Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com,  intrumlasku.com ja suomiturvallisuus.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.

 

Tutkimus: Talouskriisi lisää mielenterveysongelmia ja heikentää fyysistä hyvinvointia

Intrumin tuoreen tutkimuksen mukaan pitkään jatkunut talouskriisi ja sen aiheuttama ahdistus lisäävät riskiä altistua mielenterveysongelmille sekä vaikuttavat haitallisesti ihmissuhteisiin. Tutkimus kertoo myös, että osa kuluttajista joutuu asettamaan fyysisestä terveydestään huolehtimisen toissijaiseksi. Ongelmat voivat johtaa haitalliseen kierteeseen, joka heikentää oman talouden hallintaa sekä lisää yhteiskunnallisia ongelmia.

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen pulssikyselyn mukaan jopa 40 prosenttia suomalaisista kuluttajista arvioi, että huolet omasta taloudesta ja maksukyvystä ovat vaikuttaneet heidän mielenterveyteensä haitallisesti. Lisäksi 43 prosenttia kertoi rahahuolten vaikuttavan haitallisesti myös läheisiin ihmissuhteisiin.

Moni joutuu tinkimään myös fyysisestä hyvinvoinnistaan, kun tulot eivät riitä fyysistä terveyttä edistäviin harrastuksiin, virkistäytymiseen tai terveelliseen ravintoon. Peräti 52 prosenttia kertoo joutuneensa asettamaan terveydestään huolehtimisen toissijaiseksi rahanpuutteen vuoksi. Tämä johtuu esimerkiksi harrastusten ja terveellisten elintarvikkeiden korkeista hinnoista. 

– Taloustilanteen vaikutus mielenterveyteen ja fyysisestä terveydestä huolehtimiseen voi muodostaa viheliäisen kierteen niin henkilölle itselleen kuin koko yhteiskunnalle. Terveysongelmat voivat entisestään heikentää oman talouden hallintaa ja lisätä taloushuolia. Seuraukset näkyvät myös koko yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttavina sosiaalisina ongelmina sekä lisääntyvinä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksina, mikä puolestaan lisää julkisen talouden kuormitusta entisestään, Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala toteaa. 

Intrumin tutkimuksen mukaan taloushuolet vaikuttavat fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen, mielenterveyteen ja läheisiin ihmissuhteisiin.
Intrumin tutkimuksen mukaan taloushuolet vaikuttavat fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen, mielenterveyteen ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Taloushuolet vaikuttavat enemmän naisten mielenterveyteen ja hyvinvointiin

Sukupuolten väliset erot korostuvat rahahuolien vaikutuksessa mielenterveyteen. Naisista 47 prosenttia arvioi mielenterveytensä heikentyneen taloudellisen asemansa vuoksi. Miehillä luku on 32 prosenttia. Naisista 48 prosenttia kertoi rahahuolien vaikuttavan haitallisesti myös läheisiin ihmissuhteisiin, kun miehillä luku oli 37 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan naisten taloudelliset näkymät ovat kaikilta osin heikommat kuin miehillä. He arvioivat heikommiksi mahdollisuutensa seurata menojaan, elää taloudellisesti huoletonta elämää sekä hankkia paremmin palkattua työtä tai lisätuloja. Naisten tuloista kuluu pakollisiin menoihin suurempi osa kuin miehillä. Vapaavalintaisiin hankintoihin ja palveluihin jää vähemmän rahaa ja naisista harvempi arvioi pystyvänsä viettämään tänä vuonna kunnollista kesälomaa.

Paremmat talousnäkymät luovat uskoa vain osalle

Talouden odotetaan kääntyvän kasvuun loppuvuonna 2024, mutta tämä ei välttämättä tuo nopeaa helpotusta rahahuolien aiheuttaman ahdistuksen kanssa kamppaileville. Lähes puolet (45 prosenttia) kertoo pitävänsä kuluvan vuoden talousnäkymiään heikompina kuin normaalisti pitäisi tähän aikaan vuodesta. Tulevaisuudennäkymät pidemmällä aikavälillä ovat niin ikään synkät, sillä 43 prosenttia vastaajista arvioi, ettei tule koskaan yltämään samanlaiseen taloudelliseen asemaan kuin vanhempansa.

– Elinkustannusten ja korkojen nousun myötä monet ovat joutuneet käyttämään säästöjään, ottamaan lisävelkaa tai hakemaan lyhennysvapaata aiempiin lainoihin. Vaikka onnistuisikin tasapainottamaan talouttaan lisätuloilla tai karsimalla menojaan, taloudellisen tasapainon saavuttaminen uudelleen ei käy hetkessä. On myös muistettava, että vaikka inflaatio ja korkojen nousu ovat taittuneet, eivät hinnat ole laskeneet, eivätkä tulekaan laskemaan samalle tasolle kuin ennen nykyistä talouskriisiä. Myös hallituksen jo toteuttamilla sekä tulevilla sopeutustoimilla on vaikutuksensa kuluttajien talouteen, Iskala toteaa.

Tietoja Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen pulssikyselystä 2024

Intrumin Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportti (European Consumer Payment Report) on tutkimus, jolla kerätään tietoa eurooppalaisten kuluttajien ja kotitalouksien arjesta, kuluttamisesta sekä kyvystä hallita talouttaan kuukausitasolla. Raportti perustuu kolmannen osapuolen, Longituden, toteuttamaan kyselyyn 20 Euroopan maassa. Vuoden 2024 pulssikyselyn raportissa luodaan nopea tilannekuva kuluttajien taloudelliseen tilanteeseen. Kyselyyn osallistui yhteensä 20 000 kuluttajaa. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin 2.–25. tammikuuta 2024. Tutkimuksen kohderyhmäksi määriteltiin yli 18-vuotiaat henkilöt, jotka olivat yksin tai osittain vastuussa henkilökohtaisesta tai kotitaloutensa taloudesta. 

Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksen pulssikyselyn raportti on julkaistu 21. maaliskuuta 2024.