Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Tutkimus: Suomalaisyritykset ennakoivat maksuongelmia - osa näkee kuitenkin jo valoa tunnelin päässä

Intrumin vuotuisessa yrityspäättäjille suunnatussa kyselytutkimuksessa selviää, että suurin osa suomalaisyrityksistä arvioi maksuviiveiden ja maksujen laiminlyönnin riskin kasvavan lähitulevaisuudessa. Yritykset ovat huolestuneempia kuin koskaan ennen velallistensa kyvystä maksaa ajallaan. Silti osa yrityksistä näkee tulevaisuuden valoisana ja suhtautuu siihen innokkaammin kuin moneen vuoteen.

Koronakriisi on vaikuttanut monen yrityksen tuloihin ja kassavirtaan, EPR 2021

Maksuviiveriskin odotetaan kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana

Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti huhtikuussa 2021 yritysten maksukyvyttömyyksien "tsunamista", kun hallitusten kriisiajan tuki lopetetaan. Komitea vaati kohdennettua politiikkaa, jolla autetaan velkojen kanssa kamppailevia, muuten elinkelpoisia yrityksiä. Nämä huolenaiheet näkyvät Intrumin vuotuisessa yrityspäättäjille suunnatun kyselytutkimuksen suomalaisissa tuloksissa: yli puolet (51 prosenttia) suomalaisyrityksistä kokee olleensa onnekkaita selviydyttyään koronakriisin vaikutuksista liikevaihtoon ja kassavirtaan vuonna 2020. Seitsemän kymmenestä (71 prosenttia) odottaa maksuviiveiden ja maksujen laiminlyönnin riskin kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin Euroopassa keskimäärin.

”Valtion tuki ja tilapäiset lakimuutokset yhdessä monien tahojen tarjoamien joustavampien maksuehtojen kanssa on tukenut yritysten maksuvalmiutta. Nämä tekijät ovat kuitenkin todennäköisesti myös piilottaneet yritysten taloudellista todellisuutta. Kun taloudellinen toimeliaisuus käynnistyy uudelleen, näennäisesti terveet yritykset voivat nopeasti joutua maksuvalmiuspulaan”, Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala arvioi.

Yritysten luottotappiot kasvoivat edellisvuodesta

Maksuviiveet ja niiden muutos 2020-2021, EPR 2021

Kolme kymmenestä suomalaisyrityksestä sanoo luottotappioidensa kasvaneen vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019 ja 42 prosenttia uskoo, että maksuviiveet ovat aito riski oman liiketoiminnan kestävälle kasvulle. Yrityksistä jopa 70 prosenttia sanoo, että velallisten nopeampi maksaminen parantaisi niiden kestävyyskehitystä.

Iskalan mukaan useimmat yritykset ovatkin tavalla tai toisella ottaneet ennakoivamman lähestymistavan maksuvalmiuteen: ”Jopa kuusi kymmenestä yrityksestä on huolestuneempi kuin koskaan ennen velallistensa kyvystä maksaa ajallaan. Maksuehtoja on jo lähdetty tiukentamaan ja maksuviiveet ovat Suomen yrityskentässä kaventuneet viime vuodesta keskimäärin lähes 30 prosenttia. Toimialojen välillä on tässä toki suurta eroa. Ilmiön taustalla on todennäköisesti halu varmistaa kassavarojen riittävyys.”

Tulevaisuuteen suhtaudutaan innokkaammin kuin moneen vuoteen

Digitalisaatio oli koronana hopeareunus erityisesti PK-sektorille, EPR 2021.

Pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta 43 prosenttia suomalaisista yrityksistä suhtautui kasvuun ja tulevaisuuteen innokkaammin kuin moneen vuoteen. Esimerkiksi suomalaisista pk-yrityksistä 44 prosenttia on nopeuttanut liiketoimintansa digitalisaatiota pandemian johdosta, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin Euroopassa keskimäärin.

”Alkuvuodesta näkymät yrityksissä olivat erittäin synkät, vaikka silloinkin osa yrityksistä näki valoa tunnelin päässä. Nyt suurin osa yrityksistä katsoo, että pahin on ohi. Positiivisuus näkyy myös Elinkeinoelämän luottamusindikaattoreista, jotka ovat pääosin nousseet viime kuukausina pandemiaa edeltäville tasoille ja jopa korkeammalle. Luotonanto asuntopuolella on vilkasta ja velkaantuminen vakuudettomien luottojen osalta on kasvussa. On silti syytä kysyä, liittyvätkö positiiviset odotukset kasvuun vai palautumiseen. Talouden piristymisestä huolimatta tulevat luottoriskit joka tapauksessa kasvamaan”, Iskala tiivistää.

Lisätietoja:
Juha Iskala, Intrum Oy, myyntijohtaja
puh: +358 50 370 6333, sähköposti: juha.iskala@intrum.com

viestinta@intrum.com

Tietoa EPR-tutkimuksesta

  • Intrumin European Payment Report eli yritysten maksutaparaportti arvioi vuosittain yritysten maksukäyttäytymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä riskejä.
  • Intrum on julkaissut yritysten maksutaparaporttia jo vuodesta 1998 alkaen. Nyt ilmestynyt Suomea koskeva raportti on järjestyksessä kahdeksas.
  • Vuosittaisen raportin tuottaa ulkoinen tutkimuslaitos - Longitude - joka kerää tietoja samanaikaisesti 29 Euroopan maasta. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 11 187 yritystä Euroopasta. Suomessa kyselyyn vastasi 500 talouspäättäjää.
  • Tutkimuksen kenttätyö on tehty 26.1.-16.4.2020 välisenä aikana.