Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Toimitusjohtajan katsaus: Kohti parempaa huomista

Takanamme on poikkeuksellinen vuosi. Vaikka epävarmuutta on edelleen ilmassa, näyttää tulevaisuus jo valoisammalta eikä pelkästään lähestyvän kesän vuoksi. Sitä ennen kuitenkin pieni summaus menneestä Intrumin näkövinkkelistä.

Koronapandemia on kohdellut suomalaisia epätasaisesti

Suomalaisten taloudellinen hyvinvointi on kahtiajakoinen. Joillakin se on säilynyt lähes ennallaan tai jopa parantunut. Lähes jokaiseen koronapandemia on kuitenkin vaikuttanut jollain tavalla - niin myös meihin. Intrum tunnetaan perinnästä, johon vaikuttaa voimakkaasti yleinen taloudellinen toimeliaisuus. Tarjoamme kuitenkin laajasti luotonhallinnan koko elinkaaren palveluita, joten olemme monia muita paremmassa asemassa.

Tilanteissa, joissa oma talous ei ole tasapainossa ja ollaan vaikeiden asioiden äärellä, mitataan perinnän laadukkuus. Helsingin Sanomien perintäalaa koskevissa viime aikaisissa kirjoituksissa asia on myös korostunut.

Miten arvioida hyvä perintä?

Lainmukaisuutta arvioivat viranomaiset, joilla on oltava riittävät valtuudet valvontaan. Intrum pyrkii aina toimimaan lain sekä hyvän perintätavan mukaisesti, noudattamaan eettistä ohjeistusta ja YK:n Global Compactin sitoumuksia sekä kansainvälisiä säännöksiä mm. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi.

Toiminnastamme kannamme aina vastuun. Alan suurimpana toimijana velvollisuutemme on puolustaa ja kehittää hyvää perintätapaa. Välillä se vaatii oikeuden päätöstä, jonka jälkeen saamme alalle mahdollisesti uusia linjauksia ja toimintatapoja. Nyt haemme oikeuden päätöstä kahdessa tapauksessa:

  1. Pidemmät maksusuunnitelmat auttavat velallista välttämään oikeudellisestä perinnästä ja ulosotosta johtuvat kulut sekä maksuhäiriömerkinnästä aiheutuvat hankaluudet.

  2. Pitkissä velkasuhteissa saatavien yhdistäminen pitää perinnän kokonaiskulut velalliselle pienempänä. Sillä kuka nyt haluaisi yhden laskun sijaan viisi laskua, niihin liittyvinä kuluineen.

Vuodenvaihteessa voimaan tuli väliaikainen perintälaki tavoitteenaan suojata yrityksiä koronan vaikutuksilta. Samalla se on askel kohti vastuullisempaa perintää ja jatkoa tilapäislaille on jo luvassa. Toivotammekin tervetulleeksi ensi vuonna pysyvän perintälain uudistuksen, jolta odotamme ennen kaikkea selkeyttä ja yhdenvertaisuutta toimialallemme.

Perinnällä on roolinsa taloudellisen hyvinvoinnin edistämisessä

Se vastuu velvoittaa meitäkin. Korona on selkeästi lisännyt ihmisten tarvetta ymmärtää velkojaan. Olenkin ylpeä työntekijöistämme, jotka päivittäin auttavat löytämään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin; usein huolestuttava ongelma päätyy huojentavaan ratkaisuun. Koronasta johtuvan taloudellisen toipumisen edesauttamiseksi olemme joustaneet aikatauluissa, jottei oikeudelliseen perintään jouduttaisi. Osa ikääntyneistä on erityisen haavoittuvassa asemassa, minkä vuoksi olemme kouluttaneet henkilöstöämme huoli-ilmoituksen tekoon. Joskus ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa meidän keinomme loppuvat ja velkajärjestely on suositeltavaa. Yhteiskunnan tasolla ylivelkaantumisen ehkäisemisessä oleellista on näkemyksemme mukaan luottotietolainsäädännön ja taloustaitojen kehittäminen.

Asiakkaidemme toimintaedellytysten turvaamiseksi olemme tehneet yhteenvetoja lakimuutoksista, raporttien kautta analysoineet ja ennakoineet maksukäyttäytymisen kehitystä ja webinaareissa pyrkineet syventämään talouden eri teemoja. Toivottavasti näistä ja muista yksilöllisistä ratkaisuistamme on ollut teille apua. Digitalisaation kehityksessä haluamme olla etujoukoissa ja tuoda uusia, älykkäitä ratkaisuja sidosryhmillemme. Se on myös koko konsernimme tavoite.

Entä se parempi huominen?

Uusimman yritysten maksutaparaporttimme mukaan valoa näkyy jo tunnelin päässä ja 43 prosenttia suomalaisista yrityksistä suhtautui kasvuun ja tulevaisuuteen innokkaammin kuin moneen vuoteen.

Paljon toki riippuu miten saamme yhteiskuntana talouden pyörimään. Kun talous lähtee jälleen kasvuun, on luottoyhteiskunnan edellytykset oltava kunnossa. Avainasemassa on ennakoiva luotottaminen, mikä suojaa yrityksiä riskeiltä ja on vastuullista luotonsaajaa kohtaan. Me puolestamme tuomme yrityskenttään palveluita, joilla vastuullista luotonantoa voidaan lisätä ja pienempien yritysten kasvua tukea nykyistä paremmin.

Iloa, valoa ja lämpöä kesään sekä kiitos tähänastisesta yhteistyöstä,

Tommi Sova
toimitusjohtaja