Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

”Älä tee kuten minä teen” – yritysten maksukäytänteissä toivomisen varaa

Syyskuun viidentenä päivänä vietetään valtakunnallista yrittäjän päivää. Yritysten toimintakyvyn kannalta maksukäyttäytyminen on asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Intrumin tutkimuksen mukaan maksuviiveellisten pienyritysten määrä on kääntynyt kasvuun viime vuoteen verrattuna. Taloudellisesti haastavina aikoina yritysten maksukyvyn muutokset ovat nopeita ja vaikeasti ennustettavia. Eurooppalaisen yritysten maksutaparaportin mukaan lähes 40 prosenttia suomalaisyrityksistä maksaa tavarantoimittajilleen myöhemmin kuin toivoisivat asiakkaidensa maksavan heille. Tehostamalla omia prosessejaan ja maksukäytänteitä yrittäjät voivat vahvistaa tervettä maksukulttuuria.

Joka vuosi syyskuun 5.päivänä vietetään valtakunnallista yrittäjän päivää. Yritykset ovat tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa, sillä ne luovat työtä, innovoivat uutta ja rakentavat siten perustaa yhteiselle hyvinvoinnille.

Intrumin maksuviivetutkimus tämän vuoden toiselta vuosineljännekseltä kertoo, että erityisesti pienempien yritysten kohdalla maksuviiveet ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna. Kasvua on lähes kaikilla toimialoilla ja koko maassa.

Erityisesti pienemmissä yrityksissä maksuviiveet ovat kasvaneet.

Maksuviiveitä siedetään hyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseksi

Inflaation ja korkeiden korkojen vallitessa yritysten on yhä vaikeampaa maksaa toisilleen ajallaan. Eurooppalaisen yritysten maksutaparaportin mukaan 58 prosenttia suomalaisyrityksistä ei pysty inflaation vuoksi maksamaan laskujaan ajoissa tavarantoimittajilleen. Kun yritys ei pysty maksamaan tavarantoimittajalleen ajoissa, vaikutus näkyy haitallisesti koko toimitusketjussa. Niiden suomalaisyritysten osuus, jotka myöntävät itse maksavansa tavarantoimittajilleen myöhemmin kuin he hyväksyisivät omilta asiakkailtaan, on kasvanut 50 prosentilla. Luku on tänä vuonna 39 prosenttia, kun se vielä viime vuonna oli 26 prosenttia. Merkittävä kasvu kertoo pitkittyneestä taloudellisesta ahdingosta. 

- Viimeisen vuoden aikana 68 prosenttia yrityksistä on joutunut hyväksymään asiakkailtaan pidempiä maksuehtoja kuin haluaisi. Niistä 47 prosenttia sietää maksujen myöhästymisiä, koska he eivät halua vahingoittaa olemassa olevaa asiakassuhdetta. Erityisen huolestuttavaa on, että sama osuus (47 prosenttia) suomalaisyrityksistä myönsi joutuneensa hyväksymään pidemmät maksuehdot välttääkseen asiakkaidensa konkurssin ja samaan aikaan 45 prosenttia myöntää, että heidän asiakkaille tarjoamat maksuehdot ovat liian joustavat ja niistä on haittaa omalle liiketoiminnalle, kertoo Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala

Tilastokeskuksen mukaan Suomen konkurssitilanne ei ole ollut näin synkkä sitten vuoden 1997 kesän. 2 000 konkurssihakemuksen raja meni rikki kesällä ja lisää on varmasti tulossa. Konkurssit ovat korostuneet erityisesti rakennus-, kauppa- ja ravintola-alalla, mutta nykyinen taloustilanne on aiheuttanut merkittäviä haasteita kaikilla päätoimialoilla.

Vaikuttaako yrityksen koko maksuaikoihin ja maksuehtoihin?

Suuret yritykset ovat perinteisesti käyttäneet hyväkseen kokoaan ja vaikutusvaltaansa saadakseen parempia maksuehtoja, mutta Intrumin tutkimus osoittaa, että kasvava määrä pk-yrityksiä pyytää myös lisää joustavuutta maksuehtoihin. Pk-yrityksistä 38 prosenttia ilmoitti todennäköisemmin pyytävänsä tavarantoimittajilta pidempiä maksuehtoja tai maksavansa laskun sovittua myöhemmin, kun suurista yrityksistä vastaava luku oli 43 prosenttia. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että pienemmillä yrityksillä on suhteellisen pienemmät taloudelliset puskurit ja siksi ne ovat alttiimpia vaikealle taloudelliselle ympäristölle.

Pidempiä maksuaikoja koskeviin pyyntöihin 52 prosenttia yrityksistä myönsi, että he hyväksyisivät tämän suurilta yrityksiltä, ​​mutta ovat haluttomampia laajentamaan samaa kohteliaisuutta pk-yrityksiin. 41 prosenttia suomalaisyrityksistä ilmoitti hyväksyvänsä pidempiä maksuja pk-yrityksille.

Maksuviiveiden tehokas käsittely auttaa yrityksiä kasvamaan

Suomessa yritykset käyttävät eniten aikaa maksamattomien laskujen selvittelyyn verrattuna muihin Euroopan maihin, yli kymmenen tuntia viikossa, mikä tekee yhteensä 83 työpäivää vuodessa per yritys. Erääntyneiden maksujen selvittely on valtava aikasyöppö ja vie resursseja yrityksen kasvulta.

- Konkurssien ja asiakkaiden maksuvaikeuksien lisääntyessä yritykset pyrkivät kiristämään maksuehtojaan. Tehostamalla saatavien perintää, yritykset voivat vapauttaa resursseja oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja panostaa enemmän esimerkiksi innovaatioihin ja kestävään kehitykseen, jotka pitkällä tähtäimellä tuovat kasvua. Ja kun raha kiertää kassassa nopeammin, yritykset voivat maksaa tavarantoimittajilleen nopeammin. Tämä edistäisi tervettä maksukulttuuria ja hyödyntäisi koko yhteiskuntaa, muistuttaa Iskala.

Lähteet:

Intrumin maksuviivetutkimus Q2/2023, Eurooppalainen yritysten maksutapatutkimus 2023, Tilastokeskus tiedote 8/2023

Lataa yritysten maksuviivetutkimus Q2/2023

Tietoja European Payment Report 2023 -tutkimuksesta:

Intrumin yritysten maksutaparaportti (European Payment Report) antaa tietoa maksukäyttäytymisen haasteista ja mahdollisuuksista, joita yritykset kohtaavat Euroopassa ja useilla sektoreilla. Raportti perustuu ulkopuolisen tutkimustoimiston, Longituden, teettämään kyselyyn, jonka se teki 29 Euroopan maassa. Vuoden 2023 kyselyyn osallistui yhteensä 10 556 pientä, keskisuurta ja suurta yritystä 15 toimialalta. Vastaajina olivat talousjohtajia tai muita henkilöitä, joilla oli taloudellista tietämystä yrityksestä, jossa he työskentelevät, ja yritykset on valittu satunnaisesti B2B-tietokannasta. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin marraskuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana. Lataa Suomea koskeva raportti www.intrum.fi/epr2023 ja Euroopan laajuinen raportti www.intrum.com/epr2023

Tietoja yrittäjän päivästä:

Valtakunnallista Yrittäjän päivää on vietetty vuosittain syyskuun 5. päivänä vuodesta 1997 alkaen. Yrittäjän päivän takana on Yrittäjän Päivä -säätiö, jonka toiminnan tarkoituksena on yrittäjätoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden arvostuksen edistäminen. Tämän vuoden järjestäjinä toimivat Perheyritysten liitto ja Suomalaisen Työn Liitto.