Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Toimitusjohtajan katsaus: Terve maksukulttuuri on vastalääkettä talouskurimukseen

Poikkeukselliset ajat jatkuvat geopoliittisesti kireän tilanteen pitkittyessä. Taloudellinen ympäristö on edelleen varsin arvaamaton, vaikkakin tilanne vaikuttaa hiukan vakautuneen. Yritysten konkurssit ja maksuviiveet ovat kääntyneet nousuun. Kuluttajien luottamus talouteen on kohonnut hiukan tammikuun pohjalukemista, mutta kääntynyt toukokuussa jälleen laskuun. Huolestuttavaa on, että nuorten aikuisten vaikea velkaantuminen kasvaa. Lääkkeitä talouskurimukseen on kuitenkin olemassa.

Vaikea taloudellinen tilanne kuormittaa sekä yrityksiä että kuluttajia. Yritykset kamppailevat maksuviiveiden kanssa ja joutuvat käyttämään yhä enemmän työvoimaa saatavien hallintaan sen sijaan, että voisivat keskittyä ydintoimintaansa aikana, jolloin talous on muutenkin tiukalla. Monilla yrityksillä on vaikeuksia siirtää yhä kasvavia kustannuksia hintoihin saati sitten investoida kasvuun. Vaikka kustannusleikkausten tekeminen tässä markkinatilanteessa on hyvin ymmärrettävää, yritysten ei pidä unohtaa kasvua tukevia kehityshankkeita, jotta ne selviävät vahvempana vaikeuksien yli.

Maksuviiveiden torjunnalla kohti tervettä maksukulttuuria

Inflaation ja korkeiden korkojen vuoksi yritysten on yhä vaikeampaa maksaa toisilleen ajallaan. Tutkimuksemme osoittaa, että suomalaiset yritykset käyttävät keskimäärin 83 päivää vuodessa varmistaakseen, että he saavat maksun tuotteistaan tai palveluistaan. Yhä useampi yritys kertoi maksavansa tavaroiden ja palvelujen toimittajilleen myöhemmin kuin he hyväksyisivät omilta asiakkailtaan.  Tämä luo koko toimitusketjuun vaikuttavan ongelman, sillä yritykset kokevat, että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pyytää lisää maksuaikaa ja hyväksyä maksuehdot, jotka ovat haitallisia heidän liiketoiminnalleen. Tehostamalla saatavien hallintaa yritykset voivat vapauttaa resursseja ydinliiketoimintaansa sekä panostaa kasvuun ja kestävään kehitykseen. Mikä vielä parempaa, he voisivat maksaa omille tavarantoimittajilleen nopeammin ja näin omalla toiminnallaan vahvistaa tervettä maksukulttuuria.

Maksuviiveitä ja luottotappioita voi ennaltaehkäistä myös ajantasaisella tiedolla asiakkaiden maksukyvystä. Samalla pystytään tehostamaan käyttöpääomaa. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä luotettava tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä ja arvioimaan, millaisilla ehdoilla ja kenelle tuotteita ja palveluita kannattaa myydä. Intrumin perintätieto kattaa yli 95 % kaikista Suomen yrityksistä ja tukee yritysten mahdollisuuksia vastuulliseen luotonantoon.

Tietoa ja tukea oman talouden hallintaan

Kuluttajat kipuilevat yhtä lailla nousevien kustannusten kanssa. Erityisesti vaikutus näkyy nuorilla aikuisilla, joilla ei välttämättä ole keinoja arvioida inflaation ja kasvavien korkojen vaikutusta omaan talouteensa. Intrumin perintädatassa näkyy, että nuorten aikuisten vaikea velkaantuminen kasvaa hälyttävää vauhtia. Tarvitaan yhteistyötä ja uusia keinoja, joilla tämä huolestuttava kehityssuunta saadaan katkaistua. Tietoa on jaettava sinne, missä se tavoittaa juuri ne, jotka kaipaavat apua ja tukea kipeimmin. Tähän olemme pohtineet ratkaisuja yhdessä Takuusäätiön kanssa.

Eettisesti kestävää ja vastuullista saatavien hallintaa

Kevään aikana kysyimme tärkeimmiltä sidosryhmiltämme näkemyksiä vastuullisuudesta. Vastauksissa korostuivat eniten

  • palvelujen vastuullisuus loppuasiakkaille
  • palvelujen vastuullisuus toimeksiantajille
  • taloudellinen vastuullisuus.

Tutkimuksen yksityiskohtaiset tulokset vahvistivat näkemystämme siitä, mitkä asiat ovat meille tärkeimpiä vastuullisuustyön keskittymisalueita. Nämä vastuullisuuden alueet ovat myös ydintoimintaamme, joiden luotettavuuden, eettisyyden ja turvallisuuden varmistamme joka päivä parhaalla mahdollisella tavalla. Jatkossa tuomme myös muita vastuullisuuden teemoja, kuten vastuumme työnantajana sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuus, osaksi arkeamme sekä teemme vastuullisuustekojamme näkyvämmiksi sidosryhmillemme.  Tarkennamme kesän aikana vastuullisuustavoitteitamme ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Kerromme näistä lisää syksyllä. Lämmin kiitos kaikille tutkimukseemme osallistuneille. Tästä on hyvä jatkaa!

Kirjoitin alkuvuodesta, että tieto lisää toivoa ja seison edelleen näiden sanojen takana. Vaikeuksista huolimatta voimme vakauttaa taloutta jakamalla tietoa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Jokainen talouden parissa toimiva organisaatio voi auttaa kuluttajia vahvistamaan talousosaamistaan tuomalla luotettavaa taloustietoa vanhemmille, perheille ja suoraan tukea kaipaaville nuorille itselleen. Yrityksiä voimme auttaa tuomalla heille ajantasaista tietoa asiakkaiden maksukyvystä ennakoivan päätöksenteon tueksi. Luotettava taloustieto vahvistaa tervettä maksukulttuuria, mikä on vastalääkettä talouskurimukselle ja auttaa koko yhteiskuntaa selviytymään vaikeista ajoista.

Hyvää kesää ja leppoisia lomapäiviä!

Tommi Sova
toimitusjohtaja

 

Lähteet:

Talouden tilannekuva - Elinkeinoelämän keskusliitto (Tilastokeskus Macrobond)