Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com,  intrumlasku.com ja suomiturvallisuus.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.

 

Eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti - pulssikysely 2024

Intrumin eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin pulssikysely kertoo, että kuluttajien synkät näkymät ovat hiukan kirkastumassa. Talouskriisi kuitenkin kuormittaa monia kuluttajia yhä, vaikka inflaatio on hellittämässä otettaan.

Talouskriisi kuormittaa kuluttajia yhä

Kuluttajat suhtautuvat luottavaisesti kykyynsä selviytyä taloudellisista velvoitteistaan. Lähes kolme neljästä suomalaiskuluttajasta arvioi pystyvänsä maksamaan laskunsa. Taloudellisessa hyvinvoinnissa on kuitenkin kyse muustakin kuin laskujen maksamisesta.

Kuluttajat etsivät lisätuloja ja supistavat menoja

Puolet suomalaisista kuluttajista harkitsee ottavansa sivutöitä tai etsivänsä lisätuloja. Lisäksi taloutta pyritään tasapainottamaan tinkimällä vapaa-ajan kuluttamisesta ja keskittämällä ostoksia halpakauppoihin. Menoista karsiminen voi vaikuttaa myös terveydestä huolehtimiseen.

Rahahuolet lisäämässä mielenterveysongelmia

Neljä kymmenestä suomalaiskuluttajasta arvioi rahahuolten vaikuttaneen haitallisesti mielentervyteensä kuluneen vuoden aikana. Naiset kärsivät taloushuolista enemmän kuin miehet ja heillä on taloudellisesti heikommat mahdollisuudet lievittää huoliaan.


Lataa raportti kuluttajien pulssikyselystä 2024

Saat Suomea ja Eurooppaa koskevat raportit

Analyys Intrum ECPR Pulse 2024 -raportista

Elinkustannusten nousu pitää yhä suomalaisten kuluttajien talouden kireällä

Osa kuluttajista kokee, että heidän taloutensa on kohenemassa. Monet ovat kuitenkin edelleen erittäin huolissaan toimeentulostaan ja etsivät lisätuloja, karsivat menoja sekä muuttavat ostokäyttäytymistään selviytyäkseen menoistaan. Erityisesti naiset ja keski-ikäiset ovat yhä ahtaalla. Lue tiedote

Intrumin ECPR Pulse -tutkimuksen mukaan taloushuolet heikentävät hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Talouskriisi lisää mielenterveysongelmia ja heikentää fyysistä hyvinvointia

Taloushuolien aiheuttama ahdistus lisää riskiä altistua mielenterveysongelmille sekä vaikuttaa haitallisesti ihmissuhteisiin. Osa kuluttajista joutuu asettamaan fyysisestä terveydestään huolehtimisen toissijaiseksi rahanpuutteen vuoksi. Ongelmat voivat johtaa haitalliseen kierteeseen, joka heikentää oman talouden hallintaa sekä lisää yhteiskunnallisia ongelmia.
Lue tiedote