Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Väliaikainen perintälain muutos - kohti yhdenvertaista ja vastuullista perintää

Vuodenvaihteessa voimaan tuli yritysperintään vaikuttava väliaikainen perintälain muutos, jolla on hyvä tavoite: suojata yrityksiä koronan aiheuttamassa taloudellisessa epävarmuustilanteessa. Samalla laki tulee lisäämään yhdenvertaisuutta sekä vastuullisuutta perinnän toimintakenttään.

Perinnällä on Suomessa pitkät juuret ja meillä Intrumilla ne ovat alan pisimmät - jo 110 vuoden kokemus perinnästä antaa perspektiiviä arvioida alaa, sen toimintaympäristöä ja tulevaisuutta sekä niitä muutoksia, joita alalla tarvitaan.

Vuodenvaihteessa voimaan tuli yritysperintään vaikuttava väliaikainen perintälain muutos, jolla on hyvä tavoite: suojata yrityksiä koronan aiheuttamassa taloudellisessa epävarmuustilanteessa. Tältä osin muutos on tervetullut. Samalla laki tulee lisäämään yhdenvertaisuutta sekä vastuullisuutta perinnän toimintakenttään.

Mikä siis muuttui?

Väliaikaisessa lakimuutoksessa yritysperinnän kuluista ja perintätoimenpiteistä säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin perintäkulujen tason ja keinovalikoiman osalta. Laki rajaa perintätoimien perintäkuluja ja enimmäismääriä, säätää aikarajoja kulullisiin maksumuistutuksiin ja maksuvaatimuksiin sekä estää ja rajoittaa Trattaperinnän käyttöä muilta kuin yli 100 000 euroa vaihtavilta osakeyhtiöiltä.

Muutoksella on vaikutuksia jokaisen perintää tekevän yrityksen tai perintätoimiston toimintaan, sillä tietojärjestelmiin on tehtävä muutoksia sekä lain voimaantullessa että sen poistuessa. Suomen eduskunta hyväksyi lain vasta 3.12., joten monille yrityksille ja alan toimijoille on varmasti tullut kiire. Niin tuli myös meille.

Lainsäätämisen kiire näkyy - negatiivisen talouskierteen vaikutus on olemassa

Kiire on ollut myös lainsäätäjillä, mikä näkyy lain valmistelussa ja täytäntöönpanossa sekä vaikutusten arvioinnissa. Lakimuutoksella on nimittäin myös tahattomia vaikutuksia. Trattakielto voi vähentää jo valmiiksi elinkelvottomien yritysten maksuhalukkuutta; miksi maksaa lasku, jos siitä ei koidu merkittäviä seuraamuksia. Tämä aiheuttaa puolestaan muille yrityksille kassavirran hidastumista ja lisää luottotappioita. Lisäksi velkojan kustannukset nousevat. Vaarana on maksuvaikeuksien leviäminen ja negatiivinen talouskierre on valmis.

Matkalla kohti yhdenvertaista ja vastuullista perintää

Suomessa yritysperintää koskeva laki on ollut epäselvä, mikä jättää tilaa tulkintaepäselvyyksille. Tämän myöntää jopa viranomainen. Tulkintaepäselvyyksien ratkominen taas vaikeuttaa monen velkojan ja velallisen taloudellista tilannetta entisestään. Uskomme, että nyt tehty väliaikainen lakimuutos tulee ongelmallisuuksistaan huolimatta johtamaan aikanaan yritysperintää koskevaan lopulliseen lakiuudistukseen. Se taas selkeyttäisi alan pelisääntöjä ja lisäisi yhdenvertaisuutta. Samalla se puhdistaisi alaa sellaisista toimijoista, joille hyvä ja vastuullinen perintä on ollut vain sanahelinää.

Juha Iskala, markkinointijohtaja, Intrum Oy