Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Tutkimus: Oikea-aikainen maksaminen nähdään luottamuksen rakentajana ja katalysaattorina yrityksille investoida kestävään kehitykseen

Tänään julkaistu Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti kertoo haastavasta taloustilanteesta huolimatta kolmanneksen suomalaisyrityksistä uskovan liiketoimintansa olevan nyt vahvempi kuin ennen koronapandemiaa, ja yli puolella liiketoiminnan kasvattaminen on tänä vuonna ykkösprioriteetti. Jos yritykset aikovat selvitä talouden myrskystä ja vauhdittaa kasvuaan, maksuaikojen varmistaminen on kriittistä. Oikea-aikaiset maksut toimivat moottorina kestävään kehitykseen tehtäville investoinneille, mutta maksumoraali laahaa edelleen jäljessä. Kasvun esteeksi saattaa muodostua korkea inflaatio ja vanhentuneet prosessit.

Euroopan talous on siirtynyt uuteen epävakauden ajanjaksoon, jonka määrittelevät Ukrainan sota, korkea inflaatio ja toimitusketjujen katkeaminen. Myös Suomen talouskasvu on hidastunut Ukrainan sodan syttymisen ja Kiinan uusien koronarajoitusten toimitusketjuvaikutusten seurauksena. Lisäksi keskuspankki on varoittanut kotitalouksien velkaantumisesta. Haastavista olosuhteista huolimatta 30 prosenttia suomalaisyrityksistä uskoo liiketoimintansa olevan nyt vahvempi kuin ennen pandemiaa, mikä on korkeampi kuin Euroopan 23 prosentin keskiarvo. Lisäksi yritykset ovat innokkaita kasvattamaan liiketoimintaansa kahden vuoden koronarajoitusten jälkeen, ja 51 prosenttia suomalaisyrityksistä piti tätä ensisijaisena tavoitteenaan.

Yli neljä kymmenestä suomalaisyrityksestä aikoo varmistaa lisärahoituksen kasvusuunnitelmien varmistamiseksi.

Tietoisuus maksuviivästysten sosiaalisista vaikutuksista lisääntyy

Maksun saaminen ajoissa on yrityksille tärkeää vakaan taloudellisen aseman ja vahvan likviditeetin varmistamiseksi. Yli kuusi kymmenestä (63 %) yrityksestä kertoo, että laskujen maksaminen ajallaan on ratkaisevan tärkeää heidän ja tavarantoimittajien sekä kumppaneiden välisen luottamuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä kriittisempää maksuajoista kiinni pitäminen on. Kuitenkin 72 prosenttia suomalaisyrityksistä miettii vain harvoin voiko maksuviive vaikuttaa kielteisesti pienempään yritykseen. Kasvava määrä suomalaisyrityksistä on sitä mieltä, että maksuaikojen tulisi olla osa yritysten pakollista vastuullisuusraportointia. Näin vastasi 61 prosenttia yrityksistä, kun vastaava luku vielä viime vuonna oli 56 prosenttia.

”Vastuullisuusasiat nousevat yritysten agendalle enenevässä määrin. Yli puolet suomalaisyrityksistä kertoo menettävänsä nopeasti asiakkaansa, jos he eivät ota ympäristövelvollisuuksiaan vakavasti. Kasvava määrä yrityksiä on myös tehnyt koronavuosien aikana töitä sen eteen, että saavat liiketoimintansa kestävämmälle pohjalle. Maksuaikojen sisällyttäminen osaksi yritysten vastuullisuusraportteja lisäisi läpinäkyvyyttä ja vaatisi suuria yrityksiä toimimaan vastuullisesti myös pk-yrityksiä kohtaan,” toteaa Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Yli seitsemän kymmenestä yrityksestä panostaisi kestävän kehityksen investointeihin, jos velalliset maksaisivat nopeammin. Jopa 69 prosenttia olisi silloin valmiita laajentamaan tuote- ja palveluvalikoimaansa, luku on noussut vuosittain vuodesta 2020 alkaen. Lähes puolet (44 prosenttia) uskoi, että nopeammat maksut mahdollistaisivat yritystoiminnan laajentamisen ulkomaille ja uusien työntekijöiden palkkaamisen (43 prosenttia). Eurooppalaisista yrityksistä vain 39 prosenttia uskoi voivansa laajentua ulkomaille.  

Yhä useampi suomalaisyritys näkee, että maksuajat tulisi sisällyttää osaksi vastuullisuusraportointia.
Asiakkaiden ympäristötietoisuus kasvaa ja epäeettisesti toimivat yritykset saattavat menettää asiakkaita.
Oikea-aikainen maksaminen saisi yritykset panostamaan enemmän kestävään kehitykseen ja laajentamaan tuote- ja palveluvalikoimaansa.

Kasvun esteenä korkea inflaatio ja vanhentuneet maksuprosessit?

Ennätyksellisen korkea inflaatio voi jarruttaa yritysten kasvusuunnitelmia. Yli neljä kymmenestä (44 %) suomalaisyrityksestä aikoo kuitenkin varmistaa tai on jo varmistanut lisärahoituksen kasvusuunnitelmien toteuttamiseksi. Pullonkaulaksi saattaa myös muodostua yritysten vanhentuneet talouden ja hallinnon järjestelmät, 46 prosenttia yrityksistä mainitsi ne kasvun hidasteeksi.

”Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja haastavassa markkinatilanteessa asiantunteva luotonhallinnan kumppani on kuin hyvä ystävä, joka kannattelee yli myrskyjen,” toteaa Iskala.

Lisätietoja:
Intrum Oy, Viestintä
puh: +358 46 5002 8693, sähköposti: viestinta@intrum.com

Juha Iskala, Intrum Oy, myyntijohtaja
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Tietoa EPR-tutkimuksesta

  • Intrumin European Payment Report eli yritysten maksutaparaportti arvioi vuosittain yritysten maksukäyttäytymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä riskejä.
  • Intrum on julkaissut yritysten maksutaparaporttia jo vuodesta 1998 alkaen. Nyt ilmestynyt Suomea koskeva raportti on järjestyksessä kahdeksas.
  • Vuosittaisen raportin tuottaa ulkoinen tutkimuslaitos - Longitude - joka kerää tietoja samanaikaisesti 29 Euroopan maasta. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 11 007 yritystä 15 teollisuudenalalta Euroopasta. Suomessa kyselyyn vastasi 500 talouspäättäjää.
  • Tutkimuksen kenttätyö on tehty 14.1.-12.4.2022 välisenä aikana.