttäisi siltä, että talouskriisi on saanut suomalaiset havahtumaan taloudelliseen varautumiseen ja säästöjä pyritään kerryttämään niukkuudesta huolimatta.

– Taloudellinen puskuri suojaa velkaantumiselta, kun yllättävissä tilanteissa rahaa on käytettävissä ilman, että sitä tarvitsee lainata. Useampi peräkkäinen pienempikin hätätilanteessa otettu laina voi keikauttaa kotitalouden tilannetta vakavasti pitkäksi aikaa. Mitä enemmän pieniä lainoja on, sitä suuremmiksi kasvavat niistä aiheutuvat kulut, Lehessaari painottaa.

Tietoja eurooppalaisesta kuluttajien maksutaparaportista 2023

Intrumin eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti 2023 (European Consumer Payment Report 2023) on tutkimus, jolla kerätään tietoa eurooppalaisten kuluttajien ja kotitalouksien arjesta, kuluttamisesta sekä kyvystä hallita talouttaan kuukausitasolla. Raportti perustuu kolmannen osapuolen, Longituden, toteuttamaan kyselyyn 20 Euroopan maassa. Vuoden 2023 kyselyyn osallistui yhteensä 20 000 kuluttajaa. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin 19. heinäkuuta ja 1. syyskuuta 2023 välisenä aikana. Lataa Suomea koskeva raportti ja Euroopan laajuinen raportti.