Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Pk-yritysten valtit ja vaarat: digiloikkaa ja pitkiä maksuehtoja

Sunnuntaina, 27.6.2021, vietetään kansainvälistä mikro-, pienten- ja keskisuurten yritysten päivää. Nämä yritykset - jotka muodostavat maailmanlaajuisesti yli 90 prosenttia kaikista yrityksistä ja noin 70 prosenttia työpaikoista - toimivat taloudellisen kasvun moottoreina. Pienet yritykset ovat muutosketteriä, mutta pieni koko tekee niistä myös haavoittuvia. Intrumin vuoden 2021 yritysten maksutapatutkimuksen mukaan suomalaisten pk-yritysten taloudellisessa palautumisessa ja kasvun aikaansaamisessa on sekä valtteja että vaaroja; koronapandemian keskellä lähes puolet pk-yrityksistä katsoo tulevaisuuteen innokkaammin kuin vuosiin ja kiihdyttää digitalisaatiotaan. Epävarmuus tulevasta on kuitenkin saanut ne vähentämään lainanottoaan ja asiakassuhteiden ylläpitämiseksi hyväksymään toivottua pidempiä maksuehtoja.

Kansainvälistä mikro-, pienten- ja keskisuurten yritysten päivää* vietetään tulevana sunnuntaina, 27.6.2021. Päivällä halutaan lisätä tietoisuutta pienten ja keskisuurten yritysten merkityksestä sekä panoksesta maailmantaloudessa.

Pandemian myötä mikro-, sekä pk-yritykset ovat kohdanneet monenlaisia haasteita; ensin toimintaa hidastivat hallitusten sulkutoimenpiteet, nyt kauhukuvana on taantuma ja uhkana työttömyys sekä muuttuvat markkinat. Suomessa yrittäjien ja pk-yritysten taloudelliseen palautumiseen ja tulevaan kasvuun liittyy sekä valtteja että vaaroja.

Vaarat tunnetaan, mutta voidaanko niitä riittävästi ehkäistä?

Yritysten kasvua sekä kestävyyttä mahdollistaisi nopeampi maksaminen ja pk-yritykset tunnistavat esimerkiksi maksuviiveisiin liittyvät riskit aiempaa paremmin. Moni on kuitenkin joutunut korona-aikana hyväksymään toivottua pidempiä maksuehtoja ylläpitääkseen asiakassuhteitaan.

  • Lähes kaksi kolmasosaa (63%) pk-yrityksistä kertoo koronakriisin motivoineen parantamaan maksuviiveisiin liittyvien riskien hallintaa ja yli puolet (57%) on tullut entistä tietoisemmaksi niiden vaikutuksista pienyrityksille.
  • Yli puolet pk-yrityksistä (54%) sanoo joutuneensa hyväksymään toivottua pidempiä maksuehtoja suurilta tai monikansallisilta yrityksiltä välttääkseen asiakassuhteiden vahingoittumisen.
Koronapandemian vaikutukset yrityksen talouteen, EPR 2021.

”Koronapandemia on herättänyt erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset pohtimaan asiakkaiden maksuviiveisiin liittyviä riskejä. Maksuajoista keskusteltaessa pienemmät yritykset eivät kuitenkaan ole suurten yritysten kanssa tasavertaisessa neuvotteluasemassa. Pitkien maksuehtojen hyväksyminen vaikeuttaa samalla yrityksen luoton- sekä kassavirran hallintaa”, Iskala miettii.

Digitalisaatiota ja valoisia kasvunäkymiä

Yhteiskunnan ja talouden avautuminen pandemiatilanteen parantuessa luo kuitenkin positiivisia näkymiä erityisesti pk-yritysten tulevaisuudelle; 46 prosenttia suomalaisista pk-yrityksistä on nyt innostuneempia kasvusta ja tulevaisuudesta kuin moneen vuoteen.

Pk-yritykset luottavat tulevaisuuteen, EPR 2021.

Vahvan etätyösuosituksen myötä sekä kuluttajien siirtyessä yhä enenevissä määrin verkkokauppaan, tuli digitaalisista työtavoista elintärkeitä kaikille yrityksille; pk-yrityksistä 44 prosenttia onkin kiihdyttänyt pandemian johdosta digitalisaatiotaan.

Digitalisaatio on koronan hopeareunus pk-yrityksille, EPR 2021.

”Yrittäjien ja pienten sekä keskisuurten yritysten luottamuksen palauttamiseksi ja kasvun aikaansaamiseksi tarvitaan toimitusketjujen luotettavuutta, riittävästi työvoimaa sekä kysynnän palautumista. Yrityksiltä itseltään vaaditaan runsaasti sopeutumista ja kykyä uudelleenorganisoitua, yhteiskunnalta puolestaan vakaata toimintaympäristöä ja suurilta yrityksiltä vastuullisia maksuehtoja. Kasvun vauhdittamiseksi meiltä kaikilta vaaditaan nyt uudenlaisia ratkaisuja”, Iskala summaa.

Lähteet


*MSME: Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day

Tietoa EPR-tutkimuksesta

  • Intrumin European Payment Report eli yritysten maksutaparaportti arvioi vuosittain yritysten maksukäyttäytymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä riskejä.
  • Intrum on julkaissut yritysten maksutaparaporttia jo vuodesta 1998 alkaen. Nyt ilmestynyt Suomea koskeva raportti on järjestyksessä kahdeksas.
  • Vuosittaisen raportin tuottaa ulkoinen tutkimuslaitos - Longitude - joka kerää tietoja samanaikaisesti 29 Euroopan maasta. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui 11 187 yritystä Euroopasta. Suomessa kyselyyn vastasi 500 talouspäättäjää.
  • Tutkimuksen kenttätyö on tehty 26.1.-16.4.2020 välisenä aikana.