Jääkö ulkomaan ALV hyödyntämättä?

Kävitkö työmatkalla Euroopassa ja osallistuit esimerkiksi messuille tai koulutukseen? Yövyitkö samalla hotellissa ja veit ehkä asiakkaita illalliselle? Maksoitko laskuilla paikallisen arvonlisäveron, joka muodosti jopa viidesosan kokonaiskustannuksista? Jäitkö miettimään, saako alv:n takaisin siitäkin huolimatta, että sitä ei saa vähentää kotimaan veroilmoituksella? Kyllä saa.

Yritysten on mahdollista hakea liiketoimintaansa liittyvien kulujen arvonlisäveroja takaisin Euroopasta ja muun muassa Kanadasta. Yleisimmin arvonlisäveron palautusta haetaan messuihin ja näyttelyihin, konferensseihin ja seminaareihin sekä kursseihin ja koulutuksiin liittyvistä kuluista. Näiden kulujen lisäksi suurin osa Euroopan maista palauttaa arvonlisäveroja myös työmatkoihin liittyvistä matkakuluista, kuten majoituksesta, juna- ja bussilipuista sekä auton vuokrauksesta. Pienin palautettava määrä EU-maista on 50 euroa, jos hakemus koskee kalenterivuotta. Jos palautusta haetaan neljännesvuodelta, on pienin palautettava määrä 400 euroa. Muista kuin EU-maista palautettavat määrät vaihtelevat. Esimerkiksi Sveitsistä pienin palautettava määrä koko kalenterivuodelta on noin 450 euroa ja Norjasta noin 20 euroa.

Ulkomaan arvonlisäverot haetaan takaisin kohdemaiden verottajilta. Käytännössä EU-maiden hakemukset tehdään ja jätetään sähköisesti yrityksen kotimaan verottajan portaalin kautta, josta kotimaan verottaja ohjaa ne eri hakemusmaiden verottajille. EU-maiden verottajat hyväksyvät sähköiset laskut alv:n takaisinhaussa. EU:n ulkopuolisiin maihin hakemukset tehdään vielä paperisina ja näihin tulee liittää mukaan alkuperäiset paperiset laskut. EU-maissa palautushakemukset tulee jättää hakuvuotta seuraavan vuoden syyskuun loppuun mennessä. EU:n ulkopuolisiin maihin hakuaika umpeutuu muutamaa kuukautta aikaisemmin ­–kesäkuun lopussa.

Ulkomaan arvonlisäverot haetaan kohdemaasta
Heli Päivinen, arvonlisäverokonsultti, Intrum Oy.

Käytännöt vaihtelevat huomattavasti maittain

Palautushakemuksia tehtäessä on otettava huomioon eri maiden käytännöt palautuskelpoisten kulujen sekä laskumerkintävaatimusten osalta. Käytännöt nimittäin vaihtelevat huomattavasti eri maiden välillä. Esimerkiksi hotellilasku tulee lähes poikkeuksetta pyytää yrityksen nimelle. Jossain maassa taas hakukelpoista saattaa olla vaikkapa vain puolet arvonlisäveron määrästä. Yhden maan verottaja saattaa hylätä koko hakemuksen pienenkin virheen takia kun taas toisen maan verottaja hylkää ainoastaan palautuskelvottomat kulut ja hyväksyy oikein haetut palautukset. Mikäli alv on laskutettu väärin, esimerkiksi yhteisömyyntilaskulla on veloitettu myyjän kotimaan alv, ei laskusta saa alv-palautusta. Tällöin ainoa tapa saada maksettu alv takaisin on pyytää hyvitystä suoraan laskuttajalta. Hyvä lähtökohta ulkomaan kaupassa on, että laskut pyydetään aina yrityksen nimelle, osoitteelle ja alv-tunnisteelle.

EU-maissa palautushakemukset tulee jättää syyskuun loppuun mennessä.
Heli Päivinen, arvonlisäverokonsultti, Intrum Oy.

Arvonlisäverolliset laskut kannattaa niputtaa yhteen hakemukseen

Arvonlisäverolliset laskut on usein järkevää niputtaa yhteen vuosihakemukseen. Mikäli takaisinhaettavan veron määrä on kuitenkin huomattavan suuri, voi hakemuksia tehdä myös puolivuosittain tai kvartaaleittain. Paperiset kuitit ja laskut kannattaakin kerätä jo käsittelyvaiheessa yhteen paikkaan, josta ne on helppo vuoden vaihteessa käydä läpi ja lisätä hakemuksiin.

Kun hakemus on jätetty, saattaa hakumaan verottaja esittää vielä hakemukseen liittyviä lisäkysymyksiä. Yleensä verottaja tekee tiedustelut kohdemaan omalla kielellä, mikä aiheuttaa hakijalle helposti päänvaivaa. Kun hakemuksesta lopulta tulee päätös, kannattaa se tarkistaa huolella. Mikäli hakemus hylätään tai palautettava summa on kutistunut huomattavasti haetusta, on syytä olla tarkkana, sillä virheellisetkin päätökset ovat mahdollisia. Hylkäys saattaa johtua esimerkiksi epäselvyydestä tai puutteesta, jonka voi mahdollisesti korjata tekemällä valituksen määräajan puitteissa.

Takaisinhalun ulkoistaminen on helppoa

Me Intrumin Arvonlisäveropalveluissa tunnemme eri maiden arvonlisäverolainsäädännön ja hoidamme arvonlisäveron palautusprosessin halutessanne aina tositteiden keräämisestä hakemusten viimeistelyyn ja lähettämiseen saakka. Hoidamme myös tarvittavan yhteydenpidon paikallisiin veroviranomaisiin ja teemme vastineita verottajien kyselyihin. Yritysten näkökulmasta takaisinhaun ulkoistaminen on helppoa. Mikäli Intrum hoitaa palautusprosessin aina takaisinhakumateriaalin sähköisestä tai manuaalisesta keräämisestä lähtien, saa yritys takaisinhaun kautta rahaa takaisin ilman omien resurssien rasittamista.

On hyvä huomata, että suomalainen alv-rekisteröity yritys on oikeutettu ulkomaisen arvonlisäveron palautukseen toisessa EU-maassa liiketoimintaa varten ostetuista tavaroista ja palveluista vain, mikäli toiminta toisessa EU-maassa ei ole sen luonteista, että siitä aiheutuu rekisteröitymisvelvollisuus tässä toisessa maassa. Velvollisuus rekisteröityä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin voi syntyä muun muassa ulkomailla olevien tavaroiden myynnin, ulkomaille perustetun tavaravaraston, maahantuonnin tai asennusprojektin johdosta. Jo yksi yksittäinen liiketoimi toisessa maassa voi saada aikaan rekisteröitymisvelvollisuuden, joten ulkomailla operoitaessa kannattaa arvonlisäverokäsittely varmistaa jo liiketoimien suunnitteluvaiheessa.

Haluatko kuulla lisää arvonlisäveropalveluistamme?
Ota yhteyttä, autamme mielellämme! 

09 315 448 80asiakaspalvelu@intrum.com