Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Tutkimus: Yli puolet suomalaisyrityksistä odottaa maksuviiveiden lisääntyvän vuoden loppupuoliskolla

Kuusi kymmenestä suomalaisyrityksestä on huolissaan velallisten kyvystä suoriutua maksuista ajallaan kertoo Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti. Yritysten määrä, jotka ennakoivat maksuviiveiden kasvua, on pienentynyt viime vuodesta, mutta se on edelleen huomattavasti korkeammalla tasolla kuin vuonna 2020. Asiakkaiden maksuongelmia aiheuttavat kiihtyvä inflaatio, lisääntyvä sääntely ja nousevat korot. Erityisesti pankki- ja rahoitusala, rakennusala sekä pk-sektori ovat huolissaan kasvavista maksuviiveistä seuraavan vuoden aikana.

Viimeisen kahden vuoden aikana koronapandemian estämiseksi asetetut rajoitustoimet hidastivat taloudellisia aktiviteettejä merkittävästi, jonka seurauksena maksuviiveet kääntyivät laskuun. Rajoitusten poistuessa nähtiin jo patoutuneen kysynnän aktivoivan kuluttajien ostokäyttäytymistä. Nyt kuluttajien ostovoiman pelätään heikkenevän historiallisen paljon kiihtyvän inflaation ja nousevien korkojen vuoksi. 60 prosenttia suomalaisyrityksistä kertoo olevansa huolestuneempi kuin koskaan velallisten kyvystä maksaa ajallaan.

”Vaikka Suomessa inflaatio on pysynyt muita Euroopan maita maltillisempana, on se kivunnut jo 6,8 prosenttiin*. Korkean inflaation vuoksi yritysten on muun muassa vaikeampi maksaa tavarantoimittajilleen ajoissa. Elintarvikkeet, bensiini ja energiakustannukset haukkaavat tällä hetkellä ison osan palkansaajien lompakosta ja tämä näkyy heikentyneenä ostovoimana. Maksuongelmilla on taipumus kasaantua jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin eli työttömiin, nuoriin ja eläkeläisiin,” kertoo Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala.

Toimintaympäristön muutoksiin on kuitenkin osattu valmistua. Yritykset nimesivät liiketoiminnan strategisiksi tavoitteiksi seuraavien 12 kuukauden aikana muun muassa maksuvalmiuden ja kassavirran vahvistamisen (73 %), velanhoidon parannuksen (72 %) ja luottoriskien hallinnan parantamisen (70 %). Näin yritykset pyrkivät suojaamaan itseään makroekonomisilta vaikutuksilta.

Toimialakohtainen tarkastelu nostaa pankki- ja rahoitusalan, rakennusalan ja pk-sektorin maksuongelmat esiin

Liian joustavat maksuehdot haittaavat liiketoimintaa, EPR 2022

Pitkät maksuehdot ja maksuviiveet aiheuttavat ongelmia yritysten toiminnalle, koska silloin raha ei kierrä tehokkaasti kassassa. Lähes neljä viidestä yrityksestä kertoo joutuneensa hyväksymään pidempiä maksuehtoja, kuin mitä olisivat halunneet. Globaali komponenttipula ja toimitusketjujen häiriöt ovat pakottaneet yrityksiä siirtämään omaa maksamistaan ja pyytämään pidempiä maksuaikoja toimittajiltaan. Tämä korostuu tietyillä toimialoilla enemmän. Pankki- ja rahoitusalalla 69 prosenttia yrityksistä näkee riskin velallisten maksujen viivästymisestä kasvavan merkittävästi tai jossain määrin tulevien 12 kuukauden aikana. Rakennusalalla vastaava luku on 68 prosenttia ja pk-sektorilla 62 prosenttia.

Maksuehdoissa joustaminen on kääntynyt kasvuun. 45 prosenttia yrityksistä kertoo tarjoavansa asiakkaille tällä hetkellä liian joustavia maksuehtoja, joista on haittaa liiketoiminnalle. Vielä viime vuonna vastaava luku oli 40 prosenttia. Maksuviiveisiin varautumisessa ennakkomaksujen osuus on kasvanut merkittävästi viimeisten kahden vuoden aikana ja on nyt 44 prosenttia. Toiseksi tärkeimmäksi varautumiskeinoksi nousee luottotarkistukset 32 prosentin osuudella.

”Luottokelpoisuuden arviointi on taloudellisen turbulenssin keskellä olevassa liiketoimintaympäristössä merkittävä ja tehokas keino suojautua maksuviiveiltä. Tutkimuksemme osoitti, että jopa 73 prosenttia yrityksistä pyrkii vahvistamaan maksuvalmiuttaan vähintään jonkin verran tulevan vuoden aikana. Tämä osoittaa yritysten omaa tahtoa maksaa sidosryhmilleen ajallaan,” summaa Iskala.

*) Suomen Pankki 9.6.2022, lehdistötiedote

Lisätietoja:
Intrum Oy, Viestintä
puh: +358 46 5002 8693, sähköposti: viestinta@intrum.com

Juha Iskala, Intrum Oy, myyntijohtaja
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

Tietoa EPR-tutkimuksesta

  • Intrumin European Payment Report eli yritysten maksutaparaportti arvioi vuosittain yritysten maksukäyttäytymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä riskejä.
  • Intrum on julkaissut yritysten maksutaparaporttia jo vuodesta 1998 alkaen. Nyt ilmestynyt Suomea koskeva raportti on järjestyksessä kahdeksas.
  • Vuosittaisen raportin tuottaa ulkoinen tutkimuslaitos - Longitude - joka kerää tietoja samanaikaisesti 29 Euroopan maasta. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 11 007 yritystä 15 teollisuudenalalta Euroopasta. Suomessa kyselyyn vastasi 500 talouspäättäjää.
  • Tutkimuksen kenttätyö on tehty 14.1.-12.4.2022 välisenä aikana.