Yritysten maksutaparaportti 2022

EPR 2022 kuvaa, miten maksuviiveet vaikuttavat yli 11 000 yrityksen kasvuun ja kehitykseen 29 Euroopan maassa. Tämän vuoden tulokset kertovat, kuinka yritykset reagoivat epävarmuuteen, hallitsevat kasvusuunnitelmia ja pyrkivät ESG-vaatimusten noudattamiseen. Lataa tutkimustulokset itsellesi.

Suomalaisten yritysten maksutapoja tutkivan raportin päätulokset vuonna 2022:

  1. Yritykset janoavat kasvua, mutta kamppailevat epävarman taloustilanteen edessä

    Ukrainan sodan syttymisen ja Kiinan uusien koronarajoitusten toimitusketjuvaikutusten seurauksena Suomen talouskasvu on hidastunut. Inflaatio on ennätyskorkealla ja keskuspankki on varoittanut kotitalouksien velkaantumisesta. Tästä huolimatta 30 prosenttia suomalaisyrityksistä uskoo liiketoimintansa olevan vahvempi kuin ennen pandemiaa, mikä on korkeampi kuin Euroopan 23 prosentin keskiarvo. Yli puolella suomalaisyrityksistä liiketoiminnan kasvattaminen on tänä vuonna ykkösprioriteetti. Samaan aikaan lähes puolet (44 prosenttia) suomalaisista vastaajista uskoo, että velallisten nopeammat maksut mahdollistaisivat maantieteellisen laajentumisen, kun vastaava luku Euroopassa on 39 prosenttia.
  2. Yritykset odottavat maksuviivästysten lisääntyvän tänä vuonna

    Talouden myrskystä selvitäkseen ja kasvua vauhdittaakseen, maksujen oikea-aikainen varmistaminen on kriittistä. Yli puolet suomalaisyrityksistä odottaa maksuviiveiden lisääntyvän vuoden loppupuoliskolla. Yritysten määrä, jotka ennakoivat maksuviiveiden kasvua, on pienentynyt viime vuodesta, mutta se on edelleen huomattavasti korkeammalla tasolla kuin vuonna 2020. Asiakkaiden maksuongelmia aiheuttavat kiihtyvä inflaatio, lisääntyvä sääntely ja nousevat korot. Nopeammat maksut antaisivat yrityksille mahdollisuuden palkata lisää työntekijöitä ja investoida innovaatioihin ja kestävään kehitykseen.
  3. Yritysten vastuullisuuden tulisi näkyä myös yritysten maksukäytännöissä

    Lähes kolme neljästä suomalaisyrityksestä (72 prosenttia) kertoo vain harvoin ajattelevansa maksuviivästysten kielteisiä vaikutuksia pienemmälle yritykselle, kun Euroopan keskiarvo on 61 prosenttia. Tehokkaimpina ratkaisuina maksuehtojen ja maksuviiveiden hillitsemiseksi nähdään läpinäkyvyys yritysten maksukäyttäytymisessä, lainsäädännön muokkaaminen ja yritysten vapaaehtoiset aloitteet. Kasvava määrä suomalaisyrityksistä on sitä mieltä, että maksuaikojen tulisi olla osa yritysten pakollista vastuullisuusraportointia. Näin vastasi 61 prosenttia yrityksistä, kun vastaava luku vielä viime vuonna oli 56 prosenttia.

Lataa EPR 2022 itsellesi ja tutustu raportin tuloksiin. Täyttämällä alla olevat tiedot saat sähköpostiisi sekä Suomea käsittelevän maakohtaisen maksutaparaportin että 29 Euroopan maata koskevan yhteenvedon.

Lataa raportti