Mikä on palvelun merkitys yritystoiminnan rahoituksessa?

Yrityksen hakiessa rahoitusta investointeihin tai kassavirran hallintaan palvelun taso ei välttämättä löydy kriteerilistan kärjestä. Luoton myöntämisen yhteydessä palvelu mielletään useimmiten asioinnin helppoutena ja rahan nopeana toimituksena.

Voiko palvelulla kuitenkin tuottaa konkreettista lisäarvoa lainarahaa hakevalle yritykselle?

Ideaalitilanteessa laskun elinkaari laskun muodostamisesta maksamiseen on lyhyt ja suoraviivainen eikä se vaadi laskuttajalta toimenpiteitä laskun lähetyksen jälkeen. Aina laskun matka laskutusjärjestelmästä rahaksi tilille ei kuitenkaan suju näin helposti. Kun laskuja sekä laskutettavia asiakkaita on paljon, kasvaa todennäköisyys myöhästyville saataville ja jopa luottotappioille.

Laskurahoitus tarjoaa rahoitusratkaisua vapauttamaan myyntilaskuissa kiinni olevan rahan yrityksen käyttöön, mutta palvelun hyödyt eivät lopu siihen.

Rahoitus kulkee mukana laskun koko elinkaaren ja samalla yritys ulkoistaa useita laskutukseen liittyviä työvaiheita rahoitusyhtiölleen. Näitä ovat muun muassa laskujen toimittaminen paperisena asiakkaalle, saatavareskontran valvonta, raportointi kirjanpitoon, erääntyneiden laskujen maksumuistutukset sekä perintätoimet. Näiden tehtävien ulkoistaminen asiantuntijalle vahvistaa toimien tehokkuutta ja vapauttaa yrityksen työntekijät keskittymään ydintehtäviinsä. Lisäksi palvelu suojaa luottotappioilta ja lisää yrittäjän mielenrauhaa.

Useita myyntisaataviin ja niiden seurantaan liittyviä toimia voidaan automatisoida, mutta toisinaan vastaan tulee tilanteita, jotka ratkeavat parhaiten ammattitaitoisen ihmisen avustuksella.

Intrum Rahoituksessa asiakkaillemme nimetyt henkilökohtaiset rahoituskäsittelijämme ovat valmiina auttamaan niin laskuttajaa kuin laskun vastaanottajaa laskutukseen liittyvissä asioissa. Käsittelijämme tuntevat vastuullaan olevien asiakasyritysten yksilölliset käytännöt ja pystyvät tarjoamaan tehokasta ja täsmällistä apua eteen tulevissa haasteissa.

Asiakaspalvelumme on onnistunut mittausten valossa erinomaisesti asiakkaiden haasteiden ratkomisessa. Vuodenvaihteessa 2019-20 kerätyn asiakaspalvelutilanteiden NPS-luku oli täysi 100. Lisäksi vuoden 2019 alkupuolella tehdyn asiakaskyselytutkimuksen mukaan 97 % vastaajista oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen henkilökohtaiselta rahoituskäsittelijältään saamaansa palveluun. Samassa kyselyssä noin kaksi kolmesta vastaajasta nosti palvelun nopeuden ja asiakaspalvelun laadun tärkeimmäksi rahoitusyhtiön ominaisuudeksi viidesosan nostaessa kustannustehokkuuden tärkeimmäksi.

Moni yritys on saanut rahoitusratkaisustaan strategisen kumppanuuden laskutuksensa tueksi. Voisiko sinunkin laskutuksesi hyötyä ylivertaisesta palvelusta koko laskun elinkaaren ajan?

Kirjoittaja: Joripekka Hongisto, rahoituskonsultti, Intrum Rahoitus Oy

 

Haluatko myydä laskusi meille?

Pyydä meiltä tarjous