Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Nuorten kotoa saadut talouslukutaidot voivat auttaa tulevaisuudessa välttämään ylivelkaantumisen riskit

OECD:n kansainvälisen rahaviikon (22.-28.3.2021) tavoitteena on kasvattaa nuorten taloustietämystä. Tänä vuonna kampanjan teemana on itsestään ja raha-asioistaan huolehtiminen, mikä on erityisesti koronavuodesta kärsineille nuorille tärkeää, sillä ylivelkaantumisen riski kasvaa taloudellisesti haastavina aikoina. Intrumin vuoden 2020 European Consumer Payment -raportin mukaan Suomi on talouslukutaidon osalta Euroopan kärkeä jo toista vuotta peräkkäin ja yli puolet kyselyyn vastanneista nuorista kertoo taloustaitojen tulleen kotoa vanhemmilta. Muita tärkeitä tietolähteitä olivat koulu ja Internet.

Viime joulukuussa julkaistussa European Consumer Payment -raportissa suomalaisten talouslukutaidot nousivat jo toista vuotta peräkkäin ensimmäiselle sijalle. Kaikista vastanneista 49% kertoo saaneensa talousopit vanhemmiltaan ja ikäryhmässä 18-21 -vuotiaat osuus oli jopa 68%. Milleniaaleistakin yli puolet (53%) vastasi kodin olevan tärkein tietolähde. Myös koulu ja Internet nousivat tärkeiksi tietolähteiksi taloustietämyksen kartuttamiselle, erityisesti nuoremmassa ikäryhmässä. Koronavuosi ja sen tuoma epävakaus niin pörssi- kuin työllisyysmarkkinoilla ovat vaikuttaneet positiivisesti ihmisten halukkuuteen lisätä omaa talouslukutaitoaan. Suomalaisista yli kolmannes (36%) kertoi taloudellisen turvallisuuden parantamisen nousseen yhdeksi tärkeimmistä prioriteeteista sen jälkeen, kun maailmanlaajuinen pandemia alkoi. Riittävät talouslukutaidot ovat tarpeen taloudellisten päätösten tekemiseksi ja lopulta oman taloudellisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi.

Nuoret sopeuttavat kulutustaan

Noin kolmannes (33%) 18-21 -vuotiaista nuorista ilmoitti tulojensa laskeneen koronakriisin aikana ja yli puolet (52%) tästä ikäryhmästä oli enemmän huolissaan taloudellisesta hyvinvoinnistaan kuin koskaan aikaisemmin. Kuluttajien luottamus omaan talouteen kääntyi laskuun helmikuussa*, mikä johtunee todennäköisesti pitkittyneestä koronapandemiasta ja sen tuomasta epävarmuudesta. Hallituksen asettamat uudet koronarajoitukset todennäköisesti lisäävät kuluttajien maksuvaikeuksia.

”Ylivelkaantuneita on Suomessa jo noin 400 000. Vaikka koronapandemian työllisyysvaikutukset ovat osuneet erityisesti nuoriin, emme näe kasvua nuorten perintäasioissa. Tämä on positiivinen signaali siitä, että nuoret osaavat sopeuttaa kulutustaan ja he hoitavat maksut ajallaan”, kertoo Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Järkevä rahan käyttö opitaan kotona

Nykynuorten vanhemmat ovat nähneet 90-luvun syvän laman, joka oli talousvaikutuksiltaan Suomen historian pahimpia kriisejä. Lama on koetellut kovakouraisesti nuoria pitkällä aikavälillä, sillä siirtyminen työmarkkinoille on ollut heikompaa. Koronapandemialla on nyt samankaltaiset vaikutukset. Ennätysmäärä nuoria on menettänyt työnsä, sillä koronasta ovat kärsineet erityisesti palvelu- ja ravintola-alat, joille nuoret usein uran alkuvaiheessa työllistyvät.

”Nuoret ottavat mallia raha-asioissa vanhemmiltaan ja siksi vanhemmilla on suuri vastuu opettaa järkevää rahan käyttöä jälkikasvulleen. Omien varojen yli ei pidä elää, eikä ottaa kalliita luottoja hetken mielijohteesta. Moni nuori ei välttämättä tule ajatelleeksi mitä seuraamuksia maksuhäiriömerkinnällä voi olla esimerkiksi ensimmäisen työpaikan tai luoton saamisessa tai pelkästään puhelinliittymän hankkimisessa. Myös koulut saisivat ottaa talousasiat entistä näkyvämmäksi osaksi opetussuunnitelmaa, sillä ylivelkaantumisen ehkäisy on yhteinen vastuumme. Talousasioista kannattaa puhua nuorille ennen kuin he lähtevät rakentamaan omaa elämäänsä”, toteaa Iskala.

Iskala myös muistuttaa, että maksumuistutus ei tarkoita automaattisesti maksuhäiriömerkintää. Kuka tahansa voi unohtaa laskun maksamisen, mutta silloin kannattaa olla yhteydessä laskun lähettäneeseen tahoon ja sopia joustavasta maksusuunnitelmasta.

European Consumer Payment Report lyhyesti

  • Vuosittain ilmestyvä European Consumer Payment Report antaa kattavan kuvan eurooppalaisten kuluttajien arjesta suhteessa rahaan; heidän kulutuskäyttäytymisestään, maksukyvystään sekä kotitalouksien taloudenhallinnasta ja taloudellisesta hyvinvoinnista.
  • Intrum on julkaissut kuluttajien maksutaparaporttia (European Consumer Payment Report) jo vuodesta 2013 alkaen. Joulukuussa 2020 ilmestynyt Suomea koskeva raportti oli kahdeksas järjestyksessään.
  • Vuosittaisen raportin tuottaa ulkoinen tutkimuslaitos, joka kerää tietoja samanaikaisesti 24 Euroopan maasta. Viime vuonna tutkimukseen osallistui yhteensä 24 198 kuluttajaa.
  • Tutkimuksen kenttätyö on tehty 28.8.-5.10.2020 välisenä aikana.
  • European Consumer Payment Report 2020 raportti julkaistiin 7.12.2020 osoitteessa www.intrum.com/ecpr2020 ja Suomen osio julkaistiin 8.12.2020 osoitteessa www.intrum.fi/ecpr2020