Kuluttajien maksutaparaportti 2020

Intrum on kerännyt tietoa eurooppalaisista kuluttajista jo vuodesta 2013. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 24 198 kuluttajaa 24 Euroopan maasta. Raportti antaa kuvan eurooppalaisten kuluttajien arjesta liittyen rahaan ja henkilökohtaisen talouden hallintaan. Suomessa kyselyyn vastasi yli tuhat henkilöä. Otanta oli edustava niin maantieteellisesti kuin sukupuolen ja iän mukaan.

Kuluttajien maksutapoja tutkivan raportin päätulokset vuonna 2020:

  • Taloudellinen hyvinvointi laskee koronan vaikutuksesta, mutta Suomen tilanne hyvä verrattuna muihin Euroopan maihin. Taloudellista hyvinvointia kuvaavassa barometrissa Suomi sijoittui kahdeksanneksi kokonaispistemäärällä mitattuna. Viime vuonna sijoitus oli viides.
  • Suomalaisilla on toista vuotta peräkkäin Euroopan parhaimmat taloudenlukutaidot. Lähes neljä kymmenestä (38 %) suomalaisista sanoo omaavansa erinomaiset talouslukutaidot, kun vastaava luku Euroopassa on vain vähän yli neljännes (27 %). Talouslukutaitoja pyritään parantamaan erityisesti Etelä-Euroopan maissa, jotta selviydytään päivittäisistä talousasioista.
  • Neljännes suomalaisista lainaa rahaa selviytyäkseen kuukausittaisista menoistaan.
  • Koronakriisillä on myös pidempiaikainen vaikutus kotitalouksien talouteen. Säästäminen tulevaisuutta varten on laskenut sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Suomalaisista 69 % sanoo, että he voivat säästää joka kuukausi. Euroopan keskiarvo on 76 %.


Täyttämällä alla olevat tiedot saat sähköpostiisi sekä Suomea käsittelevän maakohtaisen maksutaparaportin että 24 Euroopan maata koskevan yhteenvedon.

Lataa raportit tästä

Yrityksen nimi