Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Tutkimus: Suomalaisten asenteet laskujen maksamiseen muuttumassa

Intrumin Eurooppalainen kuluttajien maksutapatutkimus paljastaa, että kuluttajien asenteet ajoissa maksamiseen ovat muuttumassa. Suomessa 43 prosenttia kuluttajista on jättänyt yhden tai useamman laskun maksamatta ajallaan viimeisen vuoden aikana. Neljännes tuntee aiempaa vähemmän syyllisyyttä laskun maksamatta jättämisestä. 68 prosenttia sanoo, ettei ostaisi yritykseltä, jonka uskovat käyttävän vaikeaa taloustilannetta hyväkseen.

Intrumin 16. marraskuuta julkaisema raportti kertoo 20 000 kuluttajan tilanteesta 20 Euroopan maassa. Tulokset piirtävät karun kuvan eurooppalaisten kuluttajien hyvinvoinnista nousevien korkojen ja korkean inflaation muodostaman tuplasokin keskellä.

Tutkimuksen mukaan 43 prosenttia suomalaisista kuluttajista on jättänyt maksamatta ajallaan vähintään yhden laskun viimeisen vuoden aikana, mikä on rutkasti enemmän kuin Euroopassa keskimäärin (35 prosenttia). Viimeksi laskuja on jätetty maksamatta Suomessa yhtä paljon vuonna 2020, kun koronapandemia koetteli kotitalouksia.

43 prosenttia kuluttajista ei ole maksanut ajoissa yhtä tai useampaa laskua edellisten 12 kuukausden aikana.

Yleisin syy (48 prosenttia) laskun maksamatta jättämiseen on se, että rahaa ei yksinkertaisesti ole. Unohduksia on lähes yhtä paljon (46 prosenttia). Yhä useampi suhtautuu aiempaa välinpitämättömämmin laskujen maksuun. Neljännes suomalaisista (24 prosenttia) kertoo tuntevansa laskujen maksamatta jättämisestä vähemmän syyllisyyttä kuin vuotta aiemmin, mikä on kuitenkin vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin (31 prosenttia). Tulokset viittaavat suhtautumisen maksamiseen olevan muuttumassa, ja että maksamatta jättämisen uskotaan olevan luonnollinen ja välttämätön seuraus haastavammasta taloudellisesta ympäristöstä.

“Maksun myöhästyminen tuo lisäkuluja kuluttajalle ja voi syventää henkilökohtaista velkakierrettä. Välinpitämätön suhtautuminen maksamiseen on huolestuttava ilmiö yrityksille aikana, jolloin nekin ovat tiukoilla ja tarvitsevat maksun tuotteistaan ja palveluistaan selviytyäkseen” sanoo Intrumin perintäpalvelujen osastopäällikkö Reetta Lehessaari.

Jousto ja empatia lisäävät yritysten vetovoimaa

Suomalaisista kuluttajista 47 prosenttia sanoo, että heillä on nyt välttämättömien laskujen ja muiden menojen jälkeen vähemmän käyttörahaa kuin vuosi sitten. Käyttövarojen kutistuessa kuluttajat kiinnostuvat brändeistä ja yrityksistä, jotka osoittavat ymmärtävänsä asiakkaiden muuttuvan taloustilanteen. Yli puolet (55 prosenttia) kuluttajista sanoo ostavansa todennäköisemmin yrityksiltä, jotka tarjoavat joustavia maksuehtoja, kuten osamaksua tai joustoa eräpäiviin.

Kuluttajien suhtautuminen yrityksiin, joiden he uskovat käyttävän vaikeaa taloustilannetta hyväkseen.

Suurempi enemmistö (68 prosenttia) on sitä mieltä, että ollakseen vastuullisia yritysten tulisi tarjota kuluttajille joustavia maksutapoja taloudellisesti vaikeina aikoina. Yhtä moni sanoo, että eivät ostaisi yritykseltä, jos ajattelisivat sen nostavan hintojaan kustannusten noustessa, muttei laskevan niitä kustannusten laskiessa.

”Maksuviiveiden karu todellisuus on se, että monella kuluttajalla ei yksinkertaisesti ole rahaa maksaa laskuja ajallaan. Yrityksillä onkin nyt mahdollisuus osoittaa ymmärrystä asiakkaidensa taloudellista tilannetta kohtaan. Tämä ei ole helppoa, sillä yritysten on luonnollisesti pidettävä huoli myös siitä, että ne saavat maksun tuotteistaan ja palveluistaan. Eettinen ja oikeudenmukainen saatavienhallinta auttaa varmistamaan sekä saatavien kotiuttamisen että asiakassuhteen jatkuvuuden" Lehessaari toteaa.

Tietoja eurooppalaisesta kuluttajien maksutaparaportista 2023

Intrumin eurooppalainen kuluttajien maksutaparaportti 2023 (European Consumer Payment Report 2023) on tutkimus, jolla kerätään tietoa eurooppalaisten kuluttajien ja kotitalouksien arjesta, kuluttamisesta sekä kyvystä hallita talouttaan kuukausitasolla. Raportti perustuu kolmannen osapuolen, Longituden, toteuttamaan kyselyyn 20 Euroopan maassa. Vuoden 2023 kyselyyn osallistui yhteensä 20 000 kuluttajaa. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin 19. heinäkuuta ja 1. syyskuuta 2023 välisenä aikana. Lataa Suomea koskeva raportti ja Euroopan laajuinen raportti.