Toimitusjohtajan katsaus: Tieto lisää toivoa ja kantaa vaikeiden aikojen yli

Vuoden toinen puolikas ei ole tuonut mukanaan merkkejä poikkeuksellisten aikojen päättymisestä – päinvastoin kiristynyt geopoliittinen tilanne näyttää johtavan talouden kriisiytymiseen. Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksemme mukaan tilanteesta selviytymisessä auttaa hyvä talouslukutaito. Yritysten ja organisaatioiden riskejä voi pienentää luottotietopalvelujen ja laskurahoituksen avulla.

Poikkeuksellinen vuosi lähenee loppuaan ja näyttää siltä, että kiihtyvään inflaatioon tai korkojen nousuun ei ihan heti ole ratkaisevaa vastalääkettä saatavilla. Tien raivaaminen ulos talouskriisistä vaatii yhteisiä ponnistuksia. Ratkaisu ei ole yhden tahon harteilla, vaan jokainen voi tehdä jotain. Toimia tarvitaan hallituksen lisäksi yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksilöiltä. Heikoimmassa asemassa olevien vaikeaa tilannetta voi jokainen toimija helpottaa jollain tavalla.  

Lakimuutoksilla helpotusta velallisten asemaan – luottoriskien arvioinnissa haasteita

Syksyn aikana on astunut voimaan tai vahvistunut useita lakimuutoksia, jotka helpottavat velallisten asemaa. Joulukuun alussa maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyheni ja ensi vuonna voimaan astuvat muutokset ulosoton suojaosuuden ja maksuvapaiden osalta. Muutokset tuovat haasteita luottojen myöntäjille, mutta onneksi vuonna 2024 on tulossa myös positiivinen luottotietorekisteri, joka tulee helpottamaan luottoriskien arviointia.  
 
Viimeisimmän maksuviivetutkimuksemme mukaan maksuviiveellisten yritysten osuus on korkeimmillaan sitten koronan puhkeamisen. Nyt jos koskaan yritysten kannattaa tarkistaa asiakkaiden ja kumppaneiden ajantasainen maksukyky. Paras keino siihen on Intrumin luottotietopalvelujen ainutlaatuinen maksuviiverekisteri, jossa yritysten maksuviiveet näkyvät jopa kuukausia maksuhäiriömerkintää aiemmin. Konkurssiriskiä voi näin ennustaa jopa kuukausia etukäteen ja pienentää luottotappioita. Luottotietopalvelujemme avulla yritykset voivat vähentää muistutusta, perinnän tarvetta sekä luottotappioita ja turvata näin liiketoiminnan jatkuvuuden. Laskurahoituksemme avulla yritykset voivat varmistaa liiketoimintansa harjoittamiseen tarvittavan pääoman riittävyyden vaikeassakin markkinatilanteessa.   

Vastuullisuus on valttia luotonhallinnassa ja perinnässä

Tutkimuksemme mukaan moni suomalainen valmistautuu nyt taloudellisiin haasteisiin vahvistamalla taloustietämystään, vähentämällä kulutustaan ja harkitsemalla huolellisesti, kannattaako hankintoja tehdä luotolla vai lainarahalla. Osa kuluttajista kuitenkin kokee vaikeudet ylitsepääsemättömiksi, eivätkä he tiedä, mistä saisivat apua. Rahoituspalveluyritysten ja muiden lainanantajien vastuulla on varmistaa, että heidän asiakkaansa saavat tukea ja neuvoja, jos heillä on vaikeuksia. Vaikka monilla oli vaikeaa koronapandemian aikana, nykyisen kriisin taloudellinen vaikutus on todennäköisesti vieläkin merkittävämpi. 
 
Me Intrumilla autamme maksuvaikeuksiin joutuneita kuluttajia ja yrityksiä tekemällä erilaisiin tilanteisiin sopivia maksusuunnitelmia, emmekä kohdista turhia perintätoimenpiteitä heikoimmassa asemassa oleviin. Asiakaspalvelijoillamme on vahva osaaminen ja siinä vaiheessa, kun kaikki meidän valikoimaamme kuuluvat keinot on käytetty, he osaavat ohjata asiakkaita hakemaan apua oikeasta paikasta.  
 
Vaikeina aikoina on syytä pitää erityisen hyvää huolta niin yritysten kuin yksityishenkilöiden taloudellisesta tasapainosta. On varmistettava, että yritykset saavat maksun tuotteistaan ja palveluistaan, jotta ne voivat maksaa palkkoja ja investoida. Samalla yksityishenkilöitä autetaan selviytymään veloistaan, mikä mahdollistaa täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan. 
 
Haastavina taloudellisina aikoina eriarvoisuus korostuu ja erityisesti taloustietämyksellä voi olla ratkaiseva merkitys yksilön selviytymisessä. On hyvä uutinen, että tutkimuksemme mukaan suomalaisilla on keskimäärin hyvät valmiudet hallita omaa talouttaan ja suurin osa pyrkii nyt myös vahvistamaan talouslukutaitoaan. Ymmärrys talouden liikkeiden vaikutuksesta omaan talouteen vähentää huolta ja lisää valmiuksia selviytyä vaikeista tilanteista. Ne kuluttajat, joilla on hyvä taloustietämys, suhtautuvat myös toiveikkaammin tulevaisuuteen.  
 
Haluamme osaltamme jakaa tietoa ja toivoa. Uskomme, että Suomi, suomalaiset ja suomalaiset yritykset kyllä selviytyvät, kun teemme yhdessä töitä ja autamme toinen toistamme. 

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2023!

Tommi Sova
toimitusjohtaja