Vi ger utmärkt service såväl åt våra uppdragsgivare som åt deras kunder
Intrum leder vägen mot en sund ekonomi

Vi ger utmärkt service såväl åt våra uppdragsgivare som åt deras kunder

Våra tjänster

Minska kreditförlusterna och behåll kundrelationen. Vi ger utmärkt service såväl åt våra uppdragsgivare som åt deras kunder.


Intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss