Tervetuloa uusi perintälaki!

Uusi perintälaki tuli voimaan 1.5.2022. Siinä lainsäätäjä on tuoreeltaan arvioinut ja aiempaa tarkemmin säätänyt perinnän oikeudenmukaisista kuluista ja toimenpiteistä sekä kuluttajien että yritysten osalta. Uskomme, että muutoksista hyötyvät kaikki perinnän osapuolet, sillä ne selkeyttävät perintää ja lisäävät velallisen oikeusturvaa. Toimialaa vaivannut epämääräisyys, kohtuuttomuus ja villit toimijat tulevat uudistuksen myötä jäämään historiaan. Intrum toivottaa uuden perintälain lämpimästi tervetulleeksi!

1.5.2022 tuli voimaan uusi, pysyvä perintälaki, joka luo tarpeelliset raamit nyt myös yrityssaatavien kohtuulliselle perinnälle. Lisäksi laki selventää tilannetta kaikille velan osapuolille ja siten lisää velallisten oikeusturvaa, vähentää riitatapauksia sekä helpottaa velkojan perintää.

Yritysperintään tarkat rajat

Suurimmat muutokset koskevat yritysperinnän maksullisten toimenpiteiden välisiä aikarajoja, enimmäismääriä ja maksimikuluja sekä velallisen kokonaiskuluvastuuta.

Keskeisimmät muutokset voi tiivistää seuraavasti: 

  • Yrityksiltä saa periä maksumuistutuksesta enintään 12 euroa ja maksusuunnitelmasta enintään 50 - 110 euroa (neliportaisen pääoma-asteikon mukaan) tai suoraan ulosottokelpoisesta saatavasta 50 euroa.
  • Maksullisten perintätoimenpiteiden välin tulee olla yritysperinnässä vähintään 10 päivää. Maksuvaatimuksen voi siis lähettää vasta 10 päivän kuluttua maksumuistutuksen lähettämisestä.

Intrumilla perintälakiin liittyvät muutokset on jo otettu huomioon prosesseissa ja parhaillaan koulutamme kumppaneitamme sekä asiakkaitamme huomioimaan uuden lain mukanaan tuomat vaatimukset.  

Sähköinen lähettäminen kehittyy aikaa myöten

Uudessa perintälaissa mahdollistui myös maksuvaatimuksen sähköinen lähettäminen. Se vaatii kuitenkin velalliselta suostumusta ja velkojilta suostumuksen tarkkaa hallintaa.

Sähköisen lähettämisen osalta on huomioitava seuraavat kohdat:

  • Yrityssaatavissa maksuvaatimuksen voi lähettää sähköisesti, jos asiasta on ilmoitettu esimerkiksi sopimusehdoissa tai tapa on käytössä vakiintunut.
  • Kuluttajasaatavissa taas tarvitaan velallisen erillinen suostumus, joka on voimassa maksimissaan vuoden. Tämän jälkeen suostumus on haettava uudelleen.

Sähköisen lähettämisen hankaluutta on harmiteltu laajasti, mutta asia on kyllä tiedostettu jo lain laatimisvaiheessa. Lainsäätäjä on halunnut suostumusta edellyttämällä varmistaa sen, että viestit velasta eivät pyöri unohtuneissa sähköpostilaatikoissa eikä ensimmäinen näkyvä merkki maksuongelmista ole haastemies kotipihassa. Sähköinen lähettäminen tulee aikaa myöten varmasti kehittymään ja siinä kehityksessä lainsäätäjällä on merkittävä rooli. Intrum on omalta osaltaan valmistautumassa sähköisen lähetyksen käyttöönottoon ja sen varmistamiseen, että maksuvaatimus varmasti saavuttaa asiakkaan myös sähköisiä reittejä pitkin.

Uudistus on tarpeellinen ja alan arvostuksen kannalta myös välttämätön

Harvemmin kohtaa ihmisiä, joiden unelma-ala on perintä. Eri kohtaamisissa esiin nousevat vanhat myytit mustiin pukeutuneista miehistä koputtelemassa oville. Syynä on osin toimialan historiasta kumpuava maine, mutta osansa on myös alaa vaivanneella puutteellisella lainsäädännöllä, mikä on johtanut loputtomiin tulkintoihin ja linjaustarpeisiin aina korkeinta oikeutta myöten. Epämääräisyys on myös jättänyt tilaa ja antanut mahdollisuuksia alan villeille toimijoille, mikä rapauttaa luottamusta koko toimialaan.

Tuoreessa perintälaissa lain aukkoja on pyritty tilkitsemään ja kohtuullisuus raamittamaan myös yritysperinnän puolelle. Uudistuksesta hyötyvätkin kaikki perinnän osapuolet, sillä ne selkeyttävät perintää ja lisäävät velallisen oikeusturvaa. Samalla toimialaa vaivannut epämääräisyys, villit toimijat ja kohtuuttomat kulut tulevat jäämään historiaan. Intrum toivottaa uuden perintälain lämpimästi tervetulleeksi!

Juha Iskala  
Myyntijohtaja
Intrum Oy

Lue myös aiempi uutisemme perintälain tarkemmista muutoksista.