Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti 2021

Intrumin vuosittainen Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti paljastaa kuinka maksuviiveet vaikuttavat yritysten liiketoimintaan. Tutkimme yli 11 000 yritystä 29 Euroopan maassa. Tulokset antavat kokonaiskuvan, kuinka yritykset varautuvat koronapandemian johdosta syntyviin maksukäyttäytymisen muutoksiin.

Suomalaisyritykset ennakoivat maksuongelmia

Yli puolet suomalaisyrityksistä kokee olleensa onnekkaita selviydyttyään koronakriisin vaikutuksista liikevaihtoon ja kassavirtaan vuonna 2020. Seitsemän kymmenestä odottaa maksuviiveiden ja maksujen laiminlyönnin riskin kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin Euroopassa keskimäärin.

Tulevaisuuteen suhtaudutaan innokkaammin kuin ennen

Pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta 43 prosenttia suomalaisista yrityksistä suhtautui kasvuun ja tulevaisuuteen innokkaammin kuin moneen vuoteen. Esimerkiksi suomalaisista pk-yrityksistä 44 prosenttia on nopeuttanut liiketoimintansa digitalisaatiota pandemian johdosta, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin Euroopassa keskimäärin.

Hidas maksaminen este yritysten kestävyydelle ja kasvulle

Kyky ennakoida kassavirtaa on avainasemassa kaikissa yrityksissä, sillä taloudellinen vakaus on kasvun perusta. Suurin osa suomalaisista talouspäättäjistä arvioi, että velallisten nopeampi maksaminen parantaisi yritysten kestävyyttä ja yli kolmasosa arvioi hitaan maksamisen tukahduttavan niiden kasvun.

Suomalaisyritykset ennakoivat maksuongelmia

Yritykset ennakoivat maksuviiveiden ja maksujen laiminlyönnin riskin kasvavan lähitulevaisuudessa ja ovat huolestuneempia kuin koskaan ennen velallistensa kyvystä maksaa ajallaan. Osa yrityksistä näkee tulevaisuuden kuitenkin valoisana ja suhtautuu siihen innokkaammin kuin moneen vuoteen.

 

Lue lisää


Lataa yritysten maksutaparaportti 2021

Saat Suomea ja Eurooppaa koskevat raportit

Lue lisää