Vi ser till att betalningsflödet fungerar i samhället
Intrum leder vägen mot en sund ekonomi

Vi ser till att betalningsflödet fungerar i samhället

Våra tjänster

Minska kreditförlusterna och behåll kundrelationen. Vi ger utmärkt service såväl åt våra uppdragsgivare som åt deras kunder.

Intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss