Nordic debt collection -analyysi 2022

Pandemia aiheutti suurimman taloudellisen taantuman sitten toisen maailmansodan. Se ei kuitenkaan ole vielä aiheuttanut maksuhäiriöitä. Intrumin analyysi kertoo, että huolimatta pandemian aikana tapahtuneista supistuksista ja työttömyyden lisääntymisestä, pohjoismaisten kotitalouksien ja yritysten maksukyky on vahvistunut koronaepidemian puhkeamisen jälkeen. Maksuhäiriöt vähenivät pandemian alkuvaiheessa jyrkästi ja ovat pysyneet vähäisinä pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna kaikissa Pohjoismaissa. Sekä perintätapausten määrä että koko Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa oli joulukuun 2021 lopussa keskimäärin 20 prosenttia pienempi kuin pandemian alkaessa maaliskuussa 2020. Luvussa ovat mukana sekä kotitaloudet että yritykset.

Pitkään jatkunut ajanjakso, jolloin hallituksen rajoitukset ja tartuntapelko rajoittivat kulutusmahdollisuuksia, lisäsi kotitalouksien säästöjä - ei maksuvaikeuksia. Vaikka kulutusmahdollisuudet palautuisivatkin tänä vuonna ennalleen, on todennäköisempää, että maksuvaikeuksia tulee aiheuttamaan enemmän korkea inflaatio ja korkeammat korot. Pohjoismaisten kotitalouksien talous on kuitenkin edelleen vahva, joten ne pystyvät paremmin selviytymään korkeammista kustannuksista ja välttämään samalla maksuvaikeuksia. Myös yritysten maksuvaikeudet ovat vähentyneet. Julkinen sektori on ottanut vastuulleen kotitalouksien ja yritysten luottoriskin ja tappiot. Tämä voi muuttua vuonna 2022. Maailmantalouden epätasapaino lisääntyy, mikä aiheuttaa edelleen paineita globaaleille toimitusketjuille. Julkisen sektorin menoillakin on rajansa ja OECD:n mukaan Pohjoismaiden hallitukset alkavat vetää tukea pois vuonna 2022. Velkojien onkin kyettävä erottamaan huonosti johdetut yritykset yrityksistä, jotka kamppailevat tilapäisten tekijöiden ja inflaation, vuoksi
Juha Iskala, myyntijohtaja

Päähavainnot tutkimuksesta:

 

  1. Pandemian aikana kuluttajien ja yritysten maksuvaikeudet vähentyneet
  2. Nuorten maksuvaikeudet vähentyneet eniten
  3. Rajoitukset lisäsivät säästöjä
  4. Yritysten perinnän tarve ja konkurssit vähentyneet
  5. Perintämäärien odotetaan kasvavan vuonna 2022
  6. Korkojen nousulla suurempi vaikutus pohjoismaisiin kotitalouksiin niiden suuremman velkasuhteen vuoksi

 

 

Lataa analyysi tästä

Yrityksen nimi