Jatkuva Rating ilmoittaa asiakkaidesi luottoluokitusten muutoksista

Läheskään kaikki yritykset eivät seuraa asiakkaidensa tai yhteistyökumppaneidensa luottokelpoisuuden kehitystä asiakassuhteen syntymisen jälkeen. Kestääkö sinun liiketoimintasi asiakkaidesi liiketoiminnan häiriötilanteet, vai olisiko syytä varautua?

Usein ajatellaan, että asiakkaiden luottokelpoisuuden seurannasta aiheutuu kustannuksia ja ylimääräistä vaivaa. Asiakassuhteilla on pitkät perinteet, ja liikekumppanin sanaan halutaan luottaa. Nykyisessä globaalissa markkinassa muutokset tapahtuvat kuitenkin nopeasti, ja niiden vaikutukset voivat olla ennalta arvaamattomia ja nopeita.

Asiakkaan maksuviiveen sattuessa tuntuu reilulta osoittaa ymmärrystä, ja halutaan helposti myöntyä asiakkaan pyytämään joustoon maksuehdoissa. Mutta onko kyseessä tilapäinen likviditeettikapeikko vai vakavampi ongelmatilanne? Entä jos asiakkaan maksuviiveet jatkuvat? Millaisia vaikutuksia niillä on omalle yritykselleni? Olisinko voinut suojautua riskiltä ennakkoon?

On tärkeää ymmärtää, milloin kyseessä on tilapäinen likviditeettikapeikko ja milloin vakavampi ongelmatilanne, joka uhkaa oman yrityksen tulosta.
Timo Tuomainen, osastopäällikkö, Luottotietopalvelut, Intrum Oy

Intrumin Luottotietopalveluiden osastopäällikkö Timo Tuomaisen mukaan yrityksen maksuviiveet ovat usein ensimmäinen merkki siitä, että asiakkaan taloudellinen tilanne on heikentynyt. Tietoa asiakkaiden maksukyvyn muutoksista on mahdollista saada nopeasti ja juuri sellaisessa muodossa, että se rikastaa yrityksen liiketoiminta- ja päätöksentekoprosesseissa tarvittavaa dataa.

Luottokelpoisuuden reaaliaikaisessa Jatkuva Rating -seurantapalvelussa luottoluokitus päivittyy automaattisesti, kun asiakkaan tiedot muuttuvat. Muuttuneet luokitukset raportoidaan käyttäjälle sähköpostitse. Palvelu on mahdollista myös integroida suoraan asiakkaan käyttämään järjestelmään.

Asiakaskannan riskijakauma on myös helppo selvittää palvelusta. Näin palvelun käyttäjä voi peilata asiakaskannan kokonaistilannetta ja hitaiden maksajien luottoluokitusta suhteessa omiin erääntyneisiin saataviin, ja arvioida, kuinka suureen huoleen on aihetta. Pienyrittäjää ei kassan kierron kannalta lohduta se, että hitaasti maksavalla asiakkaalla on hyvä luottoluokitus, mutta siitä sentään tietää sen, että saatava on todennäköisesti kotiutumassa ennemmin tai myöhemmin.

Asiakaskannan seurannan ei tarvitse olla vaikeaa

Jatkuvan rating -palvelun avulla käyttäjä saa tiedon asiakkaansa maksuvaikeuksista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin asiakkaan heikentyneeseen maksukykyyn pystytään reagoimaan ajoissa. Toisaalta parantunut luokitus voi olla lisämyynnin paikka. Asiakaskannan seurannan ei tarvitse olla vaikeaa. Intrumin Jatkuva Rating -palvelun avulla seuraat asiakkaidesi taloudellista tilannetta jatkuvasti. Näin pystyt reagoimaan asiakkaan maksukyvyssä tapahtuviin muutoksiin nopeasti.

Intrumin Jatkuva Rating -palvelu perustuu Intrumin omaan, ainutlaatuiseen dataan maksuviiveistä ja maksutiedoista. Tämä tieto  ennustaa erittäin hyvin mahdollisia tulevia maksuhäiriömerkintöjä. Palvelun suurin hyöty perustuu tiedon reaaliaikaisuuteen, jolloin palvelun käyttäjälle jää aikaa reagoida oman luottotappionsa minimoimiseksi. Jatkuva Rating -palvelun avulla autamme sinua välttämään luottoriskejä ennakkoon.


Halutako kuulla lisää Jatkuva rating palvelusta?

Asiantuntijamme auttaa luottoriskien ennokoinnissa