Nordic debt collection -analyysi 2019 vol. 1

Tuoreessa Pohjoismaiden luotonhallintamarkkinan analyysissä tarkastelemme Pohjoismaiden talouskehitystä perintätoimeksiantojen ja luotonhallinan näkökulmasta. Analyysi pohjautuu pääasiallisesti Intrumin omaan dataan, jota on analysoitu makroekonomisessa kontekstissa.

Viime vuosien kehityksen perusteella iällä näyttää olevan entistä vähemmän merkitystä maksukäyttäytymistä arvioidessa. Pohjoismaissa perintätoimeksiannot ovat nousseet eniten yli 60-vuotiaiden henkilöiden keskuudessa. Demograafiset muutokset sekä muutokset kulutustottumuksissa selittävät ilmiötä, kertoo Anette Willumsen, Intrumin Pohjois-Euroopan liiketoimintajohtaja.
Anette Willumsen, Managing Director, North European Region

Päähavainnot:

  • Kahden viime vuoden aikana ikäihmisten perintätoimeksiantojen määrä on kasvanut yli 25 prosenttia, vaikkakin kasvu alkoi erittäin matalalta tasolta. Vertailun vuoksi, perintätoimeksiantojen määrä alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä sekä 30-60 -vuotiaiden ikäryhmässä on kasvanut huomattavasti hitaammin, 13 ja 11 prosentin vauhdilla.
  • Viimeisen 18 kuukauden aikana keskimääräinen perintätoimeksiantojen määrä nuorten keskuudessa on pienentynyt kaikissa muissa maissa paitsi Suomessa.

- Viime vuosien korkeisiin perintätoimeksiantojen määriin nähden on ollut positiivista havaita, että perintätoimeksiantojen keskimääräinen lukumäärällinen kasvu nuorten keskuudessa Pohjoismaissa on hidastunut. On myös merkillepantavaa, että nuorten perintätoimeksiantojen määrän kasvun hidastuminen on jyrkässä kontrastissa muihin ikäryhmiin verrattuna. Tämä tukee havaintoa, että yhä useammalle nuorelle myönnetään nyt luottoa, Willumsen lisää.

Luotonsaantia nuorille kuluttajille on saattanut rajoittaa Pohjoismaiden suhteellisen heikko nuorisotyöllisyyden kehitys 2010-luvulla, lukuun ottamatta Ruotsia.

 

 

Lataa analyysi tästä

Yrityksen nimi