Intrumin nimissä huijausviestejä ja huijaussivustoja

Intrumin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joissa kehotetaan kirjautumaan muun muassa suomitunnistus.com,  intrumlasku.com ja suomiturvallisuus.com -sivustoille. Kyseiset sivustot ovat huijausverkkosivuja, jolle ei tule kirjautua. Jos epäilet Intrumin nimissä saamaasi tekstiviestiä, sähköpostia tai puhelua huijaukseksi, ota yhteyttä Intrumin asiakaspalveluun. Jos olet antanut huijausviestin yhteydessä henkilötietojasi väärälle taholle tai kirjautunut huijaussivustolle, ilmoita asiasta poliisille.

 

Toimitusjohtajan katsaus: Toivo talouden kohenemisesta on yhä heikko kajastus

Toivon kaje taloudessa ilahduttaa, mutta geopoliittinen tilanne jatkaa kulkuaan yhä huolestuttavaan suuntaan. Maailmantilanteen arvaamattomuus pitää suhtautumisen myös talouden näkymiin varovaisena.

Ensimmäisen vuosineljänneksen Insight-analyysimme mukaan geopoliittinen tilanne, alkuvuoden lakot sekä hallituksen toteuttamat ja tulevat sopeutustoimenpiteet ovat luoneet epävarmuutta kuluttajien ja yritysten tulevaisuudennäkymiin. Tästä huolimatta pidemmän aikavälin näkymä maksukyvyn kehitykselle on positiivinen. Ansiotaso kasvaa Suomen Pankin ennusteen mukaan vuosina 2024-2026 hintatasoa nopeammin, ja korkotason ennakoidaan laskevan jo vuoden 2024 aikana.

Synkkien pilvien raosta pilkahtaa siis valoa, mutta toiveikkuudesta huolimatta pitkään jatkunut talouskriisi pitää monen yrityksen ja kuluttajan talouden kireällä vielä pitkään. Kustannustason ja korkeiden korkojen myötä moni on joutunut ottamaan lainaa tai käyttämään säästönsä selviytyäkseen tilanteesta. Tilanteen tasapainottaminen ottaa oman aikansa, vaikka tulovirta vahvistuisi piankin. Geopoliittinen tilanne jatkuu arvaamattomana, minkä vuoksi on edelleen hyvä varautua yllättäviin käänteisiin myös taloudessa.

Yritysten maksuviiveissä hienoista laskua

Maksuviiveanalyysimme kertoo, että maksuviiveellisten yritysten kokonaismäärä laski hieman ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Silti maksuviiveellisten yritysten määrissä oli edelleen kasvua joillakin toimialoilla ja alueilla. Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorien mukaan elinkeinoelämän luottamus on edelleen matalalla. Epävarmuus heijastuu yritysten toimintaan investointien supistumisena, kun yritykset keskittyvät kasvun sijasta toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

Kuluttajien tilanne jatkuu toiveikkuudesta huolimatta vaikeana

Eurooppalaisen kuluttajien maksutapatutkimuksemme pulssikyselyssä nousi esiin erityisesti pitkään jatkuneen vaikean taloustilanteen vaikutukset mielenterveyteen, läheisiin ihmissuhteisiin ja fyysisestä terveydestä huolehtimiseen. Vaikeuksien keskellä kuluttajat voivat joutua tekemään kipeitä valintoja maksettavien laskujen välillä. Tässä tilanteessa yritysten on hyvä tarkistaa luottopolitiikan ja saatavienhallinnan prosessinsa sekä arvioida tarkkaan, miten kohdataan asiakkaat, jotka eivät suoriudu maksuistaan ajoissa. Vastuullinen luoton myöntäminen ja maksuvaikeuksista kärsivän asiakkaan kunnioittava kohtaaminen kertovat yrityksen toimivan vahvojen eettisten periaatteiden mukaisesti.

Monet kuluttajat ovat olleet vaikeuksissa, kun kasvaneita menoja ja hankintoja on rahoitettu kulutusluotoilla. Positiivinen luottotietorekisteri ennaltaehkäisee osaltaan ylivelkaantumista ja on merkittävä askel parempaan luotonhallintaan niin luotonottajille kuin luotonmyöntäjille.

Vahva kumppanuus lisää vakautta

Me Intrumilla olemme vahvasti asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa tukena auttamassa luotonhallinnassa ja viivästyneistä maksuista selviytymisessä. Toiminta-ajatuksemme, palvelumme laatu ja luotettavuutemme ovat pysyneet ennallaan. Taloustutkimus Oy:n Työelämän päättäjät (TEP) -tutkimuksessa Intrum sijoittui toimialansa kärkeen paitsi tunnettuudessa myös perintäpalvelujen laadussa ja luotettavuudessa. Myös Intrumin asiakaspalvelu arvioitiin alan ammattitaitoisimmaksi.

Suomen Intrumin liikevaihto kasvoi entisestään viime vuonna ja toimintamme jatkui voitollisena. Myös tämä vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin ja kiitos siitä kuuluu asiakkaillemme. Toki olemme joutuneet ja joudumme jatkossakin arvioimaan yleisesti epävakaan taloustilanteen ja kustannustason nousun vaikutuksia omaan toimintaamme, kuten monet muutkin yritykset.

Asiakaskokemuksen ja taloudellisen vakaan kasvun osalta näen Suomen Intrumin tulevaisuuden erittäin vahvana. Meillä on luotonhallinnan asiantuntijana tärkeä rooli rahoitusjärjestelmässämme ja yhteiskunnassamme terveen maksukulttuurin edistäjänä niin Suomessa kuin Euroopassakin. Asiakkaamme voivat olla luottavaisin ja rauhallisin mielin. Olemme vahva kumppani ja voimme auttaa asiakkaitamme pitämään oman toimintaansa vakaana tässä epävarmassa ajassa.

Kirjoittaja on Intrum Oy:n toimitusjohtaja Tommi Sova

Aurinkoista kesän odotusta toivottaen,

Tommi Sova
toimitusjohtaja
Intrum Suomi ja Pohjois-Euroopan alue