Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

EU:n hiilirajamekanismi CBAM astuu voimaan vaiheittain – muistilista EU:n ulkopuolelta tuoville yrityksille

Hiilivuodon ehkäisemiseksi luotu EU:n hiilirajamekanismi CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) luo uusia vaatimuksia maahantuojille. Siirtymäkausi alkoi lokakuun alussa, mikä tarkoittaa, että yritysten on toimitettava ensimmäinen raportti EU:n komissiolle tuontiin liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä tammikuun 2024 loppuun mennessä. Asiantuntija-artikkelimme kertoo mitä tuotteita hiilirajamekanismi koskee ja miten yritykset voivat varautua tulevaan. Lopullinen järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2026 alussa. Koska CBAM tulee voimaan askel kerrallaan, yritysten on seurattava tarkasti sen kehittymistä ja varmistettava, että ne noudattavat uusia sääntöjä ja velvoitteita.

Yksi EU:n suurista huolenaiheista on hiilivuoto. Hiilivuoto tapahtuu, kun yritykset siirtävät hiilipäästöjä aiheuttavaa tuotantoa EU:n ulkopuolelle maihin, joissa ilmastopolitiikka ei ole yhtä säänneltyä kuin EU:ssa. EU:n hiilirajamekanismi CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) on EU:n vastaus ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, ja se on osa EU:n Green Dealia ja EU-komission energia- ja ilmastolakipakettia (Fit for 55).

Hiilirajamekanismin tarkoituksena on estää hiilivuotoa ja varmistaa, että tuotavien tuotteiden hiilidioksidipäästöjen hinta vastaa EU:ssa tuotettujen tuotteiden hiilidioksidipäästöjen tasoa. CBAM vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, jotka tuovat EU-alueelle hiilipäästöjä aiheuttavia tuotteita. CBAM:n käyttöönotto tapahtuu vaiheittain: siirtymäkausi alkoi 1.10.2023 ja ensimmäinen raportointijakso päättyy 31.1.2024. Tuon jakson aikana on raportoitava tuontiin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ilman rahallisia maksuja

CBAM koskee alkuun näitä tuoteryhmiä:

  • tietyt rauta- ja terästavarat (näistä tavaroista valmistetut tavarat, esimerkiksi ruuvit, mutterit ja prikat),
  • rautamalmi,
  • tietyt lannoitteet,
  • tietyt alumiinitavarat,
  • tietyt sementtitavarat,
  • tietyt kemikaalit ja
  • sähkö.

Siirtymäkauden kautta pysyvään järjestelmään vuonna 2026

Siirtymäkausi tarjoaa pilottimahdollisuuden kaikille sidosryhmille: se antaa aikaa kerätä tietoa upotettujen päästöjen laskentamenetelmän hienosäätöä varten. Mekanismin taloudellisia vaikutuksia ei vielä sovelleta siirtymäkaudella. Siirtymäkauden aikana yritysten on kerättävä tiedot kvartaaleittain 1.10.2023 alkaen, mutta ensimmäinen raportti on toimitettava vasta tammikuun 2024 loppuun mennessä.

CBAM koskee vain tiettyjä tuotteita, joiden tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat korkeat ja jotka ovat suurimmassa hiilivuodon vaarassa (muun muassa sementti, rauta ja teräs, alumiini, lannoitteet, sähkö ja vety sekä tuontisähkö). Laajennetun soveltamisalan myötä CBAM kattaa lopulta yli 50 prosenttia EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien sektorien päästöistä.

CBAM:n vaiheittainen käyttöönotto antaa EU:lle ja EU:n ulkopuolisille yrityksille sekä viranomaisille huolellisen, ennakoitavan ja suhteellisen siirtymän. CBAM:n pysyvä järjestelmä tulee voimaan 1. tammikuuta 2026. Tämän jälkeen maahantuojien on ilmoitettava vuosittain edellisen vuoden aikana EU:hun tuotujen tavaroiden määrä ja niihin liittyvät päästöt.

Toimintaohjeet maahantuontiyritykselle, joka tuo CBAM:n alaisia tuotteita EU:n ulkopuolelta

Maahantuojan tulee hankkia tarvittavat maksulliset sertifikaatit. Todistuksia tarvitaan tavaroiden valmistuksessa syntyneitä päästöjä vastaava määrä, ja yksi todistus vastaa yhtä tonnia tuontitavaroihin sitoutuneita päästöjä.

CBAM-todistuksen hinta vahvistetaan viikoittain edellisen viikon The European Union Emissions Trading System -huutokauppahintojen keskiarvon perusteella. Keväällä 2023 yhden päästöoikeuden hinta on ollut noin 85–90 euroa. Lisäksi maahantuojalla on oltava valtuutetun CBAM-ilmoittajan lupa tullista vuosi-ilmoitusten antamista varten. Lupa on voimassa koko EU:n alueella ja sitä voi hakea 31.12.2024 alkaen.

CBAM:n toimintaa ja sen vaikutuksia seurataan tarkasti, ja se voi tuoda merkittäviä muutoksia tuontiin ja tuotteisiin liittyviin liiketoimintatapoihin. Huolellinen valmistautuminen CBAM:iin on tärkeää, jotta yritykset voivat sopeutua siihen mahdollisimman tehokkaasti ja säilyttää kilpailukykynsä.

Näin valmistaudut hiilirajamekanismin käyttöönottoon:

1) Selvitä, onko tuontitavarasi hiiliraja-asetuksen soveltamisalaan kuuluva CBAM-tavara.

2) Varmista, että saat kaikki siirtymäajan raportteihin tarvittavat tiedot tavaran valmistajalta tai myyjältä.

3) Kerää raportoitavat tiedot tuonneista 1.10.2023 alkaen ja valmistaudu raportoimaan EU:n komissiolle 31.1.2024 mennessä.

4) Hae CBAM:in ilmoittajalupaa 31.12.2024 alkaen.

5) Siirtymäajan jälkeen tulee antaa komissiolle vuosittain raportti EU:hun tuotujen tavaroiden määrästä ja niihin liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä.

Intrumin Kansainväliset arvonlisäveropalvelut auttavat hiilirajamekanismin asettamien vaatimusten noudattamisessa  - prosessin kaikissa vaiheissa. Ota rohkeasti yhteyttä.

Niki Lyyski
VAT Consultant

Intrum Arvonlisäveropalvelut on erikoistunut kansainväliseen ja kotimaiseen arvonlisäverokonsultointiin sekä ulkomaan alv:n takaisinhakuun jo 30 vuoden ajan. Tarjoamme konsultointia sekä kotimaisissa että kansainvälisissä alv-kysymyksissä ja järjestämme arvonlisäverotukseen liittyviä koulutuksia myös räätälöitynä.