Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Verkkokaupan arvonlisäverotus uudistuu 1.7. alkaen

EU:n sisäisessä kuluttajakaupassa käytettävä arvonlisäveron erityisjärjestelmä Mini One Stop Shop (MOSS) laajenee 1.7.2021 alkaen One Stop Shopiksi (OSS). Uusi OSS-järjestelmä kattaa jo voimassa olevien tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen lisäksi myös kaikki kuluttajille myydyt palvelut sekä erityisesti etämyynnin EU-maiden verkkokaupoissa. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa arvonlisäverojärjestelmää ja helpottaa rajat ylittävää verkkokauppaa harjoittavien yritysten hallinnollista taakkaa.

One Stop Shop -järjestelmän käyttö – miten, milloin ja mihin?

OSS-järjestelmän käyttö on vapaaehtoista ja myyjän tulee rekisteröityä kotimaassaan järjestelmän käyttäjäksi. Rekisteröityminen järjestelmään on jo mahdollista, mutta rekisteröinti astuu voimaan kuitenkin vasta 1.7.2021, jolloin järjestelmä otetaan käyttöön.

Yritykset rekisteröityvät järjestelmään kotipaikkansa mukaisesti, eli suomalainen yritys voi rekisteröityä järjestelmään ainoastaan Suomessa. Yritykset voivat myös valtuuttaa asiamiehen jättämään ilmoitukset puolestaan verottajalle.

Tiedot OSS-järjestelmän piiriin kuuluvista myynneistä ilmoitetaan jäsenvaltiokohtaisesti kohdemaan arvonlisäveroa soveltaen. Ilmoitus tulee tehdä Omaveron kautta neljännesvuosittain ja ilmoittaa siinä muun muassa verokanta, veroprosentti, veron peruste ja veron määrä. Ilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään verokautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Esimerkiksi heinä-syyskuun myynnit tulee raportoida 31.10.2021 mennessä.

Kaikkien verkkokauppaa harjoittavien yritysten tulisi huolehtia, että myynnin hetkellä verot määräytyvät oikean verokannan ja veroprosentin mukaisesti. Sovellettava verokanta riippuu siis ostajan kotimaasta. Veroprosentit ja -kannat vaihtelevat jäsenvaltioittain, joten EU-jäsenvaltioiden verolainsäädännön ja -kantojen muutoksia tulisi seurata aktiivisesti.

Miten muutokset vaikuttavat EU-etämyyntiä harjoittaviin yrityksiin?

Tällä hetkellä etämyyntiä harjoittavat yritykset ovat joutuneet rekisteröitymään myynnin kohdemaahan, kun jäsenvaltiokohtainen raja-arvo on ylittynyt. Ennen raja-arvon ylittymistä tapahtuneet myynnit on laskutettu kotimaan arvonlisäverolla ja vasta rekisteröitymisen jälkeen kohdemaan arvonlisäverolla.

Heinäkuusta 2021 lähtien EU:n jäsenvaltiokohtaisesta etämyynnin raja-arvosta luovutaan ja se korvataan EU-laajuisella 10 000 euron vuosittaisella raja-arvolla. Käytännössä muutos tarkoittaa, että monen OSS-järjestelmään rekisteröityneen yrityksen tulee laskuttaa ja ilmoittaa myynnit toisiin EU-jäsenvaltioihin heti kohdemaan arvonlisäverolla.

Yritykset voivat halutessaan purkaa voimassa olevia rekisteröintejään EU-maissa, joissa niillä ei ole muuta alv-rekisteröintiin velvoittavaa toimintaa, kuten esimerkiksi yhteisökauppaa tai tavaran myyntiä asennettuna.

Jos myyjä ei halua soveltaa OSS-järjestelmää, tulee myyjän edelleen rekisteröityä alv-rekisteriin niihin maihin, joissa kuluttajat ovat ostaneet palveluita tai tavaroita. Etämyynnin maakohtaisten raja-arvojen poistuessa rekisteröitymisvelvoite toiseen EU-jäsenvaltioon syntyy näin ollen jo 10 000 euron EU-laajuisen rajan ylittyessä.

Palvelumyynnit kuluttajille mukaan erityisjärjestelmään

Heinäkuusta 2021 alkaen kaikki EU-alueella kuluttajille myydyt palvelut tulevat myös erityisjärjestelmän piiriin. Erityisjärjestelmään kuuluvat palvelut kuluttajille, joiden myyntimaa on joku muu EU-jäsenvaltio kuin myyjän kotipaikka. Tällöin myyjä voi ilmoittaa palvelumyynnit OSS-järjestelmän kautta, eikä rekisteröintivelvoitetta kohdemaahan välttämättä synny.

Ostot ja vähennettävä arvonlisävero

Erityisjärjestelmän veroilmoituksella ei voi ilmoittaa vähennettäviä veroja. Sillä ilmoitetaan ainoastaan myynnistä maksettavat verot. Etenkin palvelumyyntien kohdalla on kuitenkin huomioitava, että myyjäyritykselle saattaa syntyä kohdemaassa arvonlisäverollisia kuluja, joista yrityksellä saattaa olla oikeus hakea arvonlisäveron palautusta kohdemaan verottajalta EU:n alv-takaisinhakumenettelyn kautta. Yleisimpiä vähennyskelpoisia kuluja muodostavat mm. majoitus, ravintola ja edustaminen, maan sisäinen liikenne ja alihankinta.

Teemu Hänninen, Arvonlisäverokonsultti  Intrum Oy

Teemu Hänninen, arvonlisäverokonsultti

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrumin Arvonlisäveropalvelut tarjoaa palvelukokonaisuuksia, joiden avulla yrityksen ulkomaiset arvolisäverorekisteröitymiset ja alv-takaisinhaut tapahtuvat tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Puh. 09 2291 1700, vatservices@intrum.com

Jätä yhteydenottopyyntö