Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com  ja intrumlasku.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

 

Vastuullisella vakuutusmyynnillä kilpailuetua

Vahinkovakuutusyhtiöiden on vaikea saada kattavia tietoja yritysasiakkaistaan vakuutussopimusta solmittaessa. Heillä on käytössään vain julkinen maksuhäiriörekisteri omien asiakasrekisterien lisäksi. Luottotietorekisteriä, joka kertoisi asiakkaan reaaliaikaisen tilanteen ei ole saatavilla. Onko saatavilla työkaluja, joilla yhtiöiden on mahdollista minimoida luottoriskit, lisätä myyntiä ja toimia vastuullisesti samanaikaisesti?

Intrumin tuoreesta maksuviivetutkimuksesta selviää, että pitkään jatkuneet rajoitustoimet pandemian aikana ovat johtaneet taloudellisen aktiviteetin tason laskuun. Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on laskenut 4% vuodentakaiseen ajanjaksoon verrattuna koko maassa ja lähes kaikilla toimialoilla. Nyt kun rajoitustoimia on purettu ja ennakoitu talouskasvu lähtee toivottavasti kunnolla käyntiin yritysten taloudellinen aktiivisuus lisääntyy ja sen myötä maksuviiveet kääntyvät nousuun. Erityisesti pienillä yrityksillä voi olla edessään haastavia aikoja. Myös kuluttajilla maksuhäiriömerkintöjen määrä on vähentynyt noin 3 000 edelliseen vuoteen verrattuna ja maksuhäiriömerkintöjä oli 388 900 suomalaisella (Suomen Asiakastieto Oy).

Miten vakuutusyhtiöt saavat yritysasiakkaista luotettavaa tietoa uusia vakuutussopimuksia tehdessään?

Vahinkovakuutusyhtiöiden on tehtävä niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin kokonaistilanteen kartoitus ennen vakuutuksen myöntämistä. Yhtiöiden on tällä hetkellä lähes mahdotonta saada luotettavia tietoja yritysasiakkaistaan, kun uusi vakuutussopimus solmitaan, sillä heillä on käytössään vain julkinen maksuhäiriörekisteri omien asiakasrekisterien lisäksi. Luottotietorekisteriä, joka kertoisi asiakkaan reaaliaikaisen tilanteen ei ole saatavilla. Yritysasiakkaalla saattaa olla paljon saatavia perinnässä, mutta julkiset luottotietorekisterit ovat täysin puhtaat eikä maksuhäiriömerkintää ole vielä syntynyt. Kokonaiskuva yrityksen todellisesta taloudellisesta tilanteesta jää tällöin hämäräksi. Tämä tekee vastuullisesta vakuutussopimusten myöntämisestä vaikeaa. Samaan aikaan maksuhäiriömerkintäajan lyheneminen kolmesta vuodesta yhteen kuukauteen halutaan pikaisesti voimaan.

Miten hallita pakollisten vakuutussopimusten osalta aiheutuneita luottotappioita?

Lain mukaan henkilöllä tai yrityksellä, joka ajaa ajoneuvolla pitää olla siihen liikennevakuutus. Liikennevakuutus on suurin niin sanottu pakollinen vakuutus ja vakuutusyhtiö ei voi kieltäytyä myöntämästä sitä, vaikka vakuutuksenottajalla olisi maksuhäiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät jostain syystä kuitenkaan pysty maksamaan laskuaan. Vakuutusyhtiöt tekevät siksi merkittäviä määriä luottotappioita liikennevakuutuksilla.

Voisiko pakollinen liikennevakuutusmaksu olla selkeästi erihintainen eri asiakkaille? Jos vakuutusyhtiöt saisivat asiakkaistaan luotettavampaa tietoa vakuutussopimusta tehdessään, myös hinnoittelu ja sopimusehdot voisivat olla erilaiset maksukykyisille asiakkaille ja niille, joilla on haasteita maksaa laskujaan ajoissa. Reaaliaikaisen maksutiedon käyttö paitsi pienentää vakuutusyhtiöiden luottoriskejä, myös mahdollistaa vakuutusten myöntämisen asiakkaille, joiden maksukyky on hetkellisesti heikentynyt. Erilaista hinnoittelumallia voisi soveltaa myös vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Vastuullisella vakuutusten myynnillä voi saavuttaa näin myös kilpailuetua.

Työkalu luottoriskien pienentämiseen ja vastuulliseen vakuutusten myyntiin

Intrumin uudenlainen palvelu, Luottomaatti, on tarkoitettu luottoriskien minimoimiseen siinä vaiheessa, kun asiakas tekee vakuutussopimusta. Palvelun avulla vakuutusyhtiö voi kartoittaa asiakkaan kokonaistilanteen ja määritellä palveluidensa hinnat sen mukaan. Yli 110-vuotisen historiamme ja 21 000 yritysasiakkaamme ansiosta meillä on luotonhallinta-alan kattavin maksuviivetietokanta. Ajantasaisen perintädatamme avulla autamme vakuutusyhtiöitä tekemään vastuullisempia vakuutussopimuksia ja pystymme tarjoamaan apua myös palveluiden hinnoitteluun.

Vastuullisuus on meille Intrumissa erittäin tärkeää. Tuemme yrityksiä kohti kestävämpää taloutta sekä vastuullisempaa luotonantoa. Löydämme ratkaisuja ihmisten maksuvaikeuksiin ja autamme ehkäisemään ylivelkaantumista. Toimimme useampien vahinkovakuutusyhtiöiden kumppanina ja toiminnallamme haluamme lisätä asiakkaidemme sekä koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Ota yhteyttä niin kerron lisää!

Anne Weck-Syrjänen
Vakuutustoimialan vastaava yhteyspäällikkö
Intrum OyHaluatko kuulla lisää luotonhallinnan palveluistamme?

Ota yhteyttä myyntiimme.