Koronavirus (COVID-19) ja vaikutukset toimintaamme 

Kaikki palvelumme, mukaanlukien asiakaspalvelu, toimivat normaalisti. Lue lisää toimintojemme ja asiakaspalvelumme turvaamisesta myös poikkeusoloissa. 

Toiminta-ajatus, missio ja visio

Olemme luotonhallinnan markkinajohtaja ja toimimme terveen talouden suunnannäyttäjänä.

Toiminta-ajatus

Terveen talouden suunnannäyttäjä

Intrumin tarkoitus on toimia terveen talouden suunnannäyttäjänä. Se velvoittaa meidät auttamaan niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntaa kohti kestävää taloudenhallintaa.

Kattavat luotonhallintapalvelut, kuten finanssi- ja perintäpalvelut, auttavat kaikenkokoisia yrityksiä menestymään. Lisäämme kassavirtaa ja maksuvalmiutta sekä vähennämme riskejä. Teemme kaupankäynnistä yksinkertaista, turvallista ja reilua varmistamalla, että yritykset saavat rahansa ja yksilöt pääsevät irti veloista. 

Tuotamme säännöllisesti julkisia raportteja kuluttajien ja yritysten maksutavoista ja maksuviiveistä. Tuemme yrityksiä ja yhteisöjä heidän luottopolitiikkansa suunnittelussa tietoomme, kokemukseemme ja näkemykseemme pohjautuen.

Mielestämme terveen talouden perusajatus ja jatkuvan kasvun edellytys on se, että yritykset ja yhteisöt saavat maksunsa ajallaan. Terve talous parantaa  elämänlaatua ja luo mahdollisuuksia saavuttaa elämässä sille asetettuja tavoitteita ja unelmia. 

Terveen talouden suunnannäyttäjänä luomme kasvua ja mahdollistamme työpaikkojen synnyn. 

Palvelumme on suunniteltu niin pienyrittäjille, pk-sektorille kuin suurille yrityksille. Tunnemme maiden paikallisen lainsäädännön, säädökset ja toimialakohtaiset standardit. Globaalissa taloudessa monet asiakkaamme etsivät kumppania, joka pystyy tukemaan yritystä sen kansainvälisissä toiminnoissa.

Vahvuutemme on syvällinen paikallinen asiantuntemus yhdistettynä kansainväliseen toimipisteiden ja kumppaneiden verkostoon ja erityisosaamiseen. Intrumilla on toimintaa 24 Euroopan maassa, sekä 160 kumppanin yhteistyöverkosto maailmanlaajuisesti. 

Missio

Autamme asiakkaitamme ja heidän asiakkaitaan onnistumaan

Missiomme on auttaa kaikenkokoisia yrityksiä menestymään huolehtimalla heidän asiakkaistaan. 

Toimintamme fokus on kannustaa yrityksiä ja yhteistöjä harjoittamaan turvallista luottopolitiikkaa ja kuluttajia kohti tervettä maksukäyttäytymistä. 

Ajallaan maksamisesta hyötyvät niin yritykset kuin koko yhteiskunta. Kun raha kiertää kansantaloudessa tehokkaasti, yritykset voivat kasvaa ja investoida tulevaisuuteen. Näin syntyy myös uusia työpaikkoja. Näemme itsemme yritysten, yhteisöjen ja päättäjien kumppanina terveen talouden rakentamisessa, ja että toimintamme luo pitkäkestoisia vaikutuksia yhteiskuntaan.

Toimialastamme johtuen meille on muodustunut hyvin kattava ymmärrys kuluttajien maksukäyttäytymisestä, heidän erilaisista elämäntilanteista ja maksutapoihin liittyvistä näkökulmista. Jokainen tilanne on ainutlaatuinen, ja pyrimme palvelemaan  kaikkia asiakkaitamme, kumppaneitamme ja työtovereitamme arvostaen ja kunnioittaen. Näitä arvoja noudattamalla pyrimme ansaitsemaan asiakkaidemme luottamuksen ja muodostamaan pitkäkestoisia asiakassuhteita. 

Tarjoamme kattavat palvelut luotonhallintaan kattaen luottopolitiikan kehittämisen, laskutuksen prosessit koko sen elinkaaren ajalle, verkkokaupan maksutaparatkaisut yrityksille ja yrityksen laskurahoituksen.

Vuosittain noin 80 000 asiakasta maailmanlaajuisesti luottavat meihin, ja haluamme palvella heitä ylivertaisesti. Suomessa Intrum palvelee vuosittain noin 21 000 asiakasta. 

Intrum syntyi vuonna 2017, kun kaksi konsernia, Intrum Justitia ja Lindorff yhdistyivät. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa yritykset jatkavat edelleen kilpailijoina Euroopan kilpailuviranomaisten päätöksellä. Uuden konsernin toiminnan ytimessä on älykkäät ja tehokkaat prosessit, korkea toimintavarmuus sekä korkeat eettiset standardit ja arvot. Osaamisemme ja globaalin verkostomme myötä Intrum on toimialan kiistaton markkinajohtaja. 

Visio

Haluamme olla luotonantajien ja luotonottajien luotettu ja arvostettu kumpppani

Markkinajohtajuus tuo meille myös suuren vastuun. Pyrimme toimimaan roolimallina koko toimialalle ja muuttamaan ihmisten mielikuvia luotonhallinnasta ja perinnästä, ja ansaitsemaan teoillamme ja toiminnallamme asiakkaidemme luottamuksen. 

Olemme sitoutuneet toimimaan ammattimaisesti ja noudattamaan korkeimpia eettisiä periaatteita ja ohjeita kaikessa tekemisessämme. Intrumin visiona on olla luotonantajien ja luotonottajien luotettu ja arvostettu kumppani. Luomme lisäarvoa yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle ratkaisuilla, jotka mahdollistavat kasvun ja veloista irti pääsemisen.