Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Ehkäisemme rahanpesun ja terrorismin rahoittamista

Intrumilla on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien vähentämiseksi ja tehokkaaksi hallitsemiseksi erilliset toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta.

Rahanpesu on osa talousrikollisuutta, harmaata taloutta sekä järjestäytynyttä rikollisuutta. Rahanpesun tavoitteena on saada laittomin keinon hankitun omaisuuden alkuperä näyttämään lailliselta, esimerkiksi siirtämällä tai manipuloimalla varoja.

Terrorismin rahoittamiseksi taas katsotaan toiminta, jossa joku suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja rahoittaakseen (rikoslaissa määriteltyjä) terrorismirikoksia. Toisin kuin rahanpesussa, terrorismin rahoittamiseen voi syyllistyä käyttämällä aivan laillisesti hankittuja varoja.

Molemmat ovat rikollisuuden lajeja, joita voi esiintyä myös perinnän toimialalla ja erityisesti kansainvälisessä perinnässä.

Toimialaa säätelee rahanpesulaki

Rahanpesulain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä) perustana on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen (EU 2015/849). Lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Rahanpesulakia sovelletaan myös perintätoiminnan harjoittajiin ja Intrum noudattaakin toiminnassaan tiukasti rahanpesulain säännöksiä.

Intrum ottaa rahanpesun estämisen vakavasti

Intrum on laatinut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi riskiarvion, jota päivitetään säännöllisesti. Meillä on riittävät toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien vähentämiseksi sekä tehokkaaksi hallitsemiseksi.

Yksi tärkeä ja välttämätön toimi rahanpesun estämisessä on asiakkaan tunteminen. Tämä herättää joskus kysymyksiä varsinkin nykyisissä asiakkaissamme, sillä tunteminen liittyy sekä uuteen että voimassa olevaan asiakassuhteeseen. Asiakkaan tunnistamisprosessi on kuitenkin ehdoton edellytys yhteistyölle. Uutta asiakassuhdetta perustettaessa selvitämme mm. asiakkaan toimintaan ja järjestäytymiseen liittyviä tietoja, asiakkaan edustajan henkilöllisyyden ja edustusoikeuden, mahdolliset edunsaajat sekä asiakkaan päättävissä elimissä mahdollisesti vaikuttavat poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt. Sekä uusien että nykyisten liikesuhteidemme osalta otamme huomioon esimerkiksi asiakkaisiin, maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin ja liiketoimiin sekä jakelukanaviin ja teknologioihin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit.

Intrumilla on tietynasteinen velvollisuus ottaa selvää asiakkaan toimista, minkä vuoksi asiakkaan toiminnan laatuun ja laajuuteen, asiakassuhteen pysyvyyteen ja kestoon sekä riskeihin nähden järjestetään riittävä seuranta. Kiinnitämme erityishuomiota rakenteeltaan, suuruudeltaan tai jonkin muun seikan osalta tavanomaisesta poikkeavaan toimintaan. Tällä varmistamme, että asiakkaan toiminta vastaa sitä kokemusta ja tietoa, joka meillä asiakkaasta ja hänen toiminnastaan on. Asiakkaiden seuranta on järjestetty arvioidun kokonaisriskin edellyttämässä laajuudessa, ja seuranta voi vaihdella sen mukaan, millainen rahanpesuun liittyvä riski tietyissä toiminnoissa on.

Kiinnitämme erityistä huomiota henkilöstömme osaamiseen ja järjestämme työntekijöillemme säännöllisesti koulutusta rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen estämisestä. Jos epäilemme tai havaitsemme rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvää toimintaa, teemme asiasta ilmoituksen rahanpesun selvittelykeskukselle riippumatta asiakassuhteen tai liiketoiminnan nykytilasta. Samalla keskeytämme tai luovumme liiketoiminnan suorittamisesta.