Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä 

Jos epäilet yhteydenottoa huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Toimitusjohtajan katsaus: Epävarmuuden keskellä tarvitaan myötätuntoa ja päättäväisyyttä

Maailman viimeaikaiset tapahtumat ovat huolestuttavia. Suunta on valitettavasti ollut liennytyksen sijasta kohti yhä vakavampia konflikteja, jotka aiheuttavat suurta inhimillistä kärsimystä sekä taloudellista epävarmuutta. Nyt jos koskaan meidän on osoitettava myötätuntoa ja hoidettava velvollisuutemme, mutta samalla päättäväisesti pidettävä kiinni arvoistamme ja oikeuksistamme.

Talous ja geopolitiikka ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa. Nyt geopoliittinen ympäristö on saavuttamassa vastakkainasettelun ja epävarmuuden tason, jota monet meistä eivät ole koskaan ennen nähneet. Vaikutukset talouteen näkyvät edelleen jatkuvana epävarmuutena, kasvavina riskeinä ja kuluttajien taloustilanteen heikkenemisenä. Elinkustannusten nousu koettelee kotitalouksia edelleen. Vaikka inflaatio onkin hidastunut, on se edelleen merkittävästi Euroopan keskuspankin keskipitkän aikavälin inflaatiotavoitteen yläpuolella. Mitä voimme tehdä säilyttääksemme tuotteita ja palveluja myyvien yritysten ja organisaatioiden toimintakyvyn?

Asiakkaiden maksukyky vaikuttaa yritysten käyttöpääomaan ja kasvumahdollisuuksiin

Yritysten menestyksen kulmakivi on käyttöpääoma, joka mahdollistaa investoinnit kasvuun ja toiminnan kehittämiseen. Saatavien tehokas kotiuttaminen on edellytys yrityksen toiminnan jatkuvuudelle.  Olemme tilanteessa, jossa talouden ennustettavuus on haasteellista ja maksuviiveet yleistyvät. Siksi on entistä tärkeämpää hallita saatavien kotiuttamiseen liittyvät riskit ja seurata maksutapahtumia tarkasti. Sekä kuluttajien että yritysten taloudellinen tilanne ja maksukyky vaihtelevat. Yritysten ja organisaatioiden on oltava valppaina, jotta mahdolliset maksuvaikeudet voidaan tunnistaa ja niihin voidaan reagoida hyvissä ajoin.

Eurooppalaisen yritysten maksutapatutkimuksemme mukaan maksuviiveiden selvittely onkin yrityksille todellinen aika- ja rahasyöppö. Yli puolet suomalaisista yrityksistä käyttää yli 10 tuntia viikossa asiakkaiden maksujen selvittelyyn. Nämäkin resurssit voitaisiin suunnata esimerkiksi kasvuun, digitaaliseen muutokseen, innovaatioiden investointeihin, kestävään kehitykseen ja rekrytointeihin. Saatavien hallinnan tehostaminen voi mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ja auttaa varmistamaan sen, että yritykset toipuvat nopeammin taloustilanteen kirkastuessa.

Arvot ja eettiset toimintatavat erityisen tärkeitä vaikeina aikoina

Olemme yritys, jonka päätarkoitus on auttaa yrityksiä ja organisaatioita saamaan maksun tuotteistaan ja palveluistaan sekä samalla auttaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita kuluttajia ja loppuasiakkaita tarjoten heille ratkaisuja tilanteesta selviämiseen. Tällaisina aikoina meidän on muistettava omat ydinarvomme ja luotettava niihin. Nyt jos koskaan on tarvetta empatialle, ratkaisuille ja sitoutumiselle sekä sille, että pidämme kiinni eettisistä toimintatavoista maailmassa, jossa niitä räikeästi rikotaan.

Päivitetty linjaus hyvästä perintätavasta kuluttajaperinnässä toi perintään jonkin verran muutoksia. Linjaukset toisaalta selkiyttävät alan käytäntöjä ja toisaalta edellyttävät toimintatapojen muutoksia, jotka koskevat niin perintäyhtiöitä kuin muitakin velkojia. Olemme jo toteuttaneet tarvittavia muutoksia omissa toiminnoissamme ja autamme asiakkaitamme varmistamaan, että heidän toimintamallinsa vastaavat viranomaisen linjausta.

Talousosaaminen tukee koko yhteiskunnan kykyä varautua riskeihin ja selviytyä niistä

Vahva talousosaaminen on nyt kullanarvoista sekä yrityksille että kuluttajille. Vahva talouslukutaito auttaa ymmärtämään oman tilanteen paremmin, suunnittelemaan tulevaisuutta järkevästi ja tekemään harkittuja päätöksiä. Yritykset voivat omalta osaltaan tukea kuluttajia tarjoamalla selkeää informaatiota ja kiinnittämällä huomiota taloudelliseen vastuullisuuteen.

Vaikka haasteet ovat suuria, on tärkeää muistaa, että kriisit voivat synnyttää myös mahdollisuuksia. Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksemme mukaan kuluttajat odottavat talouskriisin keskellä yrityksiltä joustoa ja vastuullista hinnoittelupolitiikkaa. Yritysten kannattaa varmistaa, että saatavienhallinta hoidetaan tehokkaasti, eettisesti ja vastuullisesti. On hyvä pohtia, millainen luottopolitiikka ja suhtautuminen maksamatta jääneisiin maksuihin sekä vahvistaa asiakassuhteita että auttaa varmistamaan saatavien kotiuttamisen. Esimerkiksi eräpäivän siirrot tai pidemmän aikavälin maksusuunnitelmat voivat olla hyviä tapoja joustaa, kunhan ratkaisu on sekä asiakkaan etu että loppuasiakkaalle realistinen.

Yhdessä voimme kääntää haasteet mahdollisuuksiksi ja rakentaa parempaa taloudellista tulevaisuutta, lisätä hyvinvointia sekä vahvistaa kykyä varautua poikkeustilanteisiin.

Kirjoittaja on Intrum Oy:n toimitusjohtaja Tommi Sova

Rauhallista joulunaikaa ja hyvää tulevaa vuotta toivottaen,

Tommi Sova
toimitusjohtaja