Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa - suosittelemme asioimaan verkkopalvelussamme 

Asiakaspalvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut tavallista useampien yhteydenottojen vuoksi. Oma Intrum -verkkopalvelumme on sujuva tapa hoitaa asioita kanssamme. Siirry tästä Oma Intrumiin

Intrumin nimissä huijaussoittoja ja -sähköpostiviestejä

Jos epäilet Inrumin nimissä saamaasi viestiä tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos kyseessä ei ollut aito yhteydenotto Intrumilta ja olet antanut yhteydenottajalle henkilötietojasi, ilmoita asiasta poliisille.

Perintätieto avaa näkymän yrityksen maksukykyyn

Tilinpäätöstiedot ja maksuhäiriömerkinnät perustuvat menneeseen tietoon. Tunnistatko luottoriskit tilanteessa, jossa tieto yrityksen taloudellisesta tilanteesta on vanhentunutta? Perintätieto on luottotietoa, mikä avaa näkymän reaaliaikaiseen maksukykyyn.

Alkuvuosi ja kevät on sitä aikaa vuodesta, kun suurin osa yrityksistä kamppailee edellisen tilikauden tilinpäätösten kanssa. Yleisin Suomessa käytetty tilikausi on 1.1.-31.12. Yrityksen rahoittajien, yhteistyökumppaneiden ja muiden merkittävien sidosryhmien kannalta muiden kuin pörssiyhtiöiden taloustiedot ovat käytettävissä vasta useamman kuukauden viiveellä tilikauden päättymisestä. Tämä luo omat haasteensa esimerkiksi yrityksen taloudellisen tilanteen ja sitä kautta yrityksen maksukyvyn arvioimiselle.

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiöiden tulee ilmoittaa tilinpäätöstietonsa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa vuoden viimeisenä päivänä, 31.12. päättyneen tilikauden tilinpäätöksistä on saatavilla vasta seuraavan vuoden toukokuusta lähtien. Miten yrityksen tilannetta ja esimerkiksi luottokelpoisuutta tulisi tarkastella alkuvuodesta, kun viimeisin saatavilla oleva tilinpäätös sisältää jo yli vuoden vanhaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta?

Perintätiedot taloustietojen tukena


Yrityksen luottokelpoisuuden arvioinnissa taloudellisen tilanteen selvittäminen on luonnollisesti merkittävässä roolissa, mutta se ei ole suinkaan ainoa osa-alue, jota tulisi tarkastella. Tilinpäätöstietojen avulla voidaan nähdä, mistä tilanteesta yritys on lähtenyt seuraavalle tilikaudelle, mutta useat tilinpäätöksestä laskettavat tunnusluvut ovat staattisia eli ne kuvaavat tilannetta juuri tilinpäätöshetkellä, esimerkiksi 31.12.202x. Taloustietojen tukena on syytä hyödyntää myös yrityksen maksukäyttäytymistä kuvaavaa tietoa, jota on nykyisin saatavilla hyvin moninaisessa muodossa.

Useimmille kaikista tutuin maksukäyttäytymistieto lienee maksuhäiriömerkinnät. Maksuhäiriömerkintöjen rinnalle on tullut yhä enemmän paremmin nykyhetkeä kuvaavaa maksukäyttäytymistietoa. Useat yritykset pyrkivät nimittäin välttämään maksuhäiriömerkintöjä viimeiseen asti, jolloin monesti vasta korttitalon romahtaessa kokonaan maksuhäiriömerkintöjä syntyy merkittävä määrä lyhyen ajan sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkiä maksuhäiriötietoja seuraamalla yrityksen maksukäyttäytymisen negatiivisista muutoksista saattaa saada tiedon vasta siinä vaiheessa, kun yrityksen maksukyky ja -valmius ovat jo niin heikossa kunnossa, että omia saatavia ei ole enää mahdollista turvata esimerkiksi maksuehtoja muuttamalla. Tässä vaiheessa moni yritys ajautuu joko yrityssaneeraukseen tai konkurssiin, jolloin omat saatavat saattavat jäädä kokonaan saamatta tai niihin kohdistuu merkittävä leikkaus.

Perintään siirtynyt saatava näkyy merkittävästi maksuhäiriömerkintää aiemmin luottotietorekisterissä


Ajantasaisen maksukäyttäytymistiedon seuraaminen korostuu aina tilikauden päättymisen jälkeen, sillä äkilliset muutokset yrityksen maksukäyttäytymisessä saattavat kertoa siitä, että yrityksen maksukyky ja -valmius ovat heikentyneet joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti.

Intrumin Luottotietopalvelun kautta yrityksen maksukäyttäytymistä on mahdollista tarkastella reaaliajassa maksuviivemerkintöjen, eli perintätiedon avulla. Luottotietorekisteriin tallentuvat tiedot perintäsaatavista perustuvat Intrumin kattavaan perintäkantaan. Maksuviivemerkintä syntyy luottotietorekisteriin, kun yritystä koskeva lasku siirtyy Intrumille perittäväksi – eli merkittävästi aikaisemmin ennen kuin maksuhäiriömerkintä rekisteröidään. Perintätieto on esimerkki pidempää aikaväliä kuvaavasta dynaamisesta tiedosta.

Luottotietolain mukaan tietoa yrityksen maksukäyttäytymisestä on mahdollista antaa viimeisen kuuden kuukauden ajalta jakamalla tiedot avoimiin ja maksettuihin maksuviivemerkintöihin (eli perintätietoihin). Kuuden kuukauden aikajakso on jo varsin kattava kurkistus siihen, miten yritys hoitaa laskujensa maksamisen. 

Tieto yrityksen heikentyneestä maksukyvystä saattaa tulla esille maksuhäiriömerkintöjen ja uuden tilinpäätöksen muodossa huomattavasti perintätietoa myöhemmin, jolloin voi olla liian myöhäistä reagoida. Yhdistämällä perintätieto esimerkiksi tilinpäätöksestä laskettuihin maksuvalmiutta kuvaaviin tunnuslukuihin on mahdollista rakentaa kattavampi kokonaiskuva yrityksen kyvystä suoriutua velvoitteistaan. Omien jatkuvien asiakkuuksien ja yhteistyökumppanien perintätietojen aktiivisella seuraamisella on mahdollista ennakoida luottotappioita ja mikä parasta, ehtiä toimimaan ja suojaamaan oman yrityksen liiketoimintaa.