Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Tutkimus: Vanhemmat ponnistelevat kasvattaakseen säästöjään

Eurooppalaiset vanhemmat ovat tyytymättömämpiä säästökykyynsä kuin lapsettomat kotitaloudet, kertoo Intrumin vuotuinen kuluttajien maksutapatutkimus. Näin on myös Suomessa.

Vanhemmat ovat tyytymättömämpiä mahdollisuuksiinsa säästää verrattuna lapsettomiin kotitalouksiin.

Vaikka Euroopan keskuspankin näkemykset osoittavat, että kotitalouksien säästäminen on saavuttanut ennätyksellisen tason koronapandemian aikana, tutkimuksemme* osoittaa toisenlaisen kuvan. Euroopassa, kuin myös Suomessa, vanhemmat ovat keskimäärin tyytymättömämpiä mahdollisuuksiinsa säästää verrattuna lapsettomiin kotitalouksiin.

61% eurooppalaisista vanhemmista on tyytymättömiä mahdollisuuksiinsa saada rahaa säästöön, kun lapsettomista kotitalouksista näin kokee 53%.
Suomessa 67% vanhemmista on tyytymättömiä säästettävään summaan, kun vastaava luku lapsettomien kotitalouksien osalta on 56%.
Eroa voidaan selittää sillä, että koronapandemian aiheuttamat yllättävät taloudelliset seuraukset kuten tietyille toimialoille kohdistuva työttömyys ja lomautukset ovat kohdelleet ihmisiä epätasaisesti. Tämä asettaa joillekin kuluttajaryhmille taloudellisia lisäpaineita. Kuluttajat, joiden taloudellinen tilanne ei ole suoraan kärsinyt pandemiasta, voivat paremmin tehdä harkittuja taloudellisia päätöksiä, kuin ihmiset, joihin pandemia on vaikuttanut suoraan. Haavoittuvassa asemassa ja muita alttiimpia tulojen muutoksille ovat esimerkiksi lapsiperheelliset.

Romanian, Kreikan, Viron ja Puolan kansalaiset ovat tyytymättömimpiä säästämiseensä - jopa 80 prosenttia romanialaisista sanoi, että he eivät ole tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa säästää. Luvut ovat Euroopan korkeimmat. Näissä maissa myös lapsettomat kotitaloudet ilmaisivat suurta tyytymättömyyttä kykyynsä säästää.

Yllättäen suurin ero lapsiperheiden ja lapsettomien kotitalouksien tyytyväisyydessä säästämiinsä summiin on naapurissamme Ruotsissa, sekä Isossa-Britanniassa ja Tanskassa. 59% ruotsalaisista vanhemmista on tyytymätön säästöihinsä, kun lapsettomista kotitalouksista näin koki 36%.

Ero näiden kuluttajaryhmien välillä on Ruotsissa 23%, kun Suomessa se on 11%.
Ero vanhempien ja lapsettomien kotitalouksien välillä on tavanomaista korkeampi myös Isossa-Britanniassa (16%) ja Tanskassa (15%)
"Nämä luvut osoittavat, että koronan yllättävät vaikutukset ovat tuoneet perheille taloudellista painetta, joka joissain maissa vielä korostuu. Perheissä joudutaan tietysti tasapainottelemaan työn ja lastenhoidon välillä ja perhepolitiikassakin on maiden välillä eroja. On kuitenkin hienoa nähdä, että vaikka Suomessakin eroa näiden kahden kuluttajaryhmän välillä on, on ero kuitenkin lähempänä Euroopan keskitasoa kuin joissain muissa maissa”, Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala sanoo.

Kansainvälinen perheiden päivä 15.5.2021

YK:n yleiskokous päätti vuonna 1993 luoda perheiden teemapäivän, jonka yhteydessä voitaisiin tarkastella, miten sosiaaliset, taloudelliset ja demograafiset menetelmät vaikuttavat perheisiin ja miten kansallisilla päätöksillä voidaan parantaa perheiden ja eri sukupolvien mahdollisuuksia toimia osana tervettä yhteisöä. Kansainvälistä perheiden päivää vietetään vuosittain 15. toukokuuta.

*) Kuluttajien maksutapatutkimus

Intrumin vuosittainen kuluttajien maksutapatutkimus (European Consumer Payment Report) antaa kattavan kuvan eurooppalaisten kuluttajien arjesta suhteessa rahaan; heidän kulutuskäyttäytymisestään, maksukyvystään sekä kotitalouksien taloudenhallinnasta ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Vuosittaisen raportin tuottaa ulkoinen tutkimuslaitos, joka kerää tietoja samanaikaisesti 24:stä Euroopan maasta. Vuoden 2020 tutkimukseen osallistui yhteensä 24 198 kuluttajaa. Tutkimuksen kenttätyö on tehty 28.8.-5.10.2020 välisenä aikana ja Suomen tulokset julkaistiin 8.12.2020.